Maeijken Dirckss , *Sprang ±1590 , † <1667.
Dochter van ? .


x ±1615
    Thoenus Arissen Borger , † <3-1623.    

x Sprang 9-4-1623 (otr Sprang 13-3-1623)
    Peeter Anthoniss (Peter Toniss) Vos , [] Sprang ±1-10-1642.
x Sprang 18-6-1647 (otr ’s-Grevelduin-Capelle 1-6-1647)
    Handrick Handrickss .    

Kinderen:
 1. ? Aert Peterssen Vos .

   Aert Peters Vos is een broer van Antoni Peters Vos en Maeijken Dirckss is hun moeder.

   Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Jan Geritss Beij als voocht van de kijnderen van Adriaen Geritss Moerman bij Anneken Dirckss ende heeft overgegeven aen Aert Peterss Vosch een gesedt mette timmeringen in Sprang op 7-1-1640.

   Loon op Zand, 26-3-1642: Anthonis Corstiaen Jan Sijmonssen, weduwe van Lijsken Hendrick Hendricxssen de Decker, doet afstand van tocht op goederen ten behoeve van Adriaen Mattheeus Peters van Riel, gehuwd met Maijken,
   en Aert Peterssen Vos, gehuwd met Hendricxken, dochter van voornoemde Anthonis en Lijsken.

   Loon op Zand, 6-4-1642: Adriaen Mattheeus Peters van Riel, gehuwd met Maijken, en Aert
   Peterssen Vos, gehuwd met Hendricxken, dochters van Anthonis Corstiaen Jan Sijmonssen en Lijsken Henrick Henricxssen, maken een
   boedelscheiding.

   Loon op Zand, 6-4-1642: Adriaen Mattheeus Peters van Riel en Aert Peeterssen Vos bekennen
   schuldig te zijn aan Anthonis Corstiaen Jan Sijmonssen een bedrag van 500 gulden terzake van een transport op heden.
   Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 28-2-1660 ingelost is.

   Loon op Zand, 30-4-1642: Anthonis Corstiaen Jan Sijmonssen naast de goederen die zijn zwager
   Aert Peterssen Vos op 20-10-1641 getransporteerd heeft aan Lucas Adriaens en Adriaen Thomas.

   Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Aert Peter Vos ende heeft overgegeven aen Antoni Peters Vos, broeder, een stuk geseeth mette huijsinge etc. op 31-10-1645 in Sprang. Er wordt betaald via een wilkeur.

   Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Adriaen Aert Joost Bertromss ende heeft overgegeven aen Aert Peterss Vos een geseeth mette huijsinge etc. op 31-10-1645 in Sprang. Er wordt betaald via een wilkeur.

   Loon op Zand, 28-2-1660:
   Jan Adriaen Robben, gehuwd met Maijken Anthonis Corstiaen Jan Sijmens, eerder weduwe van Adriaen Mattheeussen van Riel, bekent schuldig te zijn aan Aert Peterssen Vos, gehuwd met haar zuster Hendricxken, een bedrag van 40 gulden terzake van een openstaande schuldbekentenis van Adriaen Mattheeus van Riel.
   Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 31-12-1663 ingelost is.

  x <1643   Hendricxken Anthonis Corstiaensen (Hendricksgen Theunes) , * ±1620 .
      Dochter van Anthonis Corstiaen Jan Sijmonssen en Lijsken Hendrick Hendricxssen de Decker .
   Geschat geboortejaar.

   Loon op Zand, 6-4-1642: Adriaen Mattheeus Peters van Riel en Aert Peterssen Vos beloven Anthonis Corstiaen Jan Sijmonssen gedurende zijn gehele levenhuisvesting te geven bij een van hen (naar zijn keuze), na het overlijden van zijn huidige echtgenote Heijltken Willems.

   Sprang, 19-11-1644: Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Robbert Handrickss Decker, Handrick Corneliss, Thonis Wouterss x Judick Corneliss, Aert Peterss Vos x Handricken Toniss ende Adriaen Matheuss x Maeijken Toniss ende hebben overgegeven aen Wouter Adriaen Joosten ende Handrick Corneliss Bie.

  1 kinderen


 2. Adriaen Thonissen (Adriaen Teunissen) Borgers .

   Adriaen Tonissen Burgers/Borger had 5 kinderen.

   Scheijdinge ende deelingen aengebrocht bij Adriaen ende Aert Thoniss Burger, gebroeders van alle goederen die hun sijn toecomende in dec. 1640 in Sprang.

   Sprang, 2-3-1649: Handrick Handrickss x Maeijken Dirckss, ter eenre, ende Adriaen Thoniss Burger ende Anthoni Peterss Vosch mede namens Maeijken Dirckss, haere moeder, ter andere sijde sluijten een accoort mbt de schulden die Handrick en Maeijken gemaakt hebben.

   Sprang, 27-12-1649: Dat voor ons gecomen ende gecompareert is Maeijken Dirckx, weduwe van Peeter Thonissen Vos, met Adriaen Thonissen Borger, haeren sone, ende Antonij Peeterssen Vos, ende hebben overgegeven aen Jan Geerit Corst [Henskens?] een geseet mette huijsinge.

