Marrichie Cornelisse , † <1680.
Dochter van ? .


x
    Cornelis Pieters Soos .
Kinderen:
 1. ?? Pieter Cornelisz Soos .

  x Gouderak 21-5-1660   Annetje Ingens , *Ouderkerk a/d IJssel ±1635 , † <3-1672.
   Otr. op 1-5-1660 in Gouderak.
   Den 1e May ondertrouw Pieter Kornelisz., j.m. van Gouderak, met Annitje Ingen, j.d. van Ouderkerk; & alhier getrouwd den 21e Meij.

   Ouderkerk a/d IJssel, 1-5-1711:
   Ariaantje Ingense, weduwe van Jacob Cornelisz. [Speelman?], Claasje Ingense en Neeltje Ingense (meerderjarige dochters) en Pieter Verbrugge x Cornelia Pieterse, die een dochter is van Annetje Ingens. Ary Jacobs Pols x Neeltje Cornelis en Annetje Cornelis (meerderjarige jongedochter), kinderen van Cornelis Ingense, samen enige erfgenamen van Jacob Ingense. Verder Abraham Ariense Mijnhoogheid x Wijve Jans, die een dochter is van Jan Ariense Rook, Cornelis en Ary Cornelis broer, en Leendert Willemse Slobbe x Marrigje Cornelis broer, kinderen van Marrigje Ariense Rook en tevens voor Ary Jans Rook, zoon van Jan Ariense Rook, alle enige erfgenamen van Claasje Ariens Rook, overleden vrouw van voornoemde Jacob Ingense, Ary Cornelisse (broer, wonende te Gouderak). Een huis en erf met drie rijsakkers daarachter in de Cromme, van de dijk tot de Berkouwse boezem (O = Engebrecht Willemse Verbrugge; W = Cornelis Janse Snoey).

  x   Gerritje Teunis , *Hattem ±1650 .

  5 kinderen


 2. ?? Arien Cornelisse Soos , [] Moordrecht 28-4-1699.
   Een Ary Cornelisz Soos werd op 28-4-1699 in Moordrecht begraven.

   Adriaen Cornelisse, die met Geertje Goosens op 20-3-1663 in Moordrecht een zoon Goossen liet dopen. Dat paar liet ald. op 17-11-1664 en 9-12-1668 een zoon Willem dopen. Op 27-1-1666 lieten zij een dochter Neeltje dopen.

  x   Geertje Goossens .

  5 kinderen


 3. Reijmptie Cornelisse Soos .

   Schuldbekentenis opgemaakt te Gouderak op 20-4-1679:
   Schuldenaar: Reymptie Cornelisse, wonende tegenwoordig aan de Moordrechtse Tiendeweg voor haarzelf, alsmede Willem Willemse Tack, wonende alhier, en Pieter Jacobse, wonende in de Achterbroek, als executeurs van het testament van Marrichie Cornelisse, in leven weduwe van Cornelis Pieterse Soos, alsmede administrateurs van de verbonden goederen van de erfgenamen van voornoemde Marrichie Cornelis voor 3/4 deel.
   Schuldeiser: Jan Janse van der Snoeck, wonende aan de Waddinxveense brug.
   Schuld: ƒ900 ter zake van een obligatie ondershands gepasseerd voor Jacobus Hagelaer te Waddinxveen ad É 700 met een jaar verschenen rente en over geleend geld; rente 5%.
   Onderpand: een huis en erf in het Middelblok, strekkende van de diepte van de IJssel tot aan de eigendom van de kinderen van Pleun Coyman (O = Jan Janse van der Snoeck; W = Schuylenburgh).

   Gouderak, 20-9-1681, transport van onroerende zaken:
   Oorkonders: schout Johan van Dam en Jan Willemse Rietvelt, Leendert Proos en Mees Jacobse Cos, gezworenen.
   Verkopers: Reymptie Cornelis, meerderjarig en ongehuwd, alsmede Willem Willemse Tack en Pieter Jacobse, wonende in Berkenwoude, als testamentaire voogden en executeurs van het testament van Marrichie Cornelis, in haar leven weduwe van Cornelis Pieterse Soos.
   Koper: Jan Janse van der Snoeck, wonende aan de Waddinxveense brug.
   Object: (a) een huis en erf met een schuur, gelegen in het Middelblok, strekkende van de diepte van de IJssel tot aan de eigendom van de kinderen van Pleun Willemse Coyman (O = de koper zelf; W = Schuylenburgh); (b) een hooikampje, liggende als voren, groot ca. 1/2 morgen, strekkende van de landscheiding tot aan de eigendom van Frans Jorisse (O = Cornelis Vermuel; W = Pauw Janse); (c) een kampje hooiland, groot ca. 4 hond, strekkende van de Tiendeweg tot Frans Jorisse (O = het navolgende land; W = Schuylenburgh); (d) een weikampje met twee hennepwerfjes, groot 4 hond, strekkende van de Middelwetering tot de eigendom van Frans Jorisse (O = de erfgenamen van Cornelis Meester; W = Schuylenburgh).


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.