Marritge Cors .
Dochter van ? .


x
    Thonis Willems Smit .
Kinderen:
 1. Eechte Thonis Smit .

  x   Aelt Aertse ( Advocaat) .

  3 kinderen


 2. Zwaantje Anton (Swaentgen Thonis) ( Smit) , † ±1622 .
   Overl. tussen 17-6-1620 en 28-8-1624.

   Corstiaen Thonis, Willem Jacobs man en voogd van Geertghen Thonis, Jan Cornelis van MEERPELT man en voogd van Weijntgen Thonis, Cornelis Pieters man en voogd van Marritge Thonis, Aelt Aerts (als vader) en voogd ende Thonis Gerrits als voogd van Eechtgen Thonis incovente dochter, gesamelijc­ken kinderen van Thonis Willems (SMIT) en Marritge Corss ende Jan Thonis BOON met Cornelis Corneliss man en voogd van Eechtgen Thonis (BOON), jegens hare andere broeders en zusters te lote gevallen het gedeelte van Swaentgen Thonis haer luijden moeder (die getr. was met Thonis Dircks BOON) alle erfgen. van Thonis Willems zalgr. op 10-8-1624.

   Belening met 1 morgen land in het Zijlweer bij Langerak, ten westen van de huizing in het weer waar 1621 Dirk Boon Antonsz. en Zwaantje Anton, zijn moeder, op woont:
   5-7-1621: Dirk Boon Antonsz. bij dode van Anton, zijn vader,
   4-2-1635: Dirk Boon Antonsz. met ledige hand,
   14-5-1639: Anton Boon Dirksz. met Anton Willemsz., zijn grootvader, bij dode van zijn vader.

   Gerrit Thonis Boon, over de 20 jaar oud, geass. met zijn bloedvoogden Dirck Claas, grootvader, en Corstiaan Thonis, en zijn broer Dirck Thonis Boon, ter eenre, en
   Thonis Willems en Joost Thonis, als grootvader en oom van Thonis Dircks, nagelaten weeskinderen van Swaantge Thonis, worden op 8-6-1628 vermeld.

   - Dirck Thonisz. Boon,
   - Jan- en Willem Thonisz.,
   - Cornelis Cornelisz., getr. met Eechte Thonis,
   - Jan Jacobs Vuijrens, getr. met Cuijntgen Thonis,
   - Pieter Claesz., getr. met Aeltgen Thonis, en
   - Gerrit Thonisz.,
   als nu ’bejaert zijnde’[kinderen van Swaentgen Thonis en Thonis Dircxz. Boon], transporteren op 27-6-1628 aan Corstiaen Thonisz., Jan Cornelisz. van Neerpelt, Cornelis Pietersz. en Willem Jacobz. samen 6½ hond land in een weer van 12½ morgen land, onverdeeld in d’oosterse helft daar voorschr. Cornelis Pietersz. op woont, zoals zij geërfd hebben van hun overleden zuster Eechte Thonis.

  x   Anthonis (Tonis Dircksz) Boon , *Langerak ±1548 , [] Langerak 17-6-1620.
      Zoon van Dirk Boon Antonsz en ?
   Kinderen: Aaltgen, Gerrit, Echtje, Jan, Dirck, Aagje, Willem en Cunera. Zie: http://www.den-uijl.nl/genealogy/7099.htm
   Dirck Anthonisz, overl vóór 4-4-1570.
   De ene bron noemt ca. 1548 de andere ca. ±1560.

   Anthonis Dircksz. Boon. Hij woonde in Oud-Alblas.

   Belening op 14-5-1639: Anton Boon Dirksz. met Anton Willems, zijn grootvader, bij dode van zijn vader.

   Anthonis Dircksz. Boon was schepen en kerkm. van Langerak. Belend op 4-4-1570 bij doode zijns vaders met "4 mergen landts mette huijsinge ende hofstad" in Langerak.

   Gerrit Thonis Boon, over de 20 jaar oud, geass. met zijn bloedvoogden Dirck Claas, grootvader, en Corstiaan Thonis, en zijn broer Dirck Thonis Boon, ter eenre, en
   Thonis Willems en Joost Thonis, als grootvader en oom van Thonis Dircks, nagelaten weeskinderen van Swaantge Thonis, worden op 8-6-1628 vermeld.

