Marijcken Jacobs Cornelissen , * 1619 , ~Dordrecht 4-1619 .
Dochter van Jacob Cornelisz en Aertge Jan Mattheusdr (Aeltke Jan Mattheusdr) .


× Dordrecht 13-2-1639 (otr Dordrecht 30-1-1639)
    Matthijs Baerthoudsz (Thijs Barthoutse) (de) Sterke , * 1617 , ~Dordrecht 11-1617 .
Kinderen:
 1. Baerthout Thijssen de Sterke , * 1640 , ~Dordrecht 28-3-1640 , † 2-1712 , [] Dordrecht 24-2-1712.

  × Dordrecht 28-11-1666   Maria Gijsberts (Marijtje Gijssen) Vlijm , *Papendrecht ±1645 , † Dordrecht 11-4-1721.

  12 kinderen


 2. Aeltjen Matthijsse (Aeltje Tijssen) de Sterke , * 1641 , ~Dordrecht 1-8-1641 , † ±1672 .

   Aeltje Tijssen Sterck woonde in 1669 op de Rietdijk in Dordrecht.
   Waarschijnlijk is Aeltje in het kraambed overleden, aangezien haar dochter naar haar is vernoemd.

   Pieter Pieterz Kop zou op 18-6-1673 in Dordrecht hertrouwen met Emmetjen Huijbrechts van Mettelen, j.d. van Dordrecht, won. in de Toornstraet en begraven in de Nieuwe Kerk in Dordrecht op 26-5-1694.

  × Dordrecht 24-11-1669   Pieter Pietersen Kop , [] Dordrecht 26-5-1694.
   Otr. op 3-11-1669 in Dordrecht.
   Vermoedelijk is hij op 28-9-1643 in Dordrecht gedoopt.

   Pieter Pietersz. Kop noemde in zijn testament een broer Jan, die op 2-1-1675 voogd was over Matheus Ariensz. Cop, zoon van Arien Pietersz. Cop.

   Zij zijn wsl. zonen van Pieter Jacobsz., j.m. van en won. in Zwijndrecht, die in Dordrecht op 12-6-1633 in Dordrecht in otr. ging met Anneken Arien Meeusen, j.d. van Dordrecht, won. in het ’Torenstraetgen’. Zij zijn in Dordrecht getrouwd op 19 juli. Zij is ald. in of bij de Nieuwe Kerk begraven op 19-1-1694. Dat echtpaar had zonen met de namen Jacob, Arijen, Pieter, Adam, Bartholomeus en Jan en een dochter genaamd Anneken.

   Aeltje Cop, Matheus Cop, Jacob Cop, Pieter Pietersz. Cop en Willem Hoeck verkochten op 28-9-1694 in Dordrecht een huis en erf aan de Wijngaardstraat uit de erfenis van Pieter Cop voor f125 aan Jacob Janz. Cop.

   Aeltje Cop, Jacob Cop, Pieter Pietersz. Cop en Willem Hoeck verkochten op 28-9-1694 in Dordrecht een huis en erf aan de Torenstraat uit de erfenis van Pieter Cop voor f700 aan Willem Hendricxsz Corthals.

   Het was een zoon uit zijn 2e huwelijk met Emmetjen Huijbrechts van Mettelen, ook genaamd Pieter Pieterse Cop, die in Dordrecht op 24-10-1700 in otr. ging met Maria Hulst en en ald. op 4-2-1703 een dochter Emmetie liet dopen.
   Beroep: schippersgast van 1669 tot 1669
   Beroep: Schipper van 1673 tot 1694
   Begraven in de Nieuwe Kerk in Dordrecht.

  1 kinderen


 3. Jacob Mathijsz (Jacob Thijsz) (de) Sterke , * 1642 , ~Dordrecht 24-10-1642 , † <1695 .

   Jacob Thijsz. Sterck en Johannes Thijssen, allebei borgers van Dordrecht, compareerden samen op 27-12-1667 in Dordrecht. Jacob tekende met een *. Johannes met een +.

