Marrigje Claasdr .
Dochter van ? .


×
    Theunis Aarts , † <1613.
Kinderen:
 1. Geertje Theunisdr .

  ×   Willem Jansz de Best .

  5 kind(eren)


 2. Claas Theunisz Capiteijn .

   Op 8-2-1651: Teunis Claes en Bastiaen Claes, mitsgaders Pieter Jacobs x Maritje Claes, als kinderen van Claas Teunis zalgr., eijsers.

  ×   Adriaantje Jans de Best .
      Dochter van Jan Willems de Best en Marritgen Dirricx .
   Kinderen: Theunis, Bastiaan, Neeltje en Marrigje.

  4 kind(eren)


 3. Aert Anthonis (Aert Thonisz) .

   Aert Thonisz. wordt in 1647 genoemd als oom van Neeltgen Claesdr., die hij assisteerde.

   Hij trouwde Beertje Bruijns, dochter van Bruijn Jans en Willempje Barts, en had een dochter Willempje Aarts.

   Op 8-11-1623 comp. Aertgen Bruijnen, wede van Frans Gerrits, geass. met Aert Anthonis, haere swager, Cornelis Bastiaensz Neck haere schoonoom, mitsgaders Herber Ariensz, haere neve, ter eenre, met Jan Dammis, als bloetvoocht van de vier nagelaten weeskinderen vande voorz Frans Gerrits, met name Gerrit Frans, out omtrent 13 jaar, Abraham Franse 6 jaar, Geertje Frans out 15 jaar ende Willemken Fransse out omtrent 8 jaar.

  ×   Beertje Bruijns .
      Dochter van Bruijn Jans en Willempje Barts .

   Beertje Bruijns, dochter van Bruijn Jans en Willempje Barts.

  1 kind(eren)


 4. Aaltje Theunisdr (Aeltge Thonisdr) , * ±1580 .

   Kinderen: Claas, Theunis, Neeltje en Heijltje. Schoonzoon Claes Jansz. Stout wordt in 1647 genoemd.

  ×   Willem Claesz Abeele , † <7-1644.

   Willem Claasz Abeel, zoon van Claas Willems en Gougje Adriaansdr.

   Langerak, 23-6-1657:
   Claes Jans Stout, wedr. van Neeltgen Willems, ter eenre, en Claes Willems en Theunis Willems, won. Nieuwpoort, zijn de bloedvoogden van de 4 weeskinderen.
   Willem overleed vóór 7-6-1643.

  4 kind(eren)


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.