Marichie Leenderts .
Dochter van ? .


x ??
    Jacob Jacobsz ( Coppen) .
Kinderen:
 1. ?? Teunis Jacobsz (Tonis Jacobsz) Coppen , † 23-9-1678 .

  x ±1655   Barber Aartsen Smit , * ±1634 .

  6 kinderen


 2. ? Leendert Jacobssen ( Coppen) , † <14-10-1665 .

   Leendert Jacobssen op ’t Gat onder ’s-Gravendeel.

   Eén van de kinderen van Teunis Coppens en Leendert Jacobsse Coppe worden vermeld Buytendorps in Bonaventura als lidmaten in ’s-Gravendeel in 1653.

  x ±1650   Grietje (Pieters) .

   Grietje (Pieters) trad op als getuige bij de doop van Leena Teunisse Coppen , de doop van Leendert Jacobsen (Leendert Jacobs) Coppen (?) .

  5 kinderen


 3. ?? Marichie Jacobs ( Coppen) , † >1665 .

   Zij was een dochter van Jacob Jacobsz en, vermoedelijk, Marichie Leenderts.

   Maasdam, dd. 25 februari 1666: Hermen Lodewijcx Montaen, stedehouder, Corn(elis) Jacobs Sneuckelaer en Thonis Cornelissen de Rucht, schepenen.
   Aert Jansen van Es, onze inwoner, bekent schuldig te zijn aan Jan Jansen, nagelaten weeskind van Jan Jansen Barendrecht en Marichjen Jacobs, beiden zaliger, in hun leven gewoond hebbende opt Gadt, 250 Car.gld. vanwege aangetelde penningen door henm
   ontvangen uit handen van Thonis Jacobs Koppen als voogd van het weeskind en dat tegen een interest van de penning 20 of 5 de 100. Compareert mede Marichje Jacobsdr., wonende onder de jurisdictie van ’s-Gravendeel, zijn comparants moeder en stelt zich voor hem als borg. Getekend door de schepenen en secretaris J. van Heysen. Stedehouder Montaen plaatst zijn handmerkje.

  x ? ±1640   Jan Jans Barendregt , † <3-1666.
      Zoon van Jan Jans Barendregt (??) en Leentge Adriaens (??).
   Jan Jansen Barendrecht en Marichjen Jacobs, beiden zaliger, in hun leven
   gewoond hebbende opt Gadt, worden op 25-2-1666 als zodanig in Maasdam vermeld.

   Kinderen: Jaapje Jans, Neeltje Jans en Jan Jans jr. Zie: "Prometheus Kronieken 1995".

  3 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.