Maritge Willems , * ±1580 , † <2-1646.
Dochter van Willem .


x Poortugaal 28-4-1599 (otr Poortugaal 4-4-1599)
    Lenerdt Waddensz Oostdorp , * ±1564 , † 1652.
Kinderen:
 1. Lijsbetge Leenderts ( Oostdorp) , * ±1599 , ~Poortugaal 9-1-1600 , † ±1604 .
  Get. bij de doop: Ariana Willems .
   Overleden vóór aug. 1605.
   Lijsbetge, dochter van Lenerd Waddensz., get. Ariana Willems.


 2. Wadde Leendertsz ( Oostdorp) , * 1601 , ~Poortugaal 11-11-1601 , † <1666 .
  Get. bij de doop: Coen Lenerdsz ((opt)) Oostdorp .
   Hij zou zijn overleden tussen 21-8-1645 en 9-5-1665.
   Wadde, zoon van Lenerd Waddensz.
   Doopget. Coen Lenertdsz., Claes Hendricx en Maritge Pieters aan de Hill.


 3. Neelken Leenderts Oostdorp , * 1603 , ~Poortugaal 30-4-1603 , † ±1605 .
   Neelke, dochter van Lenerd Waddensz., gedoopt "op de biddag", get. Maritge Lenerts alias Maritge Coen.


 4. Lijsbeth Leenderts Oostdorp , * 1605 , ~Poortugaal 17-7-1605 , † ±1666 .

  x Westmaas 1634   Jan Willems Geervliet , † <6-1648.

  x >1648   Jan Willemsz van der Linden , † <5-1659.
   Overl. tussen 28-1-1654 en 14-4-1659.

   Willem Leendertsz Oostdorp is na 1659 overleden en heeft gestaen op vier duijsent gulden [voor] sijn erffgenamen.
   Zijn erfgenamen zijn:
   - Willem Poortugael, woonende in Strijen, als getrout hebbende Ariaentgen Leenderts, voor den derdepaert;
   - Leendert Willemsz Hoogewerff, woonende inden Coorndijck, als getrout
   hebbende Jannetgen Leenderts voor 1/3 paert;
   - Lijsbeth Leenderts, wed. van Jan Willemsen vander Linde, woonende in
   Strijen, voort resterende derdepaert.

  2 kinderen


 5. Neeltgen Leenderts (Neelken Leenderts) ( Oostdorp) , * 1606 , ~Poortugaal 29-11-1606 , † <6-1665 .
   Neeltgen, dochter van Lenardt Waddensz.


 6. Willem Leendertsz ( Oostdorp) , * 1608 , ~Poortugaal 5-10-1608 , † <1614 .
   Willem, zoon van Lenerdt Waddensz., get. "sijn swager uijt Strijen" en Claes Heijndricxz.

   Willem Leendertsz. Oostdorp werd op 20-6-1652 beleend met land waarmee eerder zijn vader was beleend. Hij droeg dit leen op 8-7-1660 over aan Bastiaen Woutersz. [Oostdorp], die tevens de familiehofstede op het Oostdorp onder Poortugaal door koop had verkregen.


 7. Arijaentghe Leenderts ( Oostdorp) , * 1610 , ~Poortugaal 21-2-1610 , † <1621 .
  Get. bij de doop: Aechghe Bastiaensdr en Cornelis Dirricxs Coornneef .
   Arjaentge, dochter van Lenart Waddensz. Doopget. Cornelis Dirricxs, sijn sager, Aechghe Bastiaensdr. en Geertge Cornelisse.


 8. Willem Leendertsz Oostdorp , * 1613 , ~Poortugaal 3-11-1613 , † <6-1665 .
   Hij zou zijn overleden tussen 22 mei 1660 en 6 mei 1665, wsl. in Goudsward.

   Willem Leendertsz Oostdorp is na 1659 overleden en heeft gestaen op vier duijsent gulden [voor] sijn erffgenamen.
   Zijn erfgenamen zijn:
   - Willem Poortugael, woonende in Strijen, als getrout hebbende Ariaentgen Leenderts, voor den derdepaert;
   - Leendert Willemsz Hoogewerff, woonende inden Coorndijck, als getrout
   hebbende Jannetgen Leenderts voor 1/3 paert;
   - Lijsbeth Leenderts, wed. van Jan Willemsen vander Linde, woonende in
   Strijen, voort resterende derdepaert.
   Willem, zoon van Leendert Waddensz, get. Maertge Cornelis.

   Hij woonde rond 1650 in Poortugaal en in 1660 in Maaslandsluis.

   Te Poortugaal op 13-05-1648 comp. Lijsbeth Leenderts, weduwe van Jan Willemsz. Geervliet, wonende Klaaswaal,
   geassisteerd met Willem Jacobsz. Poortugaal, wonende Strijen, haar zwager, en machtigt haar broer Willem Leendertsz. Oostdorp, wonende Poortugaal, om uit haar naam op te treden.

