Marijke Jans (Maritge Jans) , † <1553.
Dochter van ? .


x
    Jacob Staessen (Jacop Staesz) , † <1562.
Kinderen:
 1. Digna Jacobs Staesdr (IJngetge Jacob Staesdr) .

  x   Lenert Jansz .

  4 kinderen


 2. Huich Jacob Staesz .

   Mijnsheerenland, 29-8-1552:
   Huich Jacob Staesz. va. Lauris Claesz., de man van zijn zuster [=tante], 2 morgen en 1½ hond land in het Heilig Geestland onder de ban van Moerkercken, deze Huich Jacob Steasz. aangekomen en aanbestorven bij overlijden van Maritge, huisvrouw van Jacob Staesz. van Maasdam, zijn moder. Gelegen in een weer of kamp genaamd De Hoeven van 11 morgen, gemeen voet onder voet met Jacob [Jacob] Steasz, Ingen Jacob Staesdr., Lauris Claesz. en de weduwe van Staesz Jacobsz. met haar kinderen; hebbende op het oosten Herman Oom Danielsz., Heer Jan van de Linde en Claes van Renesse, schout van Puttershoek.

   Mijnsheerenland, 2 mei 1563:
   Lijsbeth Adriaensdr., weduwe van Jacob Staesz. op Maasdam, en Lenert Jansz., e.v. Digna Jacob Staesdr., verkopen aan Heyman van Bleijenburg, waardijn van de Koninklijke Munt te
   Dordrecht, 5 hond = 500 roeden land in het Heilige-Geestblok buiten de Maasdammer weg onder de ban van Moerkercken.
   Genoemd: Maerten Huymansz., Huich Jacob Staesz., Jan Jacob Staesz., Staes Jacobsz., Neeltge Jacob Staesdr., Joost Staesz. en Maritge Staesdr.


 3. Maritge Jacob Staesdr , † ±1554 .
   Op 26-1-1555 was sprake van "de weeskinderen van Mariken Staesdr., overleden huisvrouw van Lauris Claesz.". Genoemd: Jacob Staesz., grootvader van de weeskinderen.

   Mijnsheerenland, 16 februari 1554: Boedelscheiding gedaan tussen Lauris Claesz., ev wijlen Maritge Staesdr. en Jacob Staesz., heerkevader van de weeskinderen.
   Genoemd: Joost Woutersz. en Adriaen Woutersz. van Molenaarsgraaf als voogden. Maritge en Willemtge Laurisdr.

  x <1549   Domas Lenertsz .

   Mijnsheerenland, 24 april 1548:
   Staes Jacobsz. van Maasdam va Claes Cornelis Clementsz. te Dordrecht een jaarlijkse losrente van 7 Cgld, verzekerd op 3½ morgen vrij land in het Heilig Geestblok onder de ban van
   Moerkercken, in een hoeve van 11 morgen, voet ondervoet met Jacob Staesz. en Domas Lenertsz., ev Maritge Jacob Staesdr., ten oosten van de Groeneweg. Genoemd: Jan Jacobs Staesz., broeder van Staes Jacobsz.

  x <1553   Louris Claesz , † <1568.
   Zij hadden een dochter Maritge Lauris Claesdr. en mogelijk ook nog een dochter Cunera.
   Overleden in de periode 1562-1568.

   Louris Claesz., e.v. Maritge Jacob Staesdr. Mogelijk woonde hij in Dordrecht.

   Mijnsheerenland, 29-8-1552:
   Huich Jacob Staesz. verkoopt aan Lauris Claesz., de man van zijn zuster, 2 morgen en 1½ hond land in het Heilig Geestland onder de ban van Moerkercken, deze Huich Jacob Staesz. aangekomen en aanbestorven bij overlijden van Maritge, huisvrouw van Jacob Staesz. van Maasdam, zijn moeder. Gelegen in een weer of kamp genaamd De Hoeve van 11 morgen, gemeen voet onder voet met Jacob (Jacob) Staesz., Ingen Jacob Staesdr., Lauris Claesz. en de weduwe van Staes Jacobsz. met haar kinderen; hebbende op het oosten Herman Oom Danielsz., Heer Jan van de Linde en Claes van Renesse, schout van Puttershoek.

   Mijnsheerenland, 18 december 1554;
   Jan Hermansz., nasaet [= echtgenoot van de weduwe] van Staes Jacobsz., va Maritge van den Poel een jaarlijkse losrente van 6 gouden Cgld verzekerd op de ene helft van 3½ mrg land in het HG-blok in een hoeve van 11 mrg gemeen met Jacob Staesz. en Louris Claesz., ev Maritge Jacob Staesdr.

   Genoemd op 24-2-1559 in Mijnsheerenland: Adriaen Woutersz. als voogd van de kinderen van Staes Jacobsz. en de kinderen
   van Lauris Claesz., verwekt bij Maritge Jacobs Staesdr.

   Mijnsheerenland, 8 januari 1562:
   Gemeenschappelijke kaveling tussen Huyman Bleijenburg Adriaensz., Jacob Staesz. van Maasdam, Lauris Claesz. van Dordrecht en Jan Hermansz. van Maasdam. Dit stuk land,
   genaamd “De Hoeve” is gelegen in het Heilige-Geestblok, strekkende van de Groene Weg zuidwaarts tot aan de Maas.

  2 kinderen


 4. Jan Jacob Staesz .

   Mijnsheerenland, 24 april 1548:
   Staes Jacobsz. van Maasdam va Claes Cornelis Clementsz. te Dordrecht een jaarlijkse losrente van 7 Cgld, verzekerd op 3½ morgen vrij land in het Heilig Geestblok onder de ban van
   Moerkercken, in een hoeve van 11 morgen, voet ondervoet met Jacob Staesz. en Domas Lenertsz., ev Maritge Jacob Staesdr., ten oosten van de Groeneweg. Genoemd: Jan Jacobs Staesz., broeder van Staes Jacobsz.

   Mijnsheerenland, 2 mei 1563:
   Lijsbeth Adriaensdr., weduwe van Jacob Staesz. op Maasdam, en Lenert Jansz., e.v. Digna Jacob Staesdr., verkopen aan Heyman van Bleijenburg, waardijn van de Koninklijke Munt te
   Dordrecht, 5 hond = 500 roeden land in het Heilige-Geestblok buiten de Maasdammer weg onder de ban van Moerkercken.
   Genoemd: Maerten Huymansz., Huich Jacob Staesz., Jan Jacob Staesz., Staes Jacobsz., Neeltge Jacob Staesdr., Joost Staesz. en Maritge Staesdr.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.