Marike .
Dochter van ? .


x
    Gherit Gherijts Smit , † Capelle (NB) <1560.
Kinderen:
 1. Anthonis Gerits Smit , * ±1525 , † ±1579 .

  x <1560   Aentken Hendricks (Juetke Hendrick Adriaens) Maes , † Sprang 1567.

  x >1566   Mariken .

  x >1567   Anna Wouters Cornelisz Roothals , † >1591.
      Dochter van Wouter Cornelisz Roothals en ?
   Anthonis Gerits was weduwnaar van Juetke Hendrick Adriaensz Maes en ene Marike.

   Op huijden desen xxxe decembris anno xvc Lxxxj in Capelle compareerden Anna Woutersdr., weduwe Anthonis Geritss Smit, ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te wesen Jan Thoniss tot Drongelen ende Tonis Janss als voochden van de weduwe ende erffgenamen van Frans Tonis Stammen.
   Toegevoegd: Lijsken Toniss Papen is voldaen, 16-9-1582. Jan Anthonis Stammen ende die weduwe van Frans Toniss zijn voldaen, 1582. Mariken weduwe Frans Tonis Stammen is voldaen. Jan Ariaenss Leeuis voldaen door Ghijsbert Claess, 2-8-1584.

   Op huijden desen xxiije maerti 1587 compareerde in Capelle: Anna Wouters, weduwe Anthonis Geritss Smidt, ende gaff over met een verlije soe recht is Jan Ruttenss. Er werd betaald via een wilkeur.

   Op huijden desen xixe octobris 1591 in Capelle compareerde Anna Wouters, weduwe van Anthonis Geeritss Smidt, ende gaff over met eender vrijer gifte soo recht is Cornelis Janss van Grevenbroeck, Tilburch.

   Alsoo dieversche questien ende geschillen geresen is tusschen Hanrick Thijsdr., weduwe Adriaen Zegerss, ende Vijverken Woutersdr., ter eenre, ende Geerit Anthoniss Smidt ende Anna Wouters, weduwe Anthonis Geeritss Smit, ter andere sluijte; sij een accoort op 22-4-1592 in Capelle.

  4 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.