Maeijken Bastijaens , *Dordrecht ±1625 .
Dochter van Bastiaan .


x (otr Dordrecht 14-10-1646)
    Heijndrik Claessen van Bree , *Dordrecht ±1620 , † >1674.
Kinderen:
 1. Sara Hendriks van Bree , * 1646 , ~Dordrecht 14-10-1646 , † >1700 .
   Wsl. vóór 1720 overleden.
   Haar ouders zijn Hendrick Claessen en Maeijken Bastiaens.

   Jan Pieterse van de Swits en Sara Hendrics van "Buel" trouwden op 1-7-1691 in Dubbeldam.

   Op 3 Julij 1701 compareerden Jan Pieterse van der Swits, mr. Cuijper, ende Sara Hend. van Bree, egte man ende vrouw. Zij willen per testament de langstlevende hun goederen toekennen.

  x Dubbeldam 1-7-1691   Jan Pieterse van Swits , † >1700.
   Jan Pieterse van der Swits & Sara Hendrics van "Buel".


 2. Hester Henrix van Bree , * ±1649 , ~Dordrecht 21-1-1650 .
   Dochter van Hendrick Claessen en Maijken Bastiaens.

  x Dubbeldam 1-4-1670   Johannes (Jan) Houwbraecken .
      Zoon van Jan Jansz Houwbraecken en Geertruij (Truijken Aerts) van Utrecht .
   Otr. op 23-3-1670 in Dordrecht.
   Johannes Houbraken, met attest. van Dordrecht, en Hester van Bree. Waarschijnlijke kinderen: Johannes en Maijke.

   Dordrecht, den 23 Martij 1670:
   Johannes Goubacke, kleermaecker, j.m. van Dordregt, woonende in Kolfstraat, met
   Hester Hendricks, j.d. van Dubbeldam ende aldaer woonende.

   Zie: Ons Voorgeslacht 2010, blz. 505.

  2 kinderen


 3. Elisabeth Hendriks van Bree , * 1651 , ~Dordrecht 8-10-1651 .


 4. Maaike Hendrix (Maeijke Henrix) van Bree , * 1653 , ~Dubbeldam 12-11-1653 , † <1687 .

  x Dubbeldam 8-5-1678   Willem Hendrixz (Willem Henrixen) de Heer .
   Willem Henrixen de Heer & Maeijke Henrix van Bree lieten een zoon Henrick dopen.

   Willem Henrixen de Heer trouwde met attest. van Papendrecht op 8-6-1687 in Dubbeldam met Anneke Jans Loomans en liet in Dubbeldam op 28-3-1688 een dochter Maijke dopen. Er volgden meer kinderen uit dat huwelijk.

   --
   Op 5-9-1697 verleende Anna Hendricxsdr. de Heer een hypotheek van f250,- aan Willem Keij met als onderpand een huis en erf aan de Mattensteiger in Dordrecht. Verder in deze acte genoemde personen zijn: Maria van Bree, Hendrica van Bree, Berber van Bree, Lambert van Bree, Johan van de Burgers, Sebastiaan van der Eijcke en Albertus van Nievelt.

  1 kinderen


 5. Cornelia Hendriks van Bree , * 1655 , ~Dubbeldam 26-12-1655 .


 6. Nicolaes (Claas Hendrixz) van Bree , * 1657 , ~Dubbeldam 25-11-1657 , † 1711 , [] Dubbeldam 28-4-1711.

  x Dubbeldam 31-10-1688   Cornelia Wouters Eijkendonk , * 1669 , ~Dubbeldam 18-8-1669 , † 1736, [] Dubbeldam 17-5-1736.

  10 kinderen


 7. Lijsbeth Hendriks van Bree , * 1659 , ~Dubbeldam 26-12-1659 .


 8. Barber Hendriks van Bree , *Dubbeldam ±1662 , ~Dubbeldam 28-1-1663 .

  x Dubbeldam 10-9-1690   Willem Dirksz Brand .

  8 kinderen


 9. Bastiaentie Henricks van Bree , * ±1664 , ~Dubbeldam 15-3-1665 , † >1719 .

   Uitgaven Diakonie Dubbeldam:
   1712: Uijtgivt tegen de voorgaande ontvang over ’t selve jaar 1712. Ten behoeven van Anneke Jacobs door ’t geheele jaar ƒ 35:12:0. Van Bastiaantje Henrics van Bree ƒ 10:19:0."
   1713: "Aan ’t spinnen van twee pond gaarn door Bastiaantje van Bree ƒ 0:14:0."
   1716: "Gegeeven aan kleedinge voor Bastiaantje Henrics van Bree ƒ 4:6:0. "
   1720: "Aan verscheijde stof tot kleedinge voor Bastiaantje Henr. van Bree ƒ 7:16:8."
   1724: "4 Junij. Gegeven aan eenige cleere en maken ƒ 8:11:4. 18 Junij. Aan maken van een mantel ƒ 0:5:0.".


 10. Cornelis Henricks van Bree , * 1669 , ~Dubbeldam 14-7-1669 .


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.