Marijtgen Maertensdr , * ±1575 .
Dochter van ? .
Marijtgen Maertensdr trad op als getuige bij de doop van Marijtgen Maertens de Graeff (?) .


±1600
    Daem Jacobsz de Graeff , [] Delft ±19-3-1649.
Kinderen:
 1. Jacob Damen de Graeff .

    Geertgen Ariens , *Den Briel ±1603 .

  Delft 10-11-1647   Jacobmijntge Jans (Jacobijntgen Jans) van der Veere .
   Otr. op 12-10-1647 in Delft.
   Een Jan Dircxsz liet met Trijntje Gerrits een dochter Jacobmijntje dopen op 9-4-1617 in Delft met getuigen Abram Maertensz, Steven Dircxsz, Jacombijna Claes en Theuntje Claes. Mogelijk is dat deze Jacobmijntje.

   Delft, otr. 1-8-1643, getr. de 16e:
   Pieter Laurens van Sevenbergen, won. De Vouw, wed., &
   Jacobijntgen Jans van der Veere, j.d. won. Achter de Nieuwe Kerk.

  2 kinderen


 2. Claes Damen van der Grafft , [] Delft ±14-1-1655.
   Claes Damen de Graeff, won. Vlamingstraat, begr. in/bij Nieuwe Kerk op 14-1-1655.

   Claes Damen van der Graeff, won. Oude Kerk, werd begraven in/bij de Nieuwe Kerk op 26-1-1638.

   Er waren er dus 2, maar deze was begin 1650 nog erfgenaam samen met zijn neef Jacob Damen de Graeff.

   Claes Damen an der Graft, won. in de Pieterstraat, kocht of verkocht een huis in Delft in 1631.

   Een kind van Claes Damen van der Grafft werd op 25-10-1632 bij de Nieuwe Kerk van Delft begraven.

   Claes Damen van der Graff, weduw., won. Oude Delff, oostrij, werd bij het haardstedengeld van 1638 aangeslagen voor 5 haardsteden.

   Claes Damen zn. van der Graefft, wed., won. Oostzij van de Oude Delff van de oude kerck in Delft, werd aangeslagen bij de verponding voor zijn onroerend goed.

   Claes Damen de Graeff, bouman (boer), won. Delft, was op 25-1-1650 mede-erfgenaam van zijn grootvader.


 3. Leendert Damen (Lenert Damen) van der Graeff , [] Delft ±19-1-1664.
  Lenert Damen trad op als getuige bij de doop van Marijtgen Maertens de Graeff , de doop van Marijtgen Maerten Damen (van der Graeff) .
   Leendert Damen de Graeff, won. Geerweg, werd begr. in/bij de Oude Kerk.

   Lenert Damen de Graeff, won. i/d Vlamingstraat zz. (Fortuin, 2 huisjes en erven tot 1 huis gemaakt) in Delft wordt op 25-1-1650 in Delft bij de weeskamer genoemd als mede-erfgenamen van zijn grootvader.

   Lendert Damen de Graeff, won. in de Vlamingstraat in Delft, wordt op 25-1-1650 in de weeskamer vermeld als oom en voogd.

   Leendert Damen, j.m. en Jannetgen Claes, wed. zijn extraordinair getrouwd in Delft op 6-5-1637 met attestatie van Vlaardingen.
   Leendert Daemen, j.m., won. in de Vlamingstraat, en Maergien Maertens, wed. van Cornelis Hogeveen, won. geerweg, zijn op 7-2-1657 in Delft getrouwd na een otr. ald. op 20-1-1657.

   De weduwe van Leendert Damen zaliger, gorter, aan de Geerwegh Noortsij, werd in 1667-68 aangeslagen voor het kadegeld met 4 penningen, 1 roede en 2 stuivers.

   Op 25-1-1650 comp. voor schout en gezworenen van Vrijenban:
   Jannitgen Willemsdr., weduwe van Maerten Daemn de Graeff, en nomineert dat tot voogden over haar twee kinderen met namen Dieuwertgen oud 17 jaar en Marijtgen oud 15 jaar beide aan haar verwekt bij dezelve Maerten Damen haar man gesteld zouden worden Lenert Damen de Graeff wonende in de Vlamingstraat oom, Maerten Cornelisz. van der Velde molenaar in het
   Oosteinde en Lenert Jansz. van Soetermeer wonende buiten de Watersloot dewelke dienvolgende bij schout en gezworenen ook zijn geslte, die alle present zijnde de voogdij hebben geaccepteerd.

   Op 29-5-1663: comp. voor schout en gezworenen van Vrijenban:
   Marijtgen en Diewertgen Maertensdrs. minderjarige kinderen van Maerten Damen de Graef in zijn leven bleker gewoond hebbende buiten de Schoolpoort van Delft en bekenden dat Leendert Daemen de Graef haar oom en bloedvoogd haar voor ons schout en gezworenen voorn. deugdelijk rekening, bewijs en reliqua gedaan heeft van haar goederen en dat dezelve haar heen ten volle ter hand gestald zijn. Bedankende dezelve als ook Maerten Cornelisz. van der Velde, molenaar, en Leendert Jansz. van Soetermeer, mede voogden van de voogdij over dezelve
   goederen gedaan.

