Machteltge Bastiaene , † <7-4-1619.
Dochter van ? .
Machteltge Bastiaene trad op als getuige bij de doop van Mertge Adriaens (Moentge Adriaens) .


<1600
    Gerrit Huijgen (Geerit Huijgensz) Cranendonck , *IJsselmonde ±1575 , [] IJsselmonde 1624.
Kinderen:
 1. Gerrit Gerritsz Cranendonck , † ±1730 .
   Ongehuwd overleden tussen 17-6-1727 en 29-5-1632.


 2. Neeltge Geeraerts (Neeltge Gerrits) Cranendonck , *West-IJsselmonde ±1600 , † Ridderkerk >3-1640 .

  IJsselmonde 1625   Quirijn Arijens (Krijn Ariens) Huijser , *Rotterdam, Charlois ±1569 , † >11-1649.

  6 kinderen


 3. Maritgen Gerrits Cranendonck , * ±1609 , ~Barendrecht 7-2-1610 , † <1664 .
   Tweeling met Pieter.

  ±1630   Dirck Adriaen Jorisz Huijsman , *Rotterdam, Katendrecht ±1600 , † 1649, [] Rotterdam, Charlois 1649.
      Zoon van Adriaen Jorisz en ?
   Zij trouwden vr 29-5-1632. De kinderen uit dit huwelijk namen de naam Cranendonck aan.

   Zoon van Adriaan Jorisz uit Charlois.

  5 kinderen


 4. Pieter Gerritsz Cranendonck , * ±1609 , ~Barendrecht 7-2-1610 , † >3-3-1637 .
   Tweeling met Maritgen.

   In het voorjaar van 1630 vertrok Pieter Gerritsz Cranendonck naar Oost-Indi. Hij was zeeman en wordt in 1637 in ’s-Gravenhage vermeld.
   Ondertussen liet hij zijn zaken behartigen door zijn zwager Crijn Ariensz Huijser en zijn ooms Pieter Hijgen Cranendonck en Adriaen Gerritsz Boots.
   Toen er een geschil rees over de verkoop van het aandel van Pieter Gerritsz Cranendonck in land in de polder 68 Morgen onder West-IJsselmonde, verklaarde Pieter: "het selve uut geen volcommen ofte hoorlick verstant en kennisse sijner vijff zinnen gedaen te hebben en [omdat hij] dier tijt noch standt onder de gestelde administae van gemelten zijnen swager".


 5. Willem Geeritsz Cranendonck , * ±1612 , ~Barendrecht 1612 , † IJsselmonde 1639 , [] IJsselmonde 1639.
  Get. bij de doop: Elijsabet Ploenen (Lijsbetken Ploenen) Verschoor .
   Ongehuwd verleden in 1639, vr 18 juni. Begraven in IJsselmonde in het koor van de kerk in 1639.
   Doopget. Lijsbetge Pleune.

   Willem Geeritsz Craenendoncq.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.