   Te Poortugaal op 16-5-1648 comp. Willem Leendertsz. Oostdorp, wonende Poortugaal, als procuratie hebbende van
   Lijsbeth Leenderts Oostdorp, zijn zuster, weduwe van Jan Willemsz. Geervliet, wonende Klaaswaal en geeft gifte aan Gerrit Cornelisz.Vrijlandt, wonende Heenvliet van 4 gemet weiland, gelegen in de polder Welhoek aan deSluisse Kerkweg, waarvan het voorste deel genaamd is de Dijkwal, groot omtrent 7 lijn en het achterste deel genaamd is de Rijte en groot is omtrent 5 lijn, belend: Z. de voorsz. weg, W. de weeskinderen van Willem van der Graaf en Jacob Ariensz. Smit, N. de Molenvliet en O. de voorn. Jacob Ariensz. Smit, Aart Cornelisz. Vermaat, Jan Staasz. van Gelder, AartJansz. van Driel en nog enige anderen. De voorn. Lijsbeth Leenderts aangekomen bij deling jegens haar vader en de andere erfgenamen van haar moeder Maartje Willems.

   Te Poortugaal op 17-5-1649 comp. Willem Leendertsz. Oostdorp, zoon van Leendert Waddensz. Oostdorp, wonende Poortugaal, vanwege zijn vader mondeling last hebbende vanwege diens ouderdom en zwakte en geeft gifte aan Hendrik Willemsz.Hoogwerf van 5½ gemet weiland gelegen in de polder Welhoek aan de noordzijde van deAriensweg, belend: ZO. de voorsz. weg, zuidW. Hendrik Willemsz. Hoogwerf voorn, noordW. Ariaantje Bastiaans, weduwe van Dirk Dirksz. van Driel en NO. Jan Cornelisz. van Driel, Cornelis Hendriksz. Pervaas en Cornelis Cornelisz. Jongebroer.

   In Poortugaal op 18-03-1651 comp. Willem Leendertsz. Oostdorp, wonende Poortugaal, als procuratie hebbende van
   Willem Jacobsz. Poortugaal, zijn zwager, wonende Strijen en transporteerde op Arien Jacobsz. Groen, wonende Poortugaal, 3 gemet weiland, gelegen in de polder de Roon aan de zuidzijde van de Verleweg, belend N. de voorsz. weg, O. Aart Jansz. van Driel en de zoon van Arien Willemsz. Wittert zal, Z. de zoon van de voorsz. Wittert en het land van Michiel Willemsz. van der Hoef zal., brouwer geweest in het Zwaard tot Delft, dat gebruikt wordt door de kinderen van Neeltje Jans, weduwe van Bastiaan Pietersz. Spruijt, beiden zal. en W. Neeltje Claasse Verkerk.

   Op 22-02-1659 comp. Willem Leendertsz. Oostdorp, wonende Claaswaal, en geeft gifte aan Cornelis Hendriksz. Pervaas, wonende Poortugaal, van 2 gemet zaailand, gelegen aan de Langezantelseweg, belend N. de voorsz. weg, O. en W. Willem Ariensz. de Man, wonende Oud Beijerland, getrouwd hebbende Maria Willems van der Weijde en Z. Doen Jansz. Hoogwerf.

   Schiedam, 07-03-1660:
   Willem Leendertsz. Oostdorp, won tot Maaslandssluis, doet in geboden steken van een woning en berg, wagenkeet ed, staande en gelegen op het oosteinde alhier, als ook een
   boomgaard tegens de woning gelegen, ten einde boomgaardge achter de woning ’t Heuveltge, ’t boomgaardge aan deze zijde Jop Leegstee, nog 7 gemet zaailand, gelegen in de polder Sweerdijk, nog 3½ gemet zaailand gelegen in de polder Welhoek in de hoek van de Oostdorpseweg en de Valckesteijnsedijk en nog 2 gemet zaailand gelegen aan de zuidzijde van de voorszegde weg, alles gelegen onder Poortugaal, bij hem verkocht aan Bastiaan Woutersz., won op het Oostdorp.


 9. Jannetje Leenderts (Janneken Leenderts) Oostdorp , * 1616 , ~Poortugaal 5-6-1616 , [] Oud-Beijerland 10-1-1695.
   Janneke, dochter van Leendert Waddens.

   Jannetje was doopgetuige bij: Huijbert Jacobs de LANGE, gedoopt op 8 Nov 1676 in Nieuw-Beijerland.

   1 gemet 200 roede onder Hoogvliet onder de Boerenhoek was in bezit van Jannetje Leenderts Oostdorp, weduwe van Leendert Hoogwerf .

  x <2-1647   Leendert Jacobsz van Rij , † ±1651.
   Hij zou zijn overleden op 31 mei in 1651 of 1652.