   Op 7-8-1682 compareerden Jacob Mathijsz Sterck, Adriaen Mathijsz Sterck, Marija Ghijsberts Vlijm, huisvrouw van Barthout Mathijsz Sterck, Willem Mathijsz Sterck, Abraham Pietersz Evenwel, getrouwd met Immeken Mathijs Sterck, en Pieter Cop, als vader en voogd voor het minderjarige kind door hem verwerkt bij Aeltgen Mathijs Sterck, allen voor zich en zich sterk makende voor Barthou Mathijsz Sterck en voor Cornelis Brevoort, getrouwd met Maijken Mathijs Sterck, allen kinderen en kindskinderen van Mathijs Barthouts Sterck, wonende de comparanten hier in deze stad, machtigen Trintgen Leenderts, huisvrouw van de heer Jacob Mathijssen Sterck, en Grietgen Bastiaens, huisvrouw van Willem Mathijsen Sterck, om uit handen van de magistraat van de stad [..] driehonderd gulden te ontvangen die hen toekomt van joffr. Lucia [..] in haar leven huisvrouw van de heer s’Waercom Hoogvele.

  ×   Teuntje Leenderts (Trintgen Leenderts) ( Schaap) , * ±1640 .
   Otr. op 1-8-1666 in Dordrecht.
   Kinderen: Matthijs (2x), Dorothe en Leendert.
   Een Leendert Joosten en Dorothe Hagens lieten op 1-5-1639 in Dordrecht een dochter Teuntje dopen, maar dat kan ook een heel andere Teuntje zijn.
   De weduwe van Jacob de Sterke werd op 31-3-1702 in Dordrecht begraven.

   Trintgen Leenderts trad op als getuige bij de ondertrouw van Leendert de Sterke .

  4 kinderen


 4. Bartholomeus de Sterke , * 1644 , ~Dordrecht 1-5-1644 , † 1688 , [] Dordrecht 4-8-1688.

   Bartholomeus werkte als garentwijnder.

   Bertholomeus ging op 23-4-1684 in Dordrecht in ondertrouw met Geertruij Simons. Op 12-4-1688 lieten zij de tweeling Antonia en Maria dopen. Op 30-10-1686 in Dordrecht lieten zij een zoon Jacob dopen.

   Bartholomeus de Stercke, in sijn leven coopman binnen deser stede, ende d’eerbare jufr. Geertruijd Simons, sijne achtergelatene wede, hadden een testament laten maken op den sesden julij xvie acht ende tachtigh, dat voor de weeskamer werd geexhibeert op den eersten noevember d’anno 1688.

  × Dordrecht 7-5-1684   Geertruij Simons , † >1704.
   Otr. op 23-4-1684 in Dordrecht.
   Kinderen: Jacob, Antonia en Maria.

   Dordrecht, den 23’ April 1684:
   - Bartholomeus de Sterke, garentwijnder, j.m. van Dordregt, woon. op de Nieuwehaven, met
   - Geertruijd Sijmons, j.d. van Aken, woont bij de Beurs.
   Alhier getrout op d& 7’ Maij 1684.

   Op Sondach den 27’ Januarij 1692 [in Dordrecht]:
   - Jacob van Bronckhorst, j.m. woonende bij de Beurs, met
   - Geertruij [??], wed.e van Bartholomeus de STercke, woonende op de [??]mart.

   Jacob van Bronkhorst en Geertruijd Simons worden op 15-5-1705 in Dordrecht vermeld samen met Pieter Tegelbergh.

  3 kinderen


 5. Janneken (Jannitgen Tijs) de Sterke , * 1646 , ~Dordrecht 19-5-1646 , † 1688 , [] Dordrecht 2-3-1688.

  × Dubbeldam 26-4-1666   Abraham Pietersz Evenwel , * 1642 , ~Dordrecht 1-7-1642 , † Dordrecht 1-11-1728.

  10 kinderen


 6. Arien Thijsz de Sterke , * 1647 , ~Dordrecht 1-8-1647 , † 1689 , [] Dordrecht 8-4-1689.

   Dordrecht, den 25 August. 1675:
   Ary Thyssen Sterk, varendgesel, j.m., met
   Maijken Dirks, j.d., beijde van Dordregt en woon. op den Rietdijk.
   Zijn alhier getrout d. 9 september 1675.