   - Dirck Thonisz. Boon,
   - Jan- en Willem Thonisz.,
   - Cornelis Cornelisz., getr. met Eechte Thonis,
   - Jan Jacobs Vuijrens, getr. met Cuijntgen Thonis,
   - Pieter Claesz., getr. met Aeltgen Thonis, en
   - Gerrit Thonisz.,
   als nu ’bejaert zijnde’[kinderen van Swaentgen Thonis en Thonis Dircxz. Boon], transporteren op 27-6-1628 aan Corstiaen Thonisz., Jan Cornelisz. van Neerpelt, Cornelis Pietersz. en Willem Jacobz. samen 6½ hond land in een weer van 12½ morgen land, onverdeeld in d’oosterse helft daar voorschr. Cornelis Pietersz. op woont, zoals zij geërfd hebben van hun overleden zuster Eechte Thonis.

   Dirck Thonisz. Boon, weduwnaar van Aeltgen Thonis, verticht op 6-2-1629 zijn zoon Thonis Dircksz. van diens moeders erfdeel. Voogden zijn Thonis Willemsz. en Joost Thonisz., grootvader en oom. Hij verbindt daaraan 7 hond land in het huisweer, waar hij woont, en 5 morgen leengoed aldaar.

   Belening met 1 morgen land in het Zijlweer bij Langerak, ten westen van de huizing in het weer waar 1621 Dirk Boon Antonsz. en Zwaantje Anton, zijn moeder, op woont:
   5-7-1621: Dirk Boon Antonsz. bij dode van Anton, zijn vader,
   4-2-1635: Dirk Boon Antonsz. met ledige hand,
   14-5-1639: Anton Boon Dirksz. met Anton Willemsz., zijn grootvader, bij dode van zijn vader.

   Anton Dircksz. Boon had o.a. een zoon Jan en een kleinzoon Gerrit Boon. Zie: Nederl. Patriciaat 1916 en 1927.

  7 kinderen


 3. Corstiaen Thonis Smit .

  x   Maartje Dircks .
   Kinderen: Dirk, Thenis, Huijbert en Annigje.

  4 kinderen


 4. Geertghen Thonis ( Smit) .

   Geertghen Thonis trouwde Willem Jacobs en kreeg de kinderen Jacob, Theunis, Stijntje, Marrigje, Neeltje, Annigje en Aaltje. Zie: http://www.den-uijl.nl/genealogy/7460.htm

   Op 27-4-1629 comp. Geertje Teunis wede van Willem Jacobs en Jacob Willems voor hem selve, zich sterkmakende voor Maritje Willems zijn zuster, Teunis Willems voor hem zelve Aert Pieters als man en voocht van Stijntje Willems, Jacob Teunis bloetvoocht van Annetje en Aaltje nog onm. met consent vande schout van Streefkerk als mede voocht, transp. aan Cors Teunis hare broeder ende oom, ook aan Jan Cornelisse en Dirck Claesse.


 5. Weijntgen Thonis ( Smit) .

   Weijntgen Thonis trouwde Jan Cornelisz. van Meerpelt.


 6. Marrritge Thonis ( Smit) , * ±1595 .

   Marritge Thonis trouwde Cornelis, zoon van Pieter Adriaans en Lijsje Adriaans. Zij kreeg de kinderen Adriaan, Lijsje, Marrigje en Pietertje.

   Maritgen Thonis heeft 4 zusters: Swaentgen, Weyntgen, Geertgen en Eechte/Aechtgen.

  x ±1615   Cornelis Pietersz .
      Zoon van Peter Adriaen Petersz (Pieter Adriaensz) en Lijsgen Adriaens .
   Zij hadden een zoon Adriaen, die zich Rietveld ging noemen en 3 dochters had genaamd Maritgen, Lysgen en Pietertgen.

   Cornelis Pietersz. is de oudste zoon. Hij zal rond 1615 getrouwd zijn met Maritgen Thonis, dochter van Thonis Willemsz. en Maritgen Corsdr.

   Op 28-5-1649 verkochten de dochters van Pieter Pietersz. hun erfportie van hun "out moij" Eijchgen Jan Heijnen in weer 55, Fopgens weer, aan [hun oom] Cornelis Pietersz.

  4 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.