Maerten Sijmonsz , *Ridderkerk ±1530 , † <1600.
Zoon van ? .

RECHTSBOVEN: Ridderkerk in de 16e eeuw

Kinderen:
 1. ??? NN. .

   Maerten Sijmonsz. had wellicht een dochter, die wellicht trouwde met Willem Bastiaensz., boer aan de Drogendijck onder Ridderkerk, landeigenaar in Nieuw-Reyerwaard, overl. voor 9-3-1616, die op 27-1-1605 in Ridderkerk hertrouwde met Neeltje Foppendr. van Ouderkerk, weduwe van Pieter Ariaensz., heemraad van Ridderkerk, met wie zij ald. op 25-2-1588 was getrouwd. Zie: Ons Voorgeslacht 2000.

  x ???   Willem Bastiaensz , † <4-1616.

   Willem Bastiaensz. was weduwnaar, wonende aan de Drogendijck/van Rijsoord, boer aan de Drogendijck onder Ridderkerk en landeigenaar in Nieuw-Reyerwaard.


 2. Cornelis Maertensz Sijmen ( Grasdijck) , *Ridderkerk ±1565 .

  x ±1590   Adriaentje Adriaens de Man , * ±1570 , † Ridderkerk 7-1600.

  x Ridderkerk 4-1-1601   Neeltijen Cornelis ( Romeijn) , *Ridderkerk ±1575 .
      Dochter van Cornelis Willems Goosens (Jonckijnt) Romeijn en Marijcke (Maritgen Cornelis) Stuij (?).
   Otr. op 31-12-1600 in Ridderkerk.
   Cornelis was weduwnaar, Neeltien was j.d. van Ridderkerk

   Neeltijen Cornelis trad op als getuige bij de doop van Neeltijen Daniels van Driel (?) , de doop van Neelken Ariens (van Ridderkerck) .

  x >1601   Marichgen Henricx .

   Jan Cornelisz Maertensz, wonende aan de Grasdijk, bekent schuldig te zijn aan Marichgen Henricx, zijn moeder, weduwe van Cornelis Maertensz Symonsz, een bedrag van 1.600 gulden op 23-1-1647 in Ridderkerk.

  3 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.