   Arien de Stercke, in zijn leven schipper en borger deser stad Dordt, ende sijne nagelatene wede. Maijken Divex hadden een testament opgemaakt opden 20en martij 1689.

   Zijn weduwe werd op 9-3-1697 in Dordrecht begraven.

  × Dordrecht 9-9-1675   Maijken Dirks , *Dordrecht ±1650 , [] Dordrecht 9-3-1697.
   Otr. op 25-8-1675 in Dordrecht.


 7. Johannes de Sterke , * 1649 , ~Dordrecht 6-2-1649 .


 8. Pieter Thijsz de Sterke , * 1650 , ~Dordrecht 14-2-1650 .
   Tweeling met Cornelis.

   Pieter had mogelijk een zoon Andries en/of een zoon Pieter
   .


 9. Cornelis Thijsz de Sterke , * 1650 , ~Dordrecht 14-2-1650 .
   Tweeling met Pieter.


 10. Eduart Thijsz de Sterke , * 1652 , ~Dordrecht 18-10-1652 .
   Eduart, zoon van Tijs Barthoutsz Sterck en Mariken Jacobs.


 11. Matthijs Thijsz de Sterke , * 1653 , ~Dordrecht 28-11-1653 .


 12. Willem Matthijsz (Willem Thijsz) de Stercke , * 1655 , ~Dordrecht 5-5-1655 , [] Dordrecht 28-6-1689.
   Willem, zoon van Thijs Barthoutse Sterck en Maijken Jacobs.

   Dordrecht, den 2 Dec. 1674:
   - Willem Tijß Sterck, [beroep??], j.m. woonende bij de&zuijdtdijck,
   - Margrietje Bastiaens [Lieving??], j.d. wonende buijten d& [??]poort, beijde van Dordregt.
   Hier getrout den 17 decemb. 1674.

   Willem Matthijsz. de Stercke kocht op 2-10-1685 een huis en erf aan de Torenstraat in Dordrecht voor f426 uit de erfenis van Isaack Jansz. de Meijer.
   Willem de Sterke is begraven op 28-6-1689 in Dordrecht.

   Op 19-1-1690 worden de erfgenamen van Willem Sterck genoemd als buren van een huis en erf aan de Torenstraat.

  × Dordrecht 17-12-1674   Margrietje Bastiaens (Grietgen Bastiaens) , *Dordrecht ±1650 .
   Otr. op 2-12-1674 in Dordrecht.
   Zij hadden een zoon Matthijs.

  1 kinderen


 13. Samson Thijsz de Sterke , * 1657 , ~Dordrecht 4-5-1657 .
   Samson, zoon van Thijs Barthoudtsen Sterck en Marijtge Jacobs.

   Samson Sterck.


 14. Maeijken Thijs de Sterke , * 1658 , ~Dordrecht 16-12-1658 , [] Dordrecht 23-4-1715.
   De vrouw van Cornelis Breevoort.

  ×   Cornelis Willemsz van Breevoort , * ±1655 , ~Dordrecht 24-1-1656 , [] Dordrecht 18-11-1713.
   Otr. op 26-9-1677 in Dordrecht.
   Kinderen o.a. Maiken, Matthijs, Cornelis, Lovijs, Pieter, Ardijna en wsl. ook Barthout.
   Cornelis, zoon van Willem Breevoort en Marijtje Ariens.

   Ook op 10-8-1690 en 17-6-1704 werd een kind van Cornelis Breevoort begraven in Dordrecht.

   Cornelis’ ouders waren Willem Breevoort en Maijken / Marijtje Ariens. Willem Jansz. Breevoort werd op 10-5-1714 in Dordrecht begraven. De weduwe van Willem Breevoort werd op 13-12-1718 in Dordrecht begraven.

   Dordrecht, Sondag den 15e Augustij 1706:
   - Matthijs Breevort, j.m. woont in ’t Weeshuijsstraetie, geassist. met Cornelis Breevort, desselfs vader, met
   - Anna Vermindert, j.d. woont inde Tolbrug Straet aen de Water Zijde, geassist met Margrietje Jans, desselfs muij, beijde vnan Dordregt.
   Den 29e Augustus hier getrouwt.
   Cornelis Breevoort

  10 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.