Marrigje Gerrits .
Dochter van ? .


x <1600
    IJsbrant Petersz , † >11-1626.
Kinderen:
 1. Gerrit IJsbrantsz , † ±1665 .

  x <1615   NN. .

  x ±1627   Elisabeth Hermens (Lijsbeth Hermans) Bijl , * ±1605 , † >1664.
      Dochter van Herman Egberts Bijl en Mariken Hovendr .

   Op 12-4-1626 in Lexmond compareerde Lijsken Hermans en bekende van haer vader Herman Egberts Bijl voldaen van haer moeders goed [te zijn], omtrent 12 jaren geleden overleden.

   Op 19-6-1627 werd een verklaring afgelegd van wegen Roeloff Dircxzn. Stout, schout van Laeckervelt. Op 23-9-1629 verklaarde Herman Egbertsz Bijl dat Roeloff Dircxzn Stout, zijn zwager, van arreste in dese genuecht voldaen ende betaalt is.

   Op 12-7-1651 in Lexmond testeerde Herman Egberts Bijl, sieck zijnde. Aan zijn zoon Egbert Hermans Bijl, schout van Lakerveld, legateert hij buitendijks gelegen land. Aen Cornelis Hermans Bijl zijn zoon het beste merrie peert. Aan Maria Bijl suster 100 voor getrouwe diensten. Dan Lijsbeth Hermans, hvr. van Gerrit Isbrants op Lakerveld, Jannetgen Hermans, huisvrouw van Jan Bronckhorst, mitsgaders de 2 kind van Hoven Hermans, Meerigen Hermans huisvrouw van Dirck Peters, Egbert Hermans Bijl schout, Cornelis en Maria Bijl vs. mitsg. Metgen huisvrouw van Jan Henricks ende Adriaen Hermans Bijl t’samen zijn kinderen en kints kinderen. Dat de vs. Lijsbeth, Jannetgen mitsg. de 2 kinderen Van Hoven Hermans zijn voorkinderen vooruit de som van 250 gulden [hebben gehad].

   Op 28-10-1656 in Lexmond compareerden Gerrit IJsbrants ende Lijsbeth Hermensdr. [Bijl], echteluiden wonende te Lakervelt, ter eenre, ende Jan Jansz van Lakervelt [getr. met Grietge Gerritsdr.], hare swager ter andere sijde.

   Op 5-2-1664 in Lexmond compareerde Elisabeth Dircksdr. Stout, weduwe van Hermen Egbertsz Bijl, wonende op Achthoven. Zij was 600 gulden schuldig aan Elisabeth Hermansdr. Bijl, nu huijsvrouw van Gerrit Ijsbrants.

  8 kinderen


 2. Peter IJsbrantsz .

   Op 27-11-1625 in Lexmond compareerden:
   - Peter IJsbrantsz, wonende op Lakerveld, geassisteert met Gerrit IJsbrantsz, zijn broeder, ter eenre, en
   - Claes Geerlofsz Schinckel tot Overleck, ter andere zijde,
   en verklaarden dat sekere tijt geleden een handgemeen is geweest en dat Claes Geerlofs daarbij Peter IJsbrants in zijn linker oog heeft geraakt. Op 14-5-1626 krijgt Peter IJsbrant daarom 70 gulden.


 3. Adriaen Isbrants .

   Op 29-7-1621 in Lakerveld comparrerden Ignis Gijsberts ende Jannichjen zijn huijsvrouw. Zij transporteerden aan Adriaan Ijsbrants, wonende op Lakerveld, 8 mergen land. Adriaan IJsbrants is hen 3700 gulden schuldig als reste van de coop van 8 mergen land.

   Op 2-7-1622 in Lakerveld transporteerde Adriaan Ijsbrants aan IJsbrant Jans, wonende op Lakerveld, 1 mergen land.

   Op 4-1-1627 in Lakerveld transporteerde Adriaan IJsbrantse aan zijn broeders Gerrits IJsbrantsz en Peter IJsbrantsz 8 mergen land met huijsinge etc. op Lakerveld.

  1 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.