   Dat voor ons in Sprang gecomen ende gecompareert is Jan Thomas Glaesmaecker ende heeft overgegeven aen Adriaen Thoniss Burger een geseet mette
   huijsinge op 17-3-1643. Er wordt betaald via een wilkeur.
   Dat voor ons in Sprang gecomen ende gecompareert is Adriaen Thoniss Burger ende heeft overgegeven aen Handrick Diliss Roock op 18-3-1643. Er wordt betaald via een wilkeur.

   Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Maeijken Dirckss weduwe van Peter Toniss Vos ende Adriaen Toniis Burger als voocht van Antoni Peterss Vos ende hebben gewilcourt tbv Joost Handrickss van Hamit ende Meerten Roeloffs, diaken, op 9-12-1643 in Sprang.

  x <2-1665   Adriaentje Ariessen Verseef .

   Op 21-1-1665 in Sprang maakten Adriaen Tonissen Burgers ende Adriaentje Ariessen Verseef hun testament.


 3. Teunisken Teunisse Borgers , † ’s-Hertogenbosch <1667 .

   Teuntjen Teunis Borgers/Burgers is de moeder van Herman Sijmons.

   Sprang, 12-11-1666: Staet ende inventaris aengebrocht bij de kinderen van Maeijken
   Dircx, weduwe lestwerf van Peeter Tonissen Vos, nl. de vijf kinderen van Adriaen Tonissen Burgers, de vier kinderen van [voornaam??] Teunissen Burgers, het kint van Teunisken Teunissen Burgers, binnen ’s Bosch overleden, vande goederen van Maeijken Dircx.
   Herman Sijmons, sone van Teuntjen Teunis Borgers is voldaen in de 1670-er jaren van Anthonij Peeters Vos.

  x   Sijmon .

  1 kinderen


 4. Aert Teunissen Borgers , † <2-1663 .
   Mogelijk op 13-11-1611 in Sprang gedoopt als Aert, zoon van Thonis Aertsz.

   Eén kind van Maeijken Dircx had zelf weer 4 kinderen; dat was Aert, geh. met Adriaentje Teunisdr.

   Dat voor ons gecomen ende gecompareert is in Sprang op 20-1-1663:
   Adriaentje Teunisdr weduwe van Aert Teunissen Burgers geassisteert met Adriaen Tonissen Burgers als vooght van haere vier kijnderen ende hebben over gegeven aen Anthonis Geeritssen een huijs etc.

   Sprang, 12-11-1666: Staet ende inventaris aengebrocht bij de kinderen van Maeijken
   Dircx, weduwe lestwerf van Peeter Tonissen Vos, nl. de vijf kinderen van Adriaen Tonissen Burgers, de vier kinderen van [voornaam??] Teunissen Burgers, het kint van Teunisken Teunissen Burgers, binnen ’s Bosch overleden, vande goederen van Maeijken Dircx.

   Scheijdinge ende deelingen aengebrocht bij Adriaen ende Aert Thoniss Burger, gebroeders van alle goederen die hun sijn toecomende in dec. 1640 in Sprang.

   --
   Teunis Teunissen Burgers, weduwnaar van Teuniske Meeuwisse, wonende te Sprang, en
   Maaijken Jansse Boom, weduwe van Hendrick Janssen Maas, wonende te Loon op Zand;
   ondertrouw: 27 mei 1692 te Loon op Zand;
   drie afkondigingen te Sprang.

   Jan Teunisse Borger, weduwnaar van Wouterke Franssen, en Jenneken Adriaens Joncker,
   weduwe van Adriaen Cornelisse Wijten, beiden van Sprang; ondertrouw: 12 oktober 1677; trouw: 3 november 1677 te Sprang.

   Claes Theunessen Borger, jongeman, en Hendrixtgen Gerhardts van Embten,
   jongedochter, beiden van Sprang; ondertrouw: 8 maart 1661; trouw: 27 maart 1661 te Sprang.

  x <1660   Adriaentje Teunisdr .


 5. Antoni Petersen Vos , *Sprang ±1625 .

  x Sprang 28-10-1646   Jenniken Bertams de Bruijn , *Vrijhoeven ±1625 , † <1665.
   Otr. op 4-10-1646 in Sprang.
   Begin 1665 waren er nog 6 kinderen uit Antoni’s 1ste huwelijk in leven: Peeter, Betrom, Lijsbeth, Pieternel, Marie en Govertje.

   Loon op Zand, 22-11-1644: Joost Adriaen Hendricxssen Vos bekent schuldig te zijn aan Goijaert Bertronssen de Bruijn een bedrag van 282 gulden terzake van een transport op heden.

   Op 13-1-1653 verkoopt Antonis Peeters Vos x Jenniken Bertrams de Bruijn, Sprangh, [iets] aan
   Lambert Marcelis

  x Sprang 26-3-1665   Janneken Hendrix Back , *Loon op Zand ±1630 .

  10 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.