Marichgen Jans , † <9-3-1565.
Dochter van ? .


x
    Peter Jansz Verhoeff , * ±1505 , † >1568.
Kinderen:
 1. Cornelis Pieters Verhoeff , † >11-6-1598 .

   Op 11-6-1598 wordt Jan Pietersz. Verhouff vermeld als gemachtigt van Cornelis Pietersz., sijn broeder, als het recht ende opdracht hebbende van Gerrit Gerritsz., maakt pandt Gerrit Leenders als bruijcker van de lande in de rentebrief begrepen voir twe jaeren, elck jaer vijff ende twintich gulden’.


 2. Merrichgen Pieters Verhoeff , † >15-5-1596 .

   Merrichgen trouwde Adriaen Dircks uit Schoonhoven.


 3. Reijnier Pieters Verhoeff , † ±1595 .
   Op 15-5-1596 kwamen Jan, Cornelis en Merrichgen bij elkaar als erfgenamen van hun broer Reijnier.


 4. Jan Pietersz Verhoeff , * ±1535 , † <1-5-1618 .

  x   NN. , † <1590.

  x <1590   Cornelia Ewouts (Neeltien Ewoutsdr) , † ±1640.

  6 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.