  ?? Delft 7-2-1657   Maertgen Maertens , [] Delft ±8-11-1675.
   Otr. op 20-1-1657 in Delft.
   Zij lieten in 1657 een zoon Daem dopen.
   Maertge Maertens, won. Geersvest, wed. Leendert Damen de Graaf, werd begraven in/bij de Nieuwe Kerk.

   Leendert Damen en Maertgen Maertens waren op 4-3-1634 in Delft getuigen bij de doop van Marijtgen, dochter van Maerten Damen en Annetgen Willems.

   Leender Damen en Maertje Maertens waren op 4-3-1646 in Delft getuigen bij de doop van Jan, zoon van Pieter Jansz. van Hijc en Dievertje Cornelis.

   Maertgen Maertens trad op als getuige bij de doop van Marijtgen Maerten Damen (van der Graeff) .

  1 kinderen


 4. Annitgen Damen (Annetgen Damen) de Graeff , † >1649 .
  Annetgen Damen trad op als getuige bij de doop van Dijwertgen Maertens (Diewertgen Maertens) de Graeff , de doop van Daem Leenderts van der Graeff .
   Anneken Damen, won. Geerweg, werd op 14-5-1653 in/bij de Nieuwe Kerk begraven.

   Annetie Damen, won. buiten Ketelpoort, wed. van Abram Ysbrantsz., geen kinderen, werd op ’t hof bij de Oude kerk van Delft begraven op 7-10-1678.

   Annitgen Damen de Graeff, wonende tot Delft


 5. Maerten Daemen de Graeff , † <3-1650 .
   Overl. tussen maart 1638 en maart 1650.

   Maerten Damen de Graeff was bleker buiten de Schoolpoort in de jurisdictie van Vrijenban en liet 2 minderjarige kinderen na: Marijtgen en Diewertgen.

   Maerten Damen de Graeff wordt in Delft genoemd bij onroerend goed "Noortsijde vande Buijtewatersloot beginnende aende kickert ofte planck leggende tegensover de bonte pael".

   Op 29-5-1663: comp. voor schout en gezworenen van Vrijenban:
   Marijtgen en Diewertgen Maertensdrs. minderjarige kinderen van Maerten Damen de Graef in zijn leven bleker gewoond hebbende buiten de Schoolpoort van Delft en bekenden dat Leendert Daemen de Graef haar oom en bloedvoogd haar voor ons schout en gezworenen voorn. deugdelijk rekening, bewijs en reliqua gedaan heeft van haar goederen en dat dezelve haar heen ten volle ter hand gestald zijn. Bedankende dezelve als ook Maerten Cornelisz. van der Velde, molenaar, en Leendert Jansz. van Soetermeer, mede voogden van de voogdij over dezelve
   goederen gedaan.

    Jannitgen Willems (Annetgen Willems) , * ±1600 .
   Otr. op 7-2-1632 in Delft.
   Kinderen: Diewertgen & Marijtgen.

   Rijswijk & Delft, otr. 7-2-1632:
   Maerten Damen bleijker buijten de Schoolpoort, j.m., &
   Jannetgen Willems, wed. van Dirck Aelbrechtsz. bleijker, geb. buiten de Schoolpoort, won. Rijswijk.

   Op 24-4-1638 comp. voor Cornelis Brouwer notaris te Delft:
   Maerten Daemen de Graeff, bleijcker, en Jannetgen Willemsdr., zijn huisvrouw, wonende buiten de Schoolpoort van Delft. Zij maken hun testament. Zij stelt haar voorsz. man en haar twee voor- en nakinderen tot haar erfgenamen. Hij stelt zijn vrouw tot zijn erfgenaam. Met diverse bepalingen.

   Op 25-1-1650 comp. voor schout en gezworenen van Vrijenban:
   Jannitgen Willemsdr., weduwe van Maerten Daemn de Graeff, en nomineert dat tot voogden over haar twee kinderen met namen Dieuwertgen oud 17 jaar en Marijtgen oud 15 jaar beide aan haar verwekt bij dezelve Maerten Damen haar man gesteld zouden worden Lenert Damen de Graeff wonende in de Vlamingstraat oom, Maerten Cornelisz. van der Velde molenaar in het
   Oosteinde en Lenert Jansz. van Soetermeer wonende buiten de Watersloot dewelke dienvolgende bij schout en gezworenen ook zijn geslte, die alle present zijnde de voogdij hebben geaccepteerd.

   Op 22-2-1650 is bij de voorn. voogden overgeleverd inventaris van de boedel en goederen van Daem Jacobsz. de Graeff, bouman in zijn leven, gewoond hebbende aan de zuidzijde van de Vlamingstraat, der kinderen grootvader was, gemaakt bij Willem van Assendelft secretaris alhier d.d. 3-2-1650 in welke goederen deze kinderen te samen voor een vijfde part zijn bestorven.

  3 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.