Maritge Cornelis Ingendr , † <1609.
Dochter van Cornelis Ingensz .


x
    Leendert , † <1610.
x
    Pieter .    

Kinderen:
 1. Plonis Leendertsz Solbol , † ±1599 .

  x ±1575   Neeltge Cornelis Ockers , † >1624.

  4 kinderen


 2. ?? Cornelis Lenertsz Solbol .

   In maart 1599 in Delft werd er een Schuldbekentenis opgemaakt van Cornelis Leendersz.Solbol, tot Zevenhuijsen, aan MATHEEUS JANSZ. VAN ONDERWATER, brouwer in de Drie Starren binnen Delft, van IOO gulden.

   Te Zevenhuizen op 25 aug. 1602 Comp.
   - Cornelis Lndrtsz Solbol, als boelhouder van de naegelaetten boel van Synder huysvrouwe Jannetge Jans, Deesser weerelt overleeden, Ter eenre, Ende
   - Pyeter Aryensz Brammer, woonende tot Bleijswyck, als voocht van de kinderen by de voorn. Corn. Leendrtss ende Jannetgen Jansdr. geproccreert, benaempt Jan Cornz, Leendrt Cornelisz, Eeuwout Cornsz, Marritge Cornelisdr., Leentge Corndr., Cryntge Corndr., Annetge Corndr., Claes
   Cornsz., alle tesaemen kinderen ende erffgenamers van
   haer voors. moeder, Ter andere Syde, ende bekenden
   verticht te hebben.

   Te Zevenhuizen op 25 nov. 1601 Comp. Neeltge Franssdr, naegelaeten weese van Adryaen Leendertsz, gheassisteert in Deessen met Thoemas Leendertsz, haeren voocht, ende Cornelis Leendertsz Solbol, als voocht in deessen van de naegelaeten weeskinderen van de voors. Aryen Leenderts, genaemptNeeltge Aryensdr., Leentge Aryensdr., Marritge Arijensdr., Aechte Aryensdr ende Cornelis Aryensz, alle kinderen van Aryen Leenderts voors., ende bekenden verticht te hebben.

   Cornelis Lenertsz. Solbol wordt op 1-7-1607 in Zegwaart vermeld.

  x   Jannetge Jans , † <1603.
   Kinderen: Jan, Leendert, Eeuwout, Marritge, Leentge, Crijntge, Annetge en Claes.

  8 kinderen


 3. ?? Willem Leendertsz Solbol .

   Willem zou de vader zijn van herbergier Jan Willemsz Solbol (±1570-1605), die getrouwd was met Aeltgen Jochemsdr. en een zoon Cornelis Jansz. Sol(bol) had. Die Cornelis zou trouwen met Annetje Danielsdr. en 4 zonen hebben gekregen.

   In 7huizen op . 28-7-1608 Comp. Cornelis Jansz. Cleijn, getrouwd hebbende Aeltgen Jochemsdr., weduwe was van Jan Willemsz. Solbol en approbeert met deze zodanige uitkoop als zijn voorsz. huisvrouw vanwege haar twee jonge weeskinderen, genaamd Jochem Jansz. oud mei anno 1608 10 jaar, en Cornelis Jansz. oud omtrent mei 1609 4 jaar, gedaan heeft tegen Willem Willemsz. int Hout wonende tot Moordrecht als oom van vaderszijde en Arijen Jochemsz. oom en voogd van moederszijde der zelve kinderen voogden.

   Een Trijntje Willems Solbol was de 1e vrouw van Gillis Ingen en had een dochter Barbara Jillisdr. (van) Moordrecht, die op 23-12-1663 in 7huizen trouwde met Cornelis Ariens Levelang. Barbara’s overl. werd op 30-11-1722 in 7huizen aangegeven, het overl. van Cornelis werd ald. aang. op 30-3-1710. Barbara had een zuster Ingetje Jillisdr., overl. vóór 1712, die op 19-12-1666 in 7huizen in otr. ging met Jan ARiens Levelang, een broer van Cornelis.

  1 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.