Marijken Jans (Maijken Jans) , * ±1550 , † ±1614.
Dochter van ? .


x ±1574
    Cornelis Hermansz , * >1543 , † ±1591.
Kinderen:
 1. Herman Cornelisz , † >21-9-1614 .
  Herman Cornelisz trad op als getuige bij de doop van NN. Adriaens (?) .

   Herman woonde in 1602 op het dorp Ridderkerk.

  x Ridderkerk 20-12-1601   Mariken Dircken , † >21-4-1614.
   Otr. op 2-12-1601 in Ridderkerk.
   Zij waren j.g. en j.d. van Ridderkerk.
   Zij werden na belijdenis op 13-4-1602 lidmaten te Ridderkerk.

  5 kinderen


 2. Adriaen Cornelisz , * 1579 , ~Ridderkerk 5-11-1579 .
   Doopget. Sebastian Martensz, Cornelis Adrijansz.

   Hij woonde in 1603 aan de Drogendijk onder Ridderkerk.
   Hij was wellicht de Arijen Cornelisz in Rijsoord, die op 23-4-1606 te Ridderkerk als getuige optrad bij de doop van een kind van zijn broer Ghoessen.

  x Ridderkerk 23-3-1597   Trijn Jans .
   Otr. op 1-3-1597 in Ridderkerk.
   Trijn was j.d. van Wesel. Van hen zijn 4 kinderen bekend.

  3 kinderen


 3. Ghoessen Cornelisz , * 1583 , ~Ridderkerk 11-4-1583 , † >23-4-1606 .
   Doopget. Dirck Cornelissen, Cornelis Jacobssen, beijde w.t. Barendrecht, Ploenken Jacopsdochter, weduwe van Ghoessen Adriaensen tot Ridderkerk.

  x 1603   Neeltien Willems , † >23-4-1606.
   Otr. op 19-1-1603 in Heerjansdam.
   Hij was j.g. uit Ridderkerk. Zij was j.d. van Heerjansdam.

  1 kinderen


 4. Blasius Cornelissen (Blaes Cornelis) Blijgeest , *Ridderkerk 1585 , ~Ridderkerk 12-12-1585 , † >1644 .

  x Ridderkerk 9-12-1610   Anneken Cornelis , *Ridderkerk ±1595 , † <1-9-1632.

  x Rotterdam, Charlois 24-10-1632   Inichien Cornelisse Dortsman , *Rotterdam, Charlois ±1600 , † Ridderkerk ±1634.
      Dochter van Cornelis Adriaensz Dortsman en ?
   Otr. op 26-9-1632 in Ridderkerk.
   Hij was weduwnaar, wonende te Ridderkerk. Zij was j.d. van Charlois.
   Overl. tussen dec. 1633 en 26-2-1634, dus kort na de geboorte van haar dochter - mogelijk in het kraambed - overleden.

   Inichjen/Ingigien Cornelis.

   Op 26-2-1634 deed Blaesius Cornelisz, wonende te Ridderkerk, voor de weeskamer aldaar uitkoop van zijn 2 maanden oude kind Anneken Blaesdr. uit zijn huwelijk met de gestorven Ingetgen Cornelis met zijn schoonvader Cornelis Ariensz Dortsman, als haar rechte bestorven bloedvoogd. Bij de leeftijd van 18 jaar zou hij haar de opbrengst van de verkochte kleding van haar moeder uitreiken.

   Charlois, d.d. 6-11-1641: Jan Herpersz. schout van Katendrecht voor hem zelf en als voogd met
   Cornelis Adriaensz. Dortsman van het weeskind van Ingentgen Cornelisdr. Dortsman, Lenert
   Adriaensz. van Heinenoord, Lenert Cornelisz. Block en Jan Lambrechtsz. elk als getrouwd
   hebbende een dochter van Heijndrick Jacobsz. Spoijtgen daar moeder af was Maertgen
   Herpersdr. ter eenre, Ploon Plonen Dijckgraeff, Adriaen Huijgen, Dirck Jan Jorisz. getrouwd
   hebbende Adriaentgen Huijgen haar sterk makende en in deze vervangende voor Ploon
   Huijgen, Celijtgen Huijgen en haar kinderen, en voor Cornelis Sijmonsz. getrouwd hebbende
   Maertgen Huijgen en Lenert Cornelisz. Plockhaer getrouwd gehad hebbende Willempgen Huijgen, Ploon Damen als vader en voogd van de kinderen van Aeffgen Jansdr. zijn overleden huisvrouw, Pieter Cosijn getrouwd hebbende Ingetgen Plonen, alle als erfgenamen van Jan Plonen en Pietertgen Herpersdr. beide zaliger, hebben in voorsz. kwaliteit getransporteerd aan Maerten en Wouter Huijgen haar mede-erfgenamen een huis en erf, berg, schuur en boomgaard in Charlois aan de zuidzijde van het dorp.

  x Ridderkerk 14-1-1635   Marijcken Arijens , * ±1585 , † <16-1-1645.
   Otr. op 24-12-1634 in Ridderkerk.
   Hij was wd. van Inichje Cornelis, zij was wd. van Cornelis Foppen [den Ouden].

   Marijcken Ariens was weduwe van Cornelis Foppen.

  3 kinderen


 5. Pieter Cornelis Hermansz , * 1589 , ~Ridderkerk 16-2-1589 , † >14-4-1615 .
   Doopget. Huijch Pieters, Willem Clements (?) en Haesken Jacobsdr.


 6. Cornelis Cornelisz , * 1591 , ~Ridderkerk 12-12-1591 .
   Wellicht overl. nĂ¡ 21-9-1614.
   Doopget. Willem Cornelis en Martijntgen Adriaensdr.

   Mogelijk was hij te Ridderkerk op 13-8-1606 en 8-1-1612 getuige bij de doop van kinderen van zijn broer Herman.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.