Louris .
Zoon van ? .


Kinderen:
 1. Neeltien Laurens .

  Zevenhuizen 9-4-1645   Teunis Cornelisz Tas , † >1682.

  5 kinderen


 2. ? Teuntge Louris , *Zevenhuizen ±1615 .

  Zevenhuizen 8-5-1633   Cornelis Louriss , † <1638.
   Ondertrouw op 24-4-1633 in Zevenhuizen.
   CORNELIS Louriss, jg. van Sevenhuijsen, & Teuntge Louris (Jongste), jd. van Sevenhuijsen.

  Zevenhuizen 29-11-1637   Jan Pleunen Sootgevisch , *Zevenhuizen 1615 .
      Zoon van Plonis Janss Sootgevisch en Marritgen Adriaens Bogaert .
   Ondertrouw op 15-11-1637 in Zevenhuizen.
   Jan Pleunen [Sootgevisch], j.g., en Teuntge Laurens [Jongste], wede. v. Cornelis Lourenss, beijde van Sevenh.
   Mogelijke kinderen: Maerten, Jan, Pleun en Maertge.

   Op 25-2-1656 was in H’berg sprake van Jan Pleunen Sootgevisch, zoon van Maritge Ariens, voor zichzelf en als procuratie hebbende van Reijnier Cornelisz van Heemstede gehuwd met Pleuntje Dirks Vermeer, die een dochter is van Jannetje Ariens, Pieter Cornelisz Leeflang gehuwd met Maritge Cornelisse, die een dochter was van Barber Ariens zaliger. Jeroen Adriaensz van Wijck gehuwd met Jannetje Cornelisse, Jan Jacobsz Huijsman gehuwd met Trijntje Cornelisse en zich sterk makende voor Annetje Cornelisse en Barber Cornelisse, kinderen van Emmetje Ariens, kinderen en kindskinderen van Reijmpje Jans Pronk.

   Weesboek Zevenhuizen, 1-3-1660: Comp.
   - Jan Jansz. van Alphen den Ouden, laatst weduwnaar van Maertgen Claesdr., ter eenre,
   - Cornelis Jansz. van Alphen, Jan Jansz. van Alphen den Jongen, Maerten Jansz. Sootgevisch, Jan Jansz. Sootgevisch, Jan Willem Lourisz. als vader en voogd van zijn zes onmondige kinderen geprocreerd bij Maertgen Jansdr. zijn huisvrouw zal. en Louris Willem Lourisz. als vader en voogd van zijn twee onmondige kinderen geprocreerd bij Pietertgen Jansdr. mede zijn huisvrouw zal.,
   te samen kinderen, kindskinderen en erfgenamen van de voorn. Maertgen Claesdr. haar comparants moeder
   en schoonmoeder respectievelijk ter andere zijde, en verklaarden gekaveld te hebben.

   Jan Pleunen Sootgevisch maakte op 15-8-1664 een testament, waarin zijn neef Corn. Adriaenss Boer werd genoemd.

   Rotterdam, 9-3-1639: Jan Pleunen Sootgevis, wonende in de Ambachte van Sevenhuijsen, mede-erfgenaam van zijn grootmoeder Reijmpge Jans, verkoopt zijn erfdeel, te weten een perceel land in Berchpolder genaamd Blocklant, naast het land van Jan Dircxsz Snaets, timmerman, wonende te Rotterdam in de Heyligengeest tot Hillegersberch. Het land wordt belend door de Rotterdamschen Rijwech ten oosten en Jacob Jacobsz Colf en de erfgenamen van de ontfanger Bijlwerf ten westen, strekkende van het land van de koper en Pieter Corn. Leeflang tot aan het land van de kinderen van N.N. Walenburch toe. De koopsom bedraagt 1650 gulden contant per mei a.s.

   Rotterdam, 9-6-1654: Jan Pleunen Soetgevis, wonend aan de Cleywech in Schiebrouck, bekent 250 gulden schuldig te zijn aan Cornelis Pietersz Tas, wonend in het ambacht van Hillegersberch.
   Deze akte is doorgestreept. In marge: afgelost bij Cornelis Pietersz Tas op 9-5-1662.

  2 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.