Marichje Jans , † ±1625.
Dochter van ? .


x
    Jacob Danckertsz , * ±1550 , † >1625.
Kinderen:
 1. Meijnsje Jacobse .

  x ±1580   Cornelis Jans Eerlantsz .

  2 kinderen


 2. Jannetgen Jacobs .

   Gerrit Bartholomeuse en de 2 zonen van zijn schoonzus Meijnsje Jacobse verdeelden op 4-11-1640 een erfenis.

  x   Gerrit Bartholomeuse .

   Op huijden 4 nov. 1640 [in Krimpen a/d Lek] soo heeft Gerrit Bartholomeuse als man ende voocht van Jannetgen Jacobsd., wonende tot Leckerkerck ter eenre.
   Jan Cornelisse Eerlant ende Jan Cornelisse Jonge Jan sijn broeder, beijde ende elcx apart, wonende alhier, gemaeckt een euwigdurende ende onwederroepelijcke gront cavelinghe.
   Gerrit Bartholomeus sijn lodt is gevallen int Smalweer met een hont 75 roeden, gemeen ende onverdeelt met Pieter Jacobse c.s. ten oosten de Steenepijp, t.w. de Oosterse Buijrgraaff. Item inde Steenepijp met drie hont oock gemeen met voorn. Pieter Jacobse c.s. t.o. Arien Ariense, t.w. Arien Jasperseweer. Noch is voorn. Gerrit gevallen int Jacob Bouwense weer met een hont 3 roeden 8 voet t.o. naest Huijch Cornelis Janse weer, t.w. Arie Jan Cornelisse weer.
   Jan Cornelisse Eerlant met sijn broeder sijn gevallen met hun Lodt int Jacob Danckense weer, met een mergen een hont 50 roede lant, mitsgaders int huijs ende erve, t.w. belendt Adriaen Luijtense, t.o.
   den Pillaert.
   Aldus sijn dese kavelaers met alle vrintschap ende minne met malcander veraccordeert.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.