Marijke Cornelis (Maritgien Cornelis) , * ±1615 .
Dochter van Cornelis en NN. .


x ±1635
    Leendert Pieterssen (Leendert Pietersz) Thoen , † <3-1689.
Kinderen:
 1. Neeltgen Leenderts ( Thoen) , * 1636 , ~Alblasserdam 24-3-1636 , † ±1637 .
  Get. bij de doop: Sijkin Ariens ( Thoen) (?) .
   Doopget. Sijchen Arijens Thoen, Arijen Pauwelssen.


 2. Neeltgen Leenderts ( Thoen) , * 1637 , ~Alblasserdam 5-7-1637 .
   Doopget. Cornelis Pieterssen, Janneken Arijens, Gaughen Teunis.


 3. Cornelia Leenderts Thoen , * 1638 , ~Alblasserdam 26-9-1638 .

  x Alblasserdam 10-7-1661   Arijen Cornelisz ( Keesmaat) , * 1635 , ~Alblasserdam 25-11-1635 .

  8 kinderen


 4. Annetje Leenderts (Jannichje Leenderts) Thoen , * ±1640 , ~Alblasserdam 20-1-1641 .

  x Alblasserdam 18-4-1666   Arie Pieterssen Hoogendijck , * 1638 , ~Alblasserdam 15-8-1638 , † Alblasserdam ±15-11-1710.
   Otr. op 28-3-1666 in Alblasserdam.
   In 1710 woonde dit paar op "De Stoep" te Alblasserdam.
   Kinderen: Kommertje (2x), Marijtje (2x), Pieter, Aerien en Cornelis.

   Arie was een zoon van Pieter Arijenssen Hoogendijck en Commertgen Cornelis.

  7 kinderen


 5. Pieter Leenderts Thoen , * 1644 , ~Alblasserdam 26-12-1644 , † <5-1675 .
   Op 9 juni 1675 is Bastiaentge hertrouwd met scheepmaker Cornelis Willemssen Schuijtmaker (1645-1702).

  x Alblasserdam 15-7-1668   Bastiaentge Pieters (Saantje Pieters) van Asperen , * 1646 , ~Alblasserdam 5-8-1646 , † Alblasserdam ±23-12-1729.
      Dochter van Pieter Leendertsz van Asperen en Neeltge Cornelis Groeneveldt .
   Otr. op 17-6-1668 in Alblasserdam.
   Zij hadden een dochter Arjaantje en mogelijk ook nog een zoontje genaamd Leendert.
   Bastiaentge zou in 1675 hertrouwen met Cornelis Willemssen Schuijtmaker (1645-1702) en met hem nog 6 kinderen krijgen.

  1 kinderen


 6. Cornelis Leendertsen Thoen , * 1647 , ~Alblasserdam 29-9-1647 , † Alblasserdam 30-3-1702 .
  Cornelis Leendertsen trad op als getuige bij de doop van Marij Ariens Hoogendijck (?) , de doop van Cornelis Ariens Hoogendijck .

   In oktober 1666 was Cornelis Leendertsz Thoen, woonende tot Alblasserdam, betrokken bij een steekpartij in Dordrecht; "een bloot mes hebbende in de handt, heff ende hij da t op ende snijdende n aer de n persoon van L eendert Cornelis Botgen, metselaer binnen deser stede", waarop "den voorsz. Co rnelis Thoen mede is aenge vallen, sni jde nde endestee ckendemet furie naer hem".

   Op 24.11 .1675 Compareerden Cornelis Leendertsz Thoen (ziek te bed liggende) en Cornelia Pieters Muys, echtpaar te Alblasserdam. Zij maakten een testament.

   In 1679-80 te Alblasserdam werd "Betaelt aen Cornelis Leenderts Thoen over [het] houden van Jan Lambertsdochter, bij quitantie 4.10.0".

  x Albasserdam 22-9-1669   Cornelia Pieters Muijs , * 1649 , ~Alblasserdam 7-11-1649 , † Alblasserdam 22-11-1703.
      Dochter van Pieter Cornelisz Muijs en Aeriaentgen Leenaerts (de Guylicker) .
   Otr. op 31-8-1669 in Alblasserdam.

   Op 24.11 .1675 Compareerden Cornelis Leendertsz Thoen (ziek te bed liggende) en Cornelia Pieters Muys, echtpaar te Alblasserdam. Zij maakten een testament.
   Zie: Alblas CD.

   Cornelia Pieters trad op als getuige bij de doop van Kommertje Ariens Hoogendijck .


 7. Jan Leendertsz Thoen , * 1651 , ~Alblasserdam 21-5-1651 .
  Get. bij de doop: Pleun Ariensz Thoen en Inghentien Ariens (Dingentgen Arijens) (?) .
   Doopget. Pleun Arienssen Thoen, Jan Pauwelssen en Ingethe Ariens.

   Een Margje Jans Thoen is op 22-8-1713 voor ƒ3 in Moordrecht begraven.


 8. Arijen Leenderts Thoen , * 1654 , ~Alblasserdam 12-7-1654 , † 1673 (kogel door zijn hart) .
   Arijen is in juli 1673 doodgeschoten. Hij had een kogel door het hart gekregen.

   Op 28-10-1673 in Alblasserdam wordt een verklaring afgelegd “dat op den 26 der verleden maent July 1673, sij getuygen sijn geweestten huyse van Jan van Asperen, schout tot Alblasserdam" van een ruzie, die uitliep in een vechtpartij en waarbij "doorschoten wiert eenen Aryen Leenderts Thoen, waer van den selven cort daeraen gestorven" is. Ook aanwezig was een "Jacob Wouters Thoen, dewelcke eerstdoor sijnen arm geschoten wiertende daer naermet een sabel in sijn hooft gehouwen, waer van denselven oock cort daer aen gestorven is".
   Doopget. Arijen Crijnen en Cornelis Hermanssen.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.