Marritje Pieterse , *Ouderkerk a/d IJssel ±1665 .
Dochter van Pieter .
Marritje Pieterse trad op als getuige bij de doop van Huijgo Admiraal (?) , de doop van Huijgo Admiraal (?) .


x Moordrecht 17-12-1687 (otr Gouderak 28-11-1687)
    Huig Pietersz Booij , * <1665 , † <1720.

RECHTSBOVEN: De ondertrouw inschrijving van Huig Pietersz Booij en Marritje Pieters in 1687 in Gouderak.

Kinderen:
 1. Magteltje Huigen Booij , * ±1687 , ~Gouderak 8-2-1688 .
  Magteltje Huigen trad op als getuige bij de doop van Maria Abrams Booij , de doop van Maria Pieters Booij , de doop van Pieter Crijnen Nelemans , de doop van Martinus Crijne Nelemans .
   Magteltje, dochter van Huig Pietersz & Marritje Pieters, doopget. Lijsbetge Pieters.

  x Gouderak 13-3-1712   Pieter Middelhoek , * 1692 , ~Rotterdam 2-11-1692 , † Lage Zwaluwe 8-3-1736.
      Zoon van Doen Middelhoek en Jesijna (Josijntje) van den Burgh .
   Otr. op 20-2-1712 in Gouderak.
   Den 20 Februarij alhier ondertrouwt: Pieter Middelhoek, j.m. van ’t Regtgebied van Kralingen, en Magteltje Huijge Booij, j.d. van Gouderak, alhier Getrouwt, met vertoog van Kralingen, den 13 maart.
   Kinderen van Pieter Middelhoek werden op 12-3-1714, 16-6-1716 en 28-11-1718 in Kralingen begraven. In 1712 was er sprake van een levenloos kind.
   Doopget. Annetie Pieters.

   Pieter Doenen Middelhoek

   Ouderkerk a/d IJssel, 12-5-1719:
   - Neeltje Huigen, weduwe van Fop Diestenberg en
   - Frederik Aarnoutse x Niesje Huigen,
   - Pieter Middelhoek x Magteltje Huigen,
   - Cornelis Admirael x Lijsbeth Huigen, Pieter Huigen en Abraham Huigen,
   allen kinderen en erfgenamen van Huig Pieterse Boy, in leven won. Gouderak, Met Jan IJzaak, won. O/Y. de helft in een huis, erf, opde Moleplaats, de wederhelft is van Meerigje Janse, weduwe van Jan Feissen.

   Te Gouderak op 7 meij 1720 Compareerden
   - Pieter Middelhoeck, als getrout hebbende Maggeltje Boij,
   - Cornelis Admiraal, als getrout hebbende Lijsbet Huijgen Boij,
   - Abraham Huijgen Boij,
   - Frederick Arnoutse van Olten, als getrout hebbende Niesje Huijgen Boij,
   ijder voor twee elfde. Neeltje Huijgen Boij, weduwe van Jop Dienstenburch voor een elfde, alle kinderen ende
   erfgegenamen van Huijch Pieterse Boij.
   De welcke hebben verkogt aan haar Broeder Pieter Huijgen Boij, die mede twee elfde is competerende. Een huijs en erve, staande opt dorp van Gouderak, buijtendijks. Strekkende het huijs, erf en loots, van de dijk af, nootwaerts op tot de geslagen paal toe. Bel. ten oosten de geslagen paalen ende ten westen het Veerpadt.
   Beroep: Bakker van 1712 tot 1716

  x Hooge Zwaluwe 2-7