Maeijken Bastijaens , *Dordrecht ±1625 .
Dochter van Bastiaan .


x (otr Dordrecht 14-10-1646)
    Heijndrik Claessen van Bree , *Dordrecht ±1620 , † >1674.
Kinderen:
 1. Sara Hendriks van Bree , * 1646 , ~Dordrecht 14-10-1646 , † >1700 .
   Haar ouders zijn Hendrick Claessen en Maeijken Bastiaens.

   Jan Pieterse van de Swits en Sara Hendrics van "Buel" trouwden op 1-7-1691 in Dubbeldam.

   Op 3 Julij 1701 compareerden Jan Pieterse van der Swits, mr. Cuijper, ende Sara Hend. van Bree, egte man ende vrouw. Zij willen per testament de langstlevende hun goederen toekennen.

   Wsl. vóór 1720 overleden.

  x Dubbeldam 1-7-1691   Jan Pieterse van Swits , † >1700.
   Jan Pieterse van der Swits & Sara Hendrics van "Buel".


 2. Hester Henrix van Bree , * ±1649 , ~Dordrecht 21-1-1650 .
   Dochter van Hendrick Claessen en Maijken Bastiaens.

  x Dubbeldam 1-4-1670   Johannes (Jan) Houwbraecken .
      Zoon van Jan Jansz Houwbraecken en Geertruij (Truijken Aerts) van Utrecht .
   Otr. op 23-3-1670 in Dordrecht.
   Johannes Houbraken, met attest. van Dordrecht, en Hester van Bree. Waarschijnlijke kinderen: Johannes en Maijke.

   Dordrecht, den 23 Martij 1670:
   Johannes Goubacke, kleermaecker, j.m. van Dordregt, woonende in Kolfstraat, met
   Hester Hendricks, j.d. van Dubbeldam ende aldaer woonende.

   Zie: Ons Voorgeslacht 2010, blz. 505.

  2 kinderen


 3. Elisabeth Hendriks van Bree , * 1651 , ~Dordrecht 8-10-1651 .


 4. Maaike Hendrix (Maeijke Henrix) van Bree , * 1653 , ~Dubbeldam 12-11-1653 , † <1687 .

  x Dubbeldam 8-5-1678   Willem Hendrixz (Willem Henrixen) de Heer .
   Willem Henrixen de Heer & Maeijke Henrix van Bree lieten een zoon Henrick dopen.

   Willem Henrixen de Heer trouwde met attest. van Papendrecht op 8-6-1687 in Dubbeldam met Anneke Jans Loomans en liet in Dubbeldam op 28-3-1688 een dochter Maijke dopen. Er volgden meer kinderen uit dat huwelijk.

   --
   Op 5-9-1697 verleende Anna Hendricxsdr. de Heer een hypotheek van f250,- aan Willem Keij met als onderpand een huis en erf aan de Mattensteiger in Dordrecht. Verder in deze acte genoemde personen zijn: Maria van Bree, Hendrica van Bree, Berber van Bree, Lambert van Bree, Johan van de Burgers, Sebastiaan van der Eijcke en Albertus van Nievelt.

  1 kinderen


 5. Cornelia Hendriks van Bree , * 1655 , ~Dubbeldam 26-12-1655 .


 6. Nicolaes (Claas Hendrixz) van Bree , * 1657 , ~Dubbeldam 25-11-1657 , † 1711 , [] Dubbeldam 28-4-1711.

  x Dubbeldam 31-10-1688   Cornelia Wouters Eijkendonk , * 1669 , ~Dubbeldam 18-8-1669 , † 1736, [] Dubbeldam 17-5-1736.

  10 kinderen


 7. Lijsbeth Hendriks van Bree , * 1659 , ~Dubbeldam 26-12-1659 .


 8. Barber Hendriks van Bree , *Dubbeldam ±1662 , ~Dubbeldam 28-1-1663 .

  x Dubbeldam 10-9-1690   Willem Dirksz Brand .

  8 kinderen


 9. Bastiaentie Henricks van Bree , * ±1664 , ~Dubbeldam 15-3-1665 , † >1719 .

   Uitgaven Diakonie Dubbeldam:
   1712: Uijtgivt tegen de voorgaande ontvang over ’t selve jaar 1712. Ten behoeven van Anneke Jacobs door ’t geheele jaar ƒ 35:12:0. Van Bastiaantje Henrics van Bree ƒ 10:19:0."
   1713: "Aan ’t spinnen van twee pond gaarn door Bastiaantje van Bree ƒ 0:14:0."
   1716: "Gegeeven aan kleedinge voor Bastiaantje Henrics van Bree ƒ 4:6:0. "
   1720: "Aan verscheijde stof tot kleedinge voor Bastiaantje Henr. van Bree ƒ 7:16:8."
   1724: "4 Junij. Gegeven aan eenige cleere en maken ƒ 8:11:4. 18 Junij. Aan maken van een mantel ƒ 0:5:0.".


 10. Cornelis Henricks van Bree , * 1669 , ~Dubbeldam 14-7-1669 .


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.