Maijken Peeters .
Dochter van ? .


x
    Quirijn Stoffels .
Kinderen:
 1. Anthonisken Quirijnen (Thonisken Quirijn Stoffels) .

   Loon op Zand, 23-3-1617:
   - Cornelis Gijb Goossens, als grootvader en oppervoogd van de kinderen van Gijsbert Cornelis en Thonisken Quirijn Stoffels, sluit een overeenkomst met Cornelis Cornelis Geritssen, nu geh.m. Thonisken Quirijns.
   - Cornelis Gijb Goossens en Quirijn Stoffels, als grootvaders en oppervoogden van de kinderen van Gijsbert Cornelissen en Thonisken Quirijn Stoffels, transporteren goederen aan Cornelis Cornelis Gerittsen en diens vrouw Thonisken Quirijnen.

   Loon op Zand, 21-6-1630:
   1) Stoffel Quirijnen, als voogd van de kinderen wijlen Ghijsbert zoon Cornelis Ghijsberts Hoeffnaegelen,
   2) Hendrick Hendrickssen Back, geh.m. Peeterken, Corst Peeterssen Haen, geh.m. Anneken, dochters wijlen Adriaen Cornelissen Hoeffnaegelen,
   3) Jan Wouterssen Mandemaecker als voogd van de kinderen wijlen Geeridt Cornelissen Hoeffnaegelen,
   4) Jacob Peeterssen Cladde, geh.m. Dingen dochter wijlen Adriaen Geeritssen Muijser en Agneesken dochter wijlen Cornelis Ghijsberts, ook voor Servaes Jacobssen, geh.m. Ijken Adriaens de Muijser, en voor Maijken en Wouterken dochters wijlen Adriaen de Muijser, Joost Diercxssen van Campen als opvolger van Geeridt Adriaenssen Muijser en Hendrick Hendricxssen Back, ook voor Jan Thonissen Spies, als
   opvolger van Jan Adriaenssen Muijser,
   5) Jan Wouterssen Mandemaecker als voogd van de kinderen wijlen
   Geeridt Cornelissen Hoefnaegel, als opvolger van kinderen van Adriaentken Cornelis Hoeffnaegel,
   6) Cornelis Bastiaens, wed.v. Magdaleen dochter Cornelis Ghijsberts, ook voor zijn kinderen,
   7) Adriaen Peeterssen Mulder als voogd van de kinderen wijlen Joost Huijbertssen Haegen en Maijken Cornelis Hoeffnaegelen,
   8) Cornelis Bastiaenssen als voogd van de kinderen wijlen Adriaen Adriaenssen Leempoel en Eeltken, dochter wijlen Cornelis Ghijsberts.
   Zij maken een boedelscheiding.

   Opten iiije januarij 1634 in Capelle compareerden Tonisken Quirijnen wed Cornelis Corneliss Muijser ende heeft verwilcoort ende gelooft soo als recht is aen Jan Tijss als voocht ende tot
   behoeff van haer weeskint verweckt in echte bedde bij Cornelis Corneliss Muijser: Anneken Cornelisdr.

  x <1613   Ghijsbert Cornelisse Hoeffnaegel , † <1618.
      Zoon van Cornelis Ghijsberts Hoeffnaegel en Peterken Adriaensen (Peterken Arijens) .
   Kinderen: Peter, Adriaen, de gehandicapte Sijken en tenslotte Maijken, die was gehuwd met Huijbert Joost Huijberts (Verhagen).
   Loon op Zand, 16-1-1634: Huijbert zoon wijlen Joost Huijberts en Maijken dochter wijlen Ghijsbert Cornelis Hoeffnagelen, maakt een
   boedelscheiding met Adriaen Peter Ockers en Cornelis Bastiaenssen Cloostermans als voogden van Wouter en Cornelis, kinderen van genoemde Joost [=Huijbert] en Maijken.

   Ghijsbert Cornelis Hoeffnagel transporteerde goederen aan Jan Thuenis Driessen op 5-1-1613 te Loon op Zand voor een bedrag van 170 gld. Die schuld werd op 23-7-1617 ingelost.

   Corstiaen Peterssen de Haen en Stoffel Quirijnen, als voogden van Sijken dochter wijlen Ghijsbert Cornelissen Hoeffnaegeln en Anthonisken Quirijnen, transporteerden te Loon op Zand op 1-3-1634 goederen aan Peter en Adriaen, zonen van wijlen Ghijsbert Cornelissen Hoeffnaegelen. Peter en Adriaen bekenden schuldig te zijn aan hun zuster Sijken een bedrag van 490 gulden terzake van dat transport. Uit de aantekening in de marge blijkt dat deze schuld op 20-1-1645 ingelost is.