   Hij zou een zoon zijn van Jacob Heijndricksz van Rij en Lijsbeth Huijgensdr.

  x <7-1653   Leendert Willems Hoogwerf , † Goudswaard >9-1666.
   Kinderen: Neeltje en Leendert Hoogwerf.
   Overl. tussen 30-10-1666 en 1672.

   Leendert was boer aan de Oude Korendijk onder Goudswaard.

   Ziijn ouders wijn Jobje Crijnsdr.en Willem Jansz. Hoogwerff, boer te Goudswaard.

   In Poortugaal op 15-05-1655 comp. Leendert Willemsz. Hoogwerf, getrouwd hebbende Jannetje Leenderts Oostdorp, die weduwe was van Leendert Jacobsz. van Rij, wonende Korendijk.
   Hij geeft gifte aan Pieter Cornelisz. Vermaat, wonende Poortugaal van 5 lijn zaailand gelegen in de polder Welhoek
   aan de noordzijde van de Kerkweg, belend Z. devoorsz. weg, W. Neeltje Claasse Verkerk, N. Pieter Cornelisz. Vermaat voorn. en O. Maartje Dirks van Driel. Zijn comparants huisvrouw aangekomen door het overlijden van haar moeder Maartje Willems.

   Willem Leendertsz Oostdorp is na 1659 overleden en heeft gestaen op vier duijsent gulden [voor] sijn erffgenamen.
   Zijn erfgenamen zijn:
   - Willem Poortugael, woonende in Strijen, als getrout hebbende Ariaentgen Leenderts, voor den derdepaert;
   - Leendert Willemsz Hoogewerff, woonende inden Coorndijck, als getrout
   hebbende Jannetgen Leenderts voor 1/3 paert;
   - Lijsbeth Leenderts, wed. van Jan Willemsen vander Linde, woonende in
   Strijen, voort resterende derdepaert.

  2 kinderen


 10. Aerjaentge Leenderts Oostdorp , * 1620 , ~Poortugaal 8-6-1620 , † 1666 .
   Zij zou zijn overleden tussen 29 januari en 31 december in 1666.
   Aerjaentge, dochter van Leenert Waddensz.

   Op 7-1-1648 in Poortugaal comp. Willem Jacobsz. Poortugaal, als man en voogd van Ariaantje Leenderts, en geeft gifte aan Willem Hendriksz. Hoogwerf, schout van Poortugaal, van 7 lijn nieuw weiland genaamd de schaapsweide, gelegen in de polderWelhoek in de hoek van de Pernisserweg of brede Welseweg en de Sluise kerkweg, belend: O. de voorsz. Welseweg, Z. de voorsz. Sluise Kerkweg, W. Neeltje Jans, weduwe van Bastiaan Pietersz. Spruijt en N. Cornelis Pietersz. Vermaat.
   Leendert Waddensz. is der comparants wijfs vader, waarvan het land afkomstig is, gekocht van het Kartuizerklooster buiten Utrecht. Zijn wijfs moeder is Maartje Willems.

  x <3-1648   Willem Jacobsz (Willem Jacobsen) Poortugael , † ±1665.
      Zoon van Jacob Adriaensz Poortugael en Judith Bastiaens .
   Willem Poortugael, woonende in Strijen, als getrout hebbende Ariaentgen Leenderts.
   Hij zou zijn overleden tussen 30-10-1665 en 29-1-1666.

   Hij was boer in Klaaswaal. In 1648 woonde hij in Strijen.

   Te Poortugaal op 13-05-1648 comp. Lijsbeth Leenderts, weduwe van Jan Willemsz. Geervliet, wonende Klaaswaal,
   geassisteerd met Willem Jacobsz. Poortugaal, wonende Strijen, haar zwager, en machtigt haar broer Willem Leendertsz. Oostdorp, wonende Poortugaal, om uit haar naam op te treden.

   In Poortugaal op 18-03-1651 comp. Willem Leendertsz. Oostdorp, wonende Poortugaal, als procuratie hebbende van
   Willem Jacobsz. Poortugaal, zijn zwager, wonende Strijen en transporteerde op Arien Jacobsz. Groen, wonende Poortugaal, 3 gemet weiland, gelegen in de polder de Roon aan de zuidzijde van de Verleweg, belend N. de voorsz. weg, O. Aart Jansz. van Driel en de zoon van Arien Willemsz. Wittert zal, Z. de zoon van de voorsz. Wittert en het land van Michiel Willemsz. van der Hoef zal., brouwer geweest in het Zwaard tot Delft, dat gebruikt wordt door de kinderen van Neeltje Jans, weduwe van Bastiaan Pietersz. Spruijt, beiden zal. en W. Neeltje Claasse Verkerk.

  1 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.