Maeijke .
Dochter van ? .


x ±1575
    Mattias Hoppel , *Aachen, Deutschland ±1543 .
Kinderen:
 1. Aert Matthijsz Hoppel , *Heerjansdam ±1575 , † <27-4-1660 .

   Voor de familie Hoppel, zie: "Ons Voorgeslacht" 1957.

   Mijnsheerenland, 14 februari 1626:
   Aert Mathijsz. Hoppel, schout op Heinenoord, verkoopt met meer andere personen 33 roeden land in Bonaventura, zijnd e het gevolg van 1 morgen land in het OvM, aan Cornelis Jaspersz. te Puttershoek. Genoemd: Rochus Jansz. Troost en Claes Claesz. Cloot, heemraden in Heinenoord.
   Beroep: Schout van Heinenoord. van 1610 tot 1659

  x ±1610   Barbara Stephanusse Duppegieser , * ±1585 .
   Kinderen: Maijken, Paulus, Stephanus, Anneken, Pieter, Catalijn, Jacob en Margrita (en diverse nakomelingen van hen). Zie: "Ons Voorgeslacht" 1957.

   Zij was de dochter van Stephanus Duppegieser, predikant te Heinenoord 1593-1605, en Katharina Pieters.

  8 kinderen


 2. Sara Matijssen Hoppel , *Heerjansdam ±1577 , † <9-1-1646 .

   Zij trouwde op 26-3-1609 Barendrecht met Willem Jans Coevoet, geboren rond 1573 in Barendrecht.


 3. Hendrik Matthijsz Hoppel , *Heerjansdam ±1579 , † Heerjansdam <21-2-1630 .

  x ±1601   Ingetje Bastiaans (Inghen Bastiaens) , *Rotterdam, Charlois ±1583 , † ±1619.

  6 kinderen


 4. Abraham Matteusz (Abram Mattijs) Hoppel , *Heerjansdam ±1580 .
  Abram Mattijs trad op als getuige bij de doop van Hendrik Cornelisse Leenheer (?) .
   Hij was nog doopgetuige te Heeriansdam op 25-12-1662.

   Abraham Matteusz Hoppel/Timmerman.

   Abram trouwde met Machteld Bastiaan, wier zuster Heijltge gehuwd was met Adriaen Hendriksz Outraadt. Zij waren dochters van Bastiaen Hendricxsen, schepen van Groote Lindt 1602-1618, en Adriaentge Jans van Barendrecht.

   Abraham Matteeusz. Hoppel (alias Timmerman), heemraad van Heerjansdam (1619, 1624, 1625), zoon van Matthias Hoppel, gereformeerd predikant van Heerjansdam (1583-1616).

   In 1614-1615:
   - Abraham Mathijsz Hoppel, eiser in conventie en verweerder in recovnentie in cas van injurie contra Aeltgen en Meynsken Aertsdochteren, jonge dochteren verweerders en eisters. Jaeger imployeert reprochen van rechten. Brouck dach ten naasten.
   - Abraham Mathijsz Hoppel requirant contra Aeltgen en Meynsken Aerts, mitsgaders Lijsbet Pieters hun moeder. Mannen doen recht in conventie, ontzeggen de eiserin het zelfde cas zijn eis en conclusie
   op en tegens de ged-ens genomen. En doen voor recht in reconventie, condemneren verweerder in het zelfde cas aan Lijsbet Pieters. voor haar smart ende anders te betalen 12 pond van 40
   groot. Ontzeggen voorts de eisers in t zelfde cas haren eis en conclusie op en tegen de verweerder in t zelfde cas. Ende origenele eisers gedaan en genomen en compenseren de kosten zo
   in conventie als in reconventie om redenen. Actum de dage voorzeggende.

   Leenaert Jansz Colffdrager eiser [in 1615] contra Abraham Mathijsz Hoppel als gaarmeester van de verpondingen gede. Eist 2-4-0 over ene sommatie en renovatie bij de eiser gedaan aan floris van cuijl in de jare 1614. Concludeert etc. Default, nampt.

   Rotterdam, 10-9-1621: Jacob Sthevensz Visscher bevestigt te hebben verhuurd aan Abraham Mathijsz Hoppel, wonende te Heerjansdam, zeven morgen land genaamd Steenbergen liggend in Heerjansdam, welk land verhuurder in huur heeft van Adryaen Laurensz Mes,wonend ter Gouwe. De huur is aangegaan voor een periode van 10 jaar; de huurprijs bedraagt 120 gulden per jaar.

   Rotterdam, 17-10-1622: Bartholomeus Sthevensz cuyper, wonende
   Luevenhaven, stelt zich borg voor Jacob Stevensz Visser, ten behoeve van Abraham Mathijssen Hoppel, wonende Heerjansdam, voor een bedrag van in totaal 356 gulden, volgens vonnis van het Hof van Holland d.d. 06.10.1622.

   Abram testeerde te Dordrecht op 12-12-1631 en vermaakte daarbij f 1600,- aan zijn natuurlijke zoon IJsack Abrahamse Hoppel. Hij testeerde opnieuw op 9-1-1646 voor de schepenen van Heerjansdam.

   Rotterdam, 28 juni 1639:
   Abraham Hoppel uit Heriansdam is 100 gulden schuldig aan Pieter Rijsoort over geleend geld.

   Abram kocht een huis te West-Barendrecht rond 1645.

   Begin april 1666 werd Cornelis Hendrijcxsen Leenheer, wonende op Heerjansdam, aangesteld tot voogd over de onmondige erfgenamen van Abraham Matthijss. Hoppel. Abraham was een oudoom van de vrouw van Leenheer, Maeijcke Hendricksdr. Hoppel.

  x   Machteld Bastiaens , † >1645.
      Dochter van Bastiaen Hendricxsen en Ariaentge Jans (van Barendrecht) .

   Machtelt Bastiaens testeerde te Dordrecht op 14-12-1646.

   Zie: Ons Voorgeslacht 1957.

  1 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.