   Adriaen, zoon van wijlen Ghijsbert Cornelis Hoeffnaegelen, transporteerde in Loon op Zand op 1-3-1634 goederen aan Thonis Claes Huijben en Laureijs Geeritssen de Leeuw. Zij verklaarden daarop een bedrag van 230 gulden schuldig te zijn terzake het transport. Die schuld werd was op 17-4-1637 ingelost.

  x   Cornelis Cornelis Geritssen Muijser .
   Otr. op 16-11-1615 in Loon op Zand.
   Cornelius Cornelij en Antonia Quirini. Hun dochter heette Anneken en was begin 1634 nog minderjarig.

   Capelle, 3 januarij 1634: Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bijPeeter Quirijnen, Stoffel Quirijnen, Tonisken Quirijnen, Corst Peeterss de Haen x Anneken Adriaensdr ende Handrick Handrickss Back x Peeterken Adriaenss voor een stock en Jan Tijssen als voocht ende Stoffel Quirijnen als toesiender over het onmondich weeskint van Cornelis Corneliss Muijser verweckt in echte bedde bij Tonisken Quirijnen, allen erffgenamen van Quirijn Stoffelss hun vader en bestevader.

  5 kinderen


 2. Mariken Quirijn Stoffels .

  x   Adriaan Cornelissen Hoeffnaegel , † <4-1617.

  x 1620   Jacob Goovertsen .
   Otr. op 5-1-1620 in Capelle (NB).
   Jacob Goovertsen, j.m. van Cap. en Maijcken Crijns, wed. Adriaen Cornelissen, won. LoZ.

  2 kinderen


 3. Stoffel Quirijn Stoffels (Stoffel Quirijnen) , † <1683 .
   Capelle, 12-12-1682: Lijntgen Peeters, wed. Stoffel Qurijnen, Jan Arienssen Brucktorff? x Maijken Stoffels, Anneken Cornelis, wed. van Peter Stoffels met Cornelis Peters Quirijnen haar zoon, Neesken Stoffels, wed Erit Janssen, Jasper Arienssen van Nieukuijck x Maijken Stoffels, Dingeman Gijsbertsen Decker wednr Gericken Stoffels, de wed van Quirijn Stoffels, uitlandig, allen erfgenamen van Stoffel Quirijnen en van Peeter Quirijnen, testament 18-4-1650, verkopen aan Arien Janssen de Looper.

   Opten 20e november 1642 in Capelle compareerden Corst Peeterss de Haen x Anneken Adriaensder ende heeft overgegeven met eender vrijer gifte soo als recht is aen ende tot behoeff van Stoffel Quirijnen, sijnen oom.

   Capelle, 12-12-1682: Lijntgen Peeters, wed. Stoffel Qurijnen, Jan Arienssen Brucktorff? x Maijken Stoffels, Anneken Cornelis wed van Peter Stoffels met Cornelis Peters Quirijnen haar zoon, Neesken Stoffels wed Erit Janssen,Jasper Arienssen van Nieukuijck x Maijken Stoffels, Dingeman Gijsbertsen Decker wednr Gericken Stoffels, de wed van Quirijn Stoffels, uitlandig, allen erfgenamen van Stoffel Quirijnen en van Peeter Quirijnen, testament 18-4-1650, verkopen aan Arien Janssen de Looper.

  x   Leijncken Petersen de Haan , *Tilburg ±1590 .
   Otr. op 1-2-1614 in Capelle (NB).
   Stoffel Quirijnense, j.m. in Cap., en Leijncken Peterse, j.d. van Tilb. onder Loien. Kinderen: Maijcken (2x), Peter, Crijn, Geertruijt en Neesken.

   Lijntgen, huisvrouw van Stoffel, was op 11-6-1645 in Capelle getuige bij de doop van Maerten, zoon van Jan Gerritsen de Loper en Truijtgen Maertensdr.

   Op 19-5-1665 in Capelle (NB) verkopen Lijntken Peeters, wed. van Stoffel Crijnen, voor deen helft en Lijntken namens Crijn Stoffels, ruijter onder de compagnie van Viconte de Machont binnen Rees, Erit Janssen x Neesken Stoffels, De voors Lijsken Peeters de Haen namens Adriaen en Peeter Stoffels, Dingeman Gijsbertss x Geertruijt Stoffels, Maeijken Stoffels en Jan Adriaenssen Binnenturff x Marijken Stoffels aan Lenaert van Pelt.

  8 kinderen


 4. Peeter Quirijnen .

   Capelle, 3 januarij 1634: Scheijdinge ende deelinge aengebrocht bijPeeter Quirijnen, Stoffel Quirijnen, Tonisken Quirijnen, Corst Peeterss de Haen x Anneken Adriaensdr ende Handrick Handrickss Back x Peeterken Adriaenss voor een stock en Jan Tijssen als voocht ende Stoffel Quirijnen als toesiender over het onmondich weeskint van Cornelis Corneliss Muijser verweckt in echte bedde bij Tonisken Quirijnen, allen erffgenamen van Quirijn Stoffelss hun vader en bestevader.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.