Mariken Adriaens , † <1622.
Dochter van ? .


x ±1575
    Willem Alertsz , † <1607.
Kinderen:
 1. Alert Willemsz .

   Op 25-1-1616 compareerden de erfgenamen van Cornelise Aelertsz. en zijn huisvrouw Jacobina Jacobsdr., beiden zaliger. De erfgenamen waren:
   - Cornelis Otten, man en voogd van Kuyner Alertsdr., voor hem zelf;
   - Pieter Pietersz., voor hem zelf en vervangende zijn kinderen en vervangende Aelert Pietersz., zijn broeder;
   - Jan Pietersz. voor hem zelf;
   - Aert Aertsz., man en voogd van Bastiaentgen Pietersdr. voor hem zelf;
   - Alert Adriaensz., voor hem zelf en vervangende Leentgen Adriaensdr., zijn zuster, en vervangende de weeskinderen van dien;
   - Alert Willemsz. en Thonis Willemsz., elk voor hen zelf;
   - Herman Cornelisz., man en voogd van Jacobina Willemsdr., voor hem zelf;
   - Willem Pietersz., man en voogd van Mariken Willemsdr., voor hem zelf en vervangende Neeltgen Willemsdr., zijn vrouwen zuster;
   - Cornelis van den Nes, ma en voogd van Aechtgen Willemsdr., voor hem zelf;
   - Aert Melsonen, man en voogd van Mariken Remboutsdr., voor hem zelf.
   Zij zijn allen erfgenamen van Cornelis Alertsz. zaliger.


 2. Thonis Willemsz , † <1622 .

  x   Janneken Pouwelsdr .
   Zij hadden kinderen.


 3. Mariken Willems .

  x <1622   Willem Pieterss .

   Op 25 juli 1621 compareerden Willem Pieterss., gehuwd met Mariken Willemsdr., Cornelis van den Nes, gehuwd met Aechtgen Willemsdr., Hermen Corneliss., gehuwd met Jaepken Willemsdr., Adriaen Reyneren, gehuwd met Neeltgen Willemsdr., en Janneken Pouwelsdr., weduwe van Thonis Willemss., met schout Gielis A(driaen)s Vinck als haar gekoren voogd en als oppervoogd van haar kinderen bij Thonis, allen kinderen en erfgenamen van Willen Alertss. en Mariken Aryensdr., beiden zaliger, en verkochten aan hun broer, de in de Linde woonachtige Alert Willemss., een stukje land in het weer ’De Geer’ in het Kortambacht van Groote Lindt.


 4. Jacobina Willems (Jaepken Willems) .

  x <1622   Hermen Corneliss .


 5. Neeltgen Willems .

   Neeltge Willemsdr. werd op 25-11-1623 genoemd als weduwe van Adriaen Reijerss en had o.a. Cornelis Bastiaensz. van den Nes als gekoren voogd.

  x <1622   Adriaen Reijneren , † <1624.


 6. Aechtgen Willems , * ±1585 , † >1648 .

  x ±1608   Cornelis Bastiaensz van den Nes , * <1590 , † <1649.

  6 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.