Mariken Quirijn Stoffels .
Dochter van Quirijn Stoffels en Maijken Peeters .


x
    Adriaan Cornelissen Hoeffnaegel , † <4-1617.
x 1620 (otr Capelle (NB) 5-1-1620)
    Jacob Goovertsen .    

Kinderen:
 1. Peeterken Adriaens (Peterken Adriaen Cornelissen) Hoefnagel .

   Hendrick Hendrickssen Back, geh.m. Peerken, dochter wijlen Adriaen Cornelis Ghijsberts Hoeffnagel, en Corstiaen Peeterssen, geh.m. Anneken Adriaen Cornelissen, maken een boedelscheiding op 27-6-1628 in Loon op Zand.

   Opten viije marty anno 1630 [in Capelle compareerden]:
   - Servaes Jacobss x Iken Adriaenss voor hem selven ende als voocht, geassisteert met Gerit Adriaenss Muijser als toesiender, van weghen Maeijken ende Wouterken Adriaensdr. ende
   - Gerit Adriaenss voorss voor hem selven ende
   - Jacob Peterss Clad x Dingen Adriaens voor hem selven,
   - Trijnken Claesdr als procuratie, Dordrecht, hebbende van Jan Adriaenss Muijser, haeren man, woonende tot Amsterdam, voor haer selven,
   - Henrick Henrickss Back x Peterken Adriaen Cornelis Hoeffnagel ende
   - Corst Peterss de Haen x Anneken Adriaen Cornelis Hoeffnagel;
   allen erffgenamen van Cornelis Gijsbertss Hoeffnagel za.
   Ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Cornelis Jan Claess. Betaald wordt via een wilkeur
   In de kopstaat: D’erffgenamen van Adriaen Geritss Muijser ende van Adriaen Cornelis Hoeffnagel.

   Op 4-1-1634 in Capelle compareerden:
   - Hendrick Hendrickss Back x Peeterken Adriaensdr ende heeft over gegeven met eender vrijer gifte soo recht is aen ende tot behoeff van Stoffel Quirijnen.
   - Hendrick Hendrickss Back x Peeterken Adriaensdr
   ende Corst Peeterss de Haen x Anneken Adriaens ende hebben over gegeven met eender vrijer gifte soo recht is aen ende tot behoeff van Stoffel Quirijnen.

  x <1633   Hendrick Hendricxssen Back .
      Zoon van Hendrick Hendrickxse Back en ?

   Op huijden den xxiije februarij 1587 compareerden Hanrick Hanrickxss Back den Jongen ende ende gaff over met eender vrijer gifte soe recht is Geerit Jacopss van Haghoort. Er werd betaald via een wilkeur.

   Op 20-2-1599 in Capelle compareerden Hanrick Hanrickss Back, Cornelis Back, Peter Hanrickss Back ende Wouter Hanrickss Back, gebroeders, Cornelis Thijss x Bastiana Hanricksdr, Adriaentken Hanricksdr, Huijbertkent Hanricksdr, erfgenamen van Hanrick Back, ende gaven over met eender vrijer ghifte soo recht is Michiel Jan Claess.

   Op 11-12-1619 in Capelle compareerden Cornelis Jan Claess mede namens Peter Henrickss Back, Adriaen Heijligers, Gelden Willemss, Wouter Henrickss Back, Cornelis Henrickss Back mede namens Henrick Henrcikss Back ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Joris Adriaenss de Roij.

   Hendrick Hendricxssen Back, geh. m. Peeterken dochter wijlen Adriaen Cornelis Hoeffnaegelen, transporteerde goederen aan Sebastiaen Peter Corsten en Anthonis Jan Corsten op 3-2-1632 in Loon op Zand.

   Loon op Zand, 28-3-1636: Hendrick Hendricxssen Back, geh. m. Peterken Adriaen Cornelissen Hoeffnaegelen, naast goederen die Adriaen Hijsberts verkocht heeft aan Geeridt Peeterssen te Waspik.

   Loon op Zand, 8-11-1647:
   Hendrick Hendricxssen Back en zijn dochter Maijken komen een bedrag van 150 gulden overeen met Henrick Michielssen en Pauwels Laureijssen, als voogden over Adriaen Cornelis Michielssen, inzake het "bevruchten ende verwecken van de kinde" bij Maijken door Adriaen.

   Rond 1650 bezat Hendrick Hendricssen Back zijn huis met land, groot 3 lps. 37,5 rdn. en betaalde 5 gld. 5 st. en voor het huis 30 st. belasting.

   Op 19-4-1539 in Waspik was er sprake van een Heijrick Back Adriaensz., wellicht een voorouder.

  7 kinderen


 2. Anneken Adriaen Cornelissen (Anneken Adriaens) Hoeffnaegel , * ±1615 .

  x ±1632   Corstiaen Peterssen (Cors Peters) de Haan , * ±1610 , † Loon op Zand 1662.

  5 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.