Maritje Wouter Leenderts (Marrigje Wouters) , *Langerak ±1599 , † >1667.
Dochter van Wouter Lenaarts en Beeltje Henriks (Belitgen Henricxs) ( Uijl) .


x
    Cornelis Ariens Maat , *Langerak ±1601 , † >11-1672.

RECHTSBOVEN: Langerak aan de Lek in 1612

Kinderen:
 1. Lijsken Cornelisse Maat , † 1663 .
   Wsl. in het kraambed overleden.

   Huijbert Cors won. Langerak wedr. van Lijsken Cornelisse Maet, ter eenre, en Cornelis Adriaense Maet met zijn zoon Arie Cornelisse Maet, beide won. mede te Langerak, bloedvoogden van de weeskinderen Wouter 8, Willem 6, Maritgen 4 en Machteltge 1/2 jaar, worden op 6-6-1663 genoemd.

   Aktedatum: 10-11-1663
   Eerste Partij: Huybert Corss
   Echtgenoot: laatst wedr. Lysken Cornelis
   Woonplaats: Langeraeck over Leck
   De vier kinderen van Lysken Cornelis en Huybert Corss:
   Tweede Partij: Wouter Huybertss, 8 jaar
   Tweede Partij: Willem Huybertss, 6 jaar
   Tweede Partij: Maritgen Huyberts, 4 jaar
   Tweede Partij: Machteltgen Huyberts, 1/2 jaar
   Voogd: Cornelis Adriaenss Maet, grootvader
   Woonplaats: Langeraeck over Leck.

   Op 14-1-1664 comp. Huijbert Corss voor hem selve ende als vader ende voocht over zijne kinderen bij Lijsje Cornelis Maat verwect, zijn uitgekocht op 10-11-1663. Elsje Jans toecomende huijsvr. jegenw. bruit.

   Op 19-12-1665 comp. Cornelis Adriaens Maet, Huijbert Cors ende Adriaen Cornelis Maeth alle inw. van La. betreffende de weeskinderen van Lijsken Cornelis Maet bij Huijbert Cors, de maten zijn bloetvoogden.
   Cors Huijbertse is nagelaten zoon van Huijbert Cors en Machteltje Bastiaense en sedert het ol. van Bastiaen Cors zijn grootvader, zonder voogd nu Cors Bastiaense als oom en outoom Bastiaen Thonisse als voogden.

   Op 10-11-1663 werd voor notaris S. van den Aelpole een akkoord bereikt tussen:
   Eerste Partij: Huybert Corss
   Echtgenoot: laatst wedr. Lysken Cornelis
   Woonplaats: Langeraeck over Leck
   De vier kinderen van + Lysken Cornelis en Huybert Corss:
   Tweede Partij: Wouter Huybertss, 8 jaar
   Tweede Partij: Willem Huybertss, 6 jaar
   Tweede Partij: Maritgen Huyberts, 4 jaar
   Tweede Partij: Machteltgen Huyberts, 1/2 jaar
   Voogd: Cornelis Adriaenss Maet, grootvader
   Woonplaats: Langeraeck over Leck.

  x   Huijbert Corsz (Huijbert Corsse) Smit , † >1665.
      Zoon van Maartje Dircks en Corstiaen Thonis Smit .
   Huijbert Cz. Smit was weduwnaar van Machteltje Bastiaans en zou hertrouwen met Elsje Jans.
   Kinderen van Huijbert Smit en Lijsken Maat: Wouter, Willem, Marrigje en Machteld.

   Huijbert was een zoon van Corstiaan Theunisz Smit en Maartje Dirks en een kleinzoon van Theunis Willems Smit en Marrigje Corsdr.
   Zie: http://www.den-uijl.nl/genealogy/8040.htm

  4 kinderen


 2. Adriaen Corneliss Maat , *Langerak ±1635 , [] Langerak 7-11-1711.

   Adriaan/Arien Cornelisz. Maat/Vinck/Vuijck.

   Schuldbekentenis van 2-11-1678:
   Naam eerste partij: Adriaen Corneliss Vinck
   Woonplaats eerste partij: Langeraeck over de Leck
   Naam eerste partij: Cornelis Adriaenss Vinck, vader
   Woonplaats eerste partij: Langeraeck
   Naam tweede partij: Wessel Wesselss van den Eyckelenboom
   Samenvatting inhoud akte: f 200,-
   Bijzonderheden: tweede party heeft ’t recht op deze obligatie verkregen van Annichjen Bastiaens

   Op 8-11-1655 comp. Sander Adriaens, Claes Adriaens MAET hem sterk makende Cornelis Wouters, Mels Dirricks en Cornelis Cornelisse als omen en voochden van Bastiaen Corss x Anna Wouters als Lijntgen Dirricks mitsg. Adriaen Corne­lis­se VUIJCK man en voocht van Hendrickgen Bastiaens sijnde een dr van Anna Wouters x Basti­aen Corss transp. aen Huijbert Corss.

  x   Hendrikje Bastiaans , * 1634 , ~Langerak 9-1634 , [] Langerak 13-4-1712.

   Hendrikje is een dochter van Bastiaan Corsz. en Annigje Theunisdr.

   Adriaan Cornelis x Henrichge Bastiaans nagelaten dochter van Anna Teunis x Bastiaan Cors eijser, Sander Adriaans en Claas Vinck, omen en bloetvoogden van de naegelaten weeskinderen van voors Bastiaan Cors, worden op 6-12-1654 en 6-3-1655 vermeld.

   Henrichje Bastiaens hvr. van Arien Cornelis Vinck en Annetje Bastiaens legden een verclaring af op 19-6-1656.


 3. Leendert Cornelisz Maat , * 1638 , ~Nieuwpoort 9-6-1638 .
  Get. bij de doop: Bastiaen Cors Bastiaans (Bastiaen Corsse) .
   Doopget. Bastiaan Corsse.

  x   Neeltje Adriaans Dekker , * ±1640 .
   Zij hadden i.e.g. 4 kinderen, waaronder Cornelis en Arie Vinck.

   Neeltje is een dochter van Adriaan Cornelisz Dekker en Eva Herberts Smit.

   Op 19-9-1671 comp. Andries, Bastiaan en Adriaan Adriaans Decker, Leendert Cornelis Vinck man en voocht van Neeltje Adriaans Decker ende Hilleken Adriaans Decker als erfgen. van Adriaan Cornelisse Decker transp. aan Adriaan Claas Vinck den eigendom van 5 mrg 1 hont met huijs en schuur in 15 mrg oostw. Jan Teunisse Brons? kinderen en westw. Claas Adriaans Maat.

  2 kinderen


 4. Anneke Cornelis Adriaans (Annigje Cornelis) Maat , * ±1645 .

  x   Aelt Aertsz ( Advocaat) , * ±1638 , † <8-1677.

  4 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.