Maeijken Ariens , * ±1645 .
Dochter van Adrijaen Aert Joosten (Arien Aert Joosten) en Geertruijd Jans (Truijcken Jan Ghijsbertss) .


x Sprang 16-2-1668 (otr Sprang 28-1-1668)
    Jan Jansen Eeridt Haverhals , *Sprang ±1640 .
Kinderen:
 1. Leijsbet Jansen Haverhals , *Sprang 1668 , ~ 2-12-1668 .

  x Sprang 23-2-1689   Thijs Janse Crab .
   Teijs Jansen Crab, j.m. van Ethen, en Leijsbeth Jansen, j.d., geb. Sprang, ot. Ethen.

   Sprang, 13-1-1707: Erfdeelinge aengebracht bij ende tusschen Jan Janse Haverhals, Mathijs Crab x Lijsbeth Haverhals, Adriaen Jacobs Oerlemans x Geertuijd Jans Haverhals, kinderen van Jan Janse Haverhals ende Maijke
   Ariens.


 2. Johannes (Jan Jans) Haverhals , *Sprang 1670 , ~Sprang 31-8-1670 , † Sprang 15-2-1743 .
   In Sprang op 27-2-1743 Compareerde Peter Rommen als vader en voogd over zijn kinderen bij wijlen Maria Haverhals met Willem van Heist als toesiender en verclaeren, ivm het overlijden van Jan Haverhals, vader van Maria en grootvader van de kinderen, de kinderen en de goederen goed te sullen regeren en administreren.
   Tevens Compareerden Arnoldus Haverhals als voogd en Jacobus
   Oerlemans als toesiender over de drie kinderen van wijlen Cornelis van
   Ammelrooij bij Johanna Haverhals en verclaeren, ivm het overlijden van Jan
   Haverhals, vader van Johanna en grootvader van de kinderen, de kinderen en de goederen goed te sullen regeren en administreren, actum ut supra.
   Staet en inventaris gedaen maken bij de kinderen van Jan Haverhals op den 15-2-1743 alhier overleden van alle goederen etc, actum ut supra.

   In Sprang Compareerde Jan Haverhals, als vader ende voogd van Maria
   en Arnoldus Haverhals, Cornelis van Ammelroij x Johanna Haverhals en Cunera Haverhals, als erfgenamen van Jan Denis de Greef en Cunira Handrix Verschuren, grootouders, en maken een erfscheijding, actum ut supra.

   Te Sprang Compareerden
   - Arnoldus Haverhals,
   - Willem van Heist x Teuntie Haverhals,
   - Peter Rommen, weduwenaer van Maria Haverhals, als vader ende
   voogd van zijn kinderen met Willem als toesiender en Arnoldus en als voogd en Jacobus Oerlemans als toesiender over de kinderen, met
   - Frans en Jan Ammelerooij, kinderen wijlen Cornelis van Ammelrooij bij Johanna Haverhals,
   allen kinderen en kintskinderen van Jan Haverhals en Jacomijna de Greef en maken uijt crachte van testament, notaris Johan van Dijk 9-1-1742, hun erfscheijding, 7-3-1743.

  x Sprang 20-2-1695   Jacomina (Jacobmijn) de Graef , *Sprang ±1670 , † <1724.
      Dochter van Jan Denis de Haan en Cunira Handrix (Keuntje Hendrix) Verschuren .
   Otr. op 29-1-1695 in Sprang.
   Jan Jansz. Haverhals, j.m., en Jacomina de Greef, j.d., beiden van Spr.
   Zij hadden 4 kinderen: Maria, Arnoldus, Johanna en Cunera.

   Compareerde Jan Denis de Graef, weduwenaar Keuntje Verschuer ter eenre, ende Jan Haverhals x Jacobmijn Jans de Graef, mitsgaders Jan Bastiaense de Bie x Henrica Jans de Graef, kinderen van Jan Denis de Graef en Keuntje Verschuer, ter nadere sijde. Zij sluijten een accoort op 5-2-1704 in Sprang.

   Sprang, 6-2-1704: Erfdeelinge aengebracht bij ende tusschen Jan Denis de Greef, weduwenaer van Keuntje Verschuer, ter eenre, ende Jan Haverhals x Jacobmijn de Greef, Jan Corsten de Bie x Henrica de Greef, kinderen van Jan en Keuntje.

   In Sprang Compareerde Jan Haverhals, weduwenaer van Jacobmijntie
   Jansen de Greef, als vader ende voogd van zijn vier kinderen voor d’eene helft, en Jan de Bie, weduwenaer van Hendrina Jansen de Greef, als vader ende voogd van zijn drie kinderen voor de wederhelft, kinderen van Jan Denis de Greef en Cunira Handrix Verschuren en maken hun erffscheijding, 4-11-1723.
   In de kantlijn: Cornelis van Ammelroij x Johanna Haverhals is voldaen, 14-1-1728.

  5 kinderen


 3. Geertrui Jans Haverhals , * 1672 , ~Sprang 14-8-1672 , † >1748 .

  x Sprang 9-12-1696   Adriaen Jacobsz Oerlemans , * 1666 , ~Sprang 11-7-1666 , † 1737, [] Sprang 10-9-1737.

  8 kinderen


 4. Arien Haverhals , * 1674 , ~Sprang 30-9-1674 .


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.