Maria Jans (Mariken Jans) , † ±1625.
Dochter van Jan Lenaertsz en Lenaertgen Jacobs .


x 1613 (otr Ridderkerk 24-3-1613)
    Aert Crijnensz Clootwijck , * ±1570 , † ±1647.

RECHTSBOVEN: Maria Jans kwam uit Krimpen a/d Lek

Kinderen:
 1. Crijn Aertsz (Krijn Aertsz) Klootwijk , *Kleine Lindt ±1613 , † ±1701 .
   Op 20-5-1700 testeerde de ziek te bed liggende Crijn Aerden Clootwijck, laatst weduwnaar van Maria Gerrits, te Heinenoord. Aan zijn zoon Aert Crijnen vermaakte hij zijn huis aan de noordzijde van het dorp Heinenoord, waar hij toen inwoonde bij zijn zoon. Aert erfde ook een bijbel met koperen slot en "het silver singnet voor desen gecomen van sijn comparants vader". Zijn beide zonen benoemde hij tot voogden.

   Op 2-5-1702 werd Krijn’s kleinzoon Cornelis Cornelisse Clootwijck benoemd op zijn grootvader’s molenplaats.

   Crijn Aertsz. Klootwijk was molenaar van de Oud-Zomerlandse molen.

   In een akte van 11-4-1697 werd vermeld dat Crijn 50 jaar lang molenaar op de Oude Zomerlandse molen was. In mei zou zijn zoon Cornelis Krijnen het werk op de molen overnemen tegen hetzelfde loon.
   Beroep: Molenaar van 1647 tot 1697

  x Heinenoord 8-12-1641   Janneken Dingemans , *Heinenoord ±1620 , † >1646.
   Otr. op 27-11-1641 in Oud-Beijerland.
   Zij was j.d. van Heinenoord, wonende onder Oud-Beijerland.

  x 1655   Geritje Hendricks (Geerken Hendricx) Reijnoij , *Klaaswaal <1635 , † >1665.
      Dochter van Hendrick Cornelis (van) Reijnoeij en Annitgen Hessels .
   Otr. op 15-11-1655 in Oud-Beijerland.
   Zij was j.d. wonende in de Group onder Klaaswaal. Samen worden zij rond 1665 genoemd als lidmaat te Heinenoord.
   Overleden tussen 3-3-1666 en 1682.

  x <1686   Marijtje Gerrits , † <6-1700.
   Maria Gerrits was op 20-9-1682 te Nieuw-Beijerland doopgetuige voor een kind van haar stiefdochter Marijken.

   Marij Geerts, de huijsvrouw van Krijn Aertz Klootwijk, wwont op Heijnenoort, en is aldaar op 13-5-1685 getuige bij de doop van Krijn, zoon van haar stiefzoon Aert Krijnen Klootwijk, watermolenaar, en diens huisvrouw Marij Kornelis.

  8 kinderen


 2. Jan Aertsz Klootwijk , *Kleine Lindt ±1615 , † >1664 .

   Jan werd in de jaren 1660-1664 genoemd bij tiendverkopingen te ’s-Gravendeel.

  x ’s-Gravendeel ±1655   Cleijsje Corstiaens ( Timmerman) , *Rijsoord (ZH) ±1625 , † >9-8-1665.
      Dochter van Christiaen (Corstiaen Gerritsz) ( Timmerman) en Maertgen Cornelis (Manken Cornelis) Baes .
   Otr. op 8-11-1654 in Rijsoord (ZH).
   Zij hadden in elk geval een zoon Leendert, ged. 14-5-1662 te Strijen.

   Dochter van Christiaen/Corstiaen Gerritsz Timmerman, timmerman en boer onder Ridderkerk, en Mariken/Maertgen Cornelisdr. Baes.


 3. Huijch Aerts Klootwijk , *Kleine Lindt ±1617 , † 1674 .
   Overleden tussen 31-5-1674 en 27-4-1675, wsl. in 1674.

   Huijgh was koper van tienden te ’s-Gravendeel in de periode 1651-1667.

   Huijch Aerts Clootwijck, wonende te ’s-Gravendeel, verklaarde 500 car. gld. schuldig te zijn op 17-5-1670 aan juffr. Elysabeth Schut, weduwe van de heer Gregorius Roonaert; als zekerheid stelde hij zijn huis, schuur, keet en een boomgaardje van 100 roeden; de schuldbrief is geroyeerd op 12-12-1677.

   Een broer van de vrouw van Huijch Clootwijck was getrouwd met Neeltje Leenderts Clootwijck uit de ’s-Gravendeelse tak.
   Beroep: Boer

  x ±1660   Geertruijt (Geertien Ghijsbrechts) (de) Groote , † Klaaswaal 5-1707, [] Numansdorp 10-5-1707.
   Kinderen: Maritie, Aechje en Aert.
   De weduwe van Arie Cornelis Weda werd op 10-5-1707 in Numansdorp gegraven.

   Dochter van Gijsbert Cornelisz Groote en Aechtje Centen.

   "De wed. van Huijg Aerts Klootwijck, sijnde een arme vrouw" werd op 6-3-1680 in ’s-Gravendeel genoemd in de Langestraat.

  3 kinderen


 4. Leendert Aertsz Klootwijk , *Kleine Lindt ±1619 , † ±1651 .

  x Zwijndrecht 5-11-1645   Stijntge Cornelisse ( Romeijn) , * 1617 , ~Ridderkerk 9-7-1617 , † ±1652.

  3 kinderen


 5. Jacob Aertsz Klootwijk , *Kleine Lindt ±1621 , † >22-4-1666 .
  Jacob Aertsz trad op als getuige bij de doop van Maaijke Cornelisse Klootwijk (?) .
   Beroep: Boer te Kleine Lindt
   Functie: Schepen van Kleine Lindt van 1661 tot 1666


 6. Cornelis Aertsz Klootwijk , *Kleine Lindt ±1624 , † <17-5-1695 .
   Overleden tussen 12-5-1689 en 17-5-1695.

  x Heerjansdam 22-11-1654   IJgje Maertens , *Heerjansdam ±1630 , † >27-5-1700.
   Otr. op 1-11-1654 in Heerjansdam.

   IJgje Maertensdr. was wellicht een dochter van Maerten Jacobsz, heemraad en stedehouder van Kleine Lindt.

   IJgje Maertens trad op als getuige bij de doop van Cornelis Leenderts Lodder (?) .

  5 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.