Maaijke Huijberts , *Leerdam <1624 .
Dochter van Hubert Aelbertsz en Geertgen Claesse .


x Leerdam ±1642
    Bastiaen Herberts Sprongh , *Leerdam ±1615 , † 3-1698.

RECHTSBOVEN: Maaijke Huijberts woonde in Leerdam

Kinderen:
 1. Hubert Bastiaansz Sprong , *Leerdam 1642 , ~Leerdam 4-1642 , † ±1645 .


 2. Aelbert Bastiaansz Sprong , *Leerdam 1643 , ~Leerdam 12-1643 , † Leerdam ±1644 .


 3. Aelbert Bastiaansz Sprong , *Leerdam 1644 , ~Leerdam 12-1644 .


 4. Huibert Bastiaansz Sprong , *Leerdam 1646 , ~Leerdam 8-1646 .

   Leerdam, 24-11-1729:
   Neeltje Floren DE GROOT X Huibert Bastiaensz SPRONG, wonende te Loosdorp, testeren.
   Erfgenamen zijn o.a.:
   1) Adrianus VAN DER HAVEN, Huibert VAN DER HAVEN en Cornelia VAN DER HAVEN, alle 3 kinderen van haar dochter Jannigje Huiberts SPRONG za. X Laurens VAN DER HAVEN mulder te Heukelum 600 gld.;
   2) Cornelis VAN DER HAVEN broer van bovenstaande kinderen, erfde reeds van Anneke Cornelis MEIJERT wonende te Heukelum.

   Leerdam, 18-11-1698:
   Bastiaen Herbertss SPRONCK is overleden in de maand maart 1698. Erfgenamen zijn Huibert Bastiaenss, Herbert BASTIAENSS SPRONCK, en de kinderen van Aart Bastiaenss SPRONCK zijnde onm met name Bastiaen en Maijke Aarts SPRONCK en waarvan voogden zijn van vaderszijde Huibert Bastiaenss SPRONCK en van moederszijde Jan Janss VAN DEVENTER; de moeder v/d voorn kinderen is Stijntie Barents. Deling als volgt:
   De oudste zoon Huibert Bastiaenss SPRONCK: de helft van een vogelkoij totaal groot 3m leenroerig en liggende op Renoij; een hofstede op Loosdorp groot 2m5h, bov Hendrick VAN MEEUWEN en ben
   de Heer SCHOONHOOFTSMAN won te Gorcum.
   Huibert Bastiaenss: 2m in de Meijnt (moet zijn 2m1h), ben ZM en het Armengasthuis van LDM en bov de kinderen van Arien Fransen BROEDER za en ZM, de weeskinderen: 1½m op HLBK, bov de nieuwe weg en ben ZM en de kinderen van Willem Herbertss; nog ½m op Cleijn Oosterwijk, bov de wde van Adriaen Jansen VAN CLEEF en ben de
   Heer en Mr Otto VAN DER LAECKEN.


 5. Herbert Bastiaensen Sprong , * 1649 , ~Leerdam 9-1649 , † ±1652 .


 6. Johanna Bastiaans Sprong , *Leerdam 1655 , ~Leerdam 9-5-1655 .


 7. Herbert Bastiaensen Sprong , * 1656 , ~Leerdam 14-12-1656 .

  x Leerdam 15-2-1687   Stijntje Claesse (van Meerkerk) , *Lexmond 1663 , ~Lexmond 9-4-1663 , † >1724.

  10 kinderen


 8. Aert Bastiaansz Sprong , *Leerdam ±1658 , † <1699 .

  x Leerdam ±1682   Steijntje Barents (Steijntje Beerents) , *Leerbroek ±1660 , † Leerbroek 4-8-1733.
   Aert Bastiaensz Sprongh, won. Loosdorp onder Leerdam, en Stijntje Barentsdr. Kinderen o.a. Barent, Maeijke en Bastiaen.

   Leerdam, 18-11-1698:
   Bastiaen Herbertss SPRONCK is overleden in de maand maart 1698. Erfgenamen zijn Huibert Bastiaenss, Herbert BASTIAENSS SPRONCK, en de kinderen van Aart Bastiaenss SPRONCK zijnde onm met name Bastiaen en Maijke Aarts SPRONCK en waarvan voogden zijn van vaderszijde Huibert Bastiaenss SPRONCK en van moederszijde Jan Janss VAN DEVENTER; de moeder v/d voorn kinderen is Stijntie Barents. De oudste zoon is Huibert Bastiaenss SPRONCK en verkrijgt o.a. de helft van een vogelkoij totaal groot 3m leenroerig en liggende op Renoij; een hofstede op Loosdorp groot 2m5h.

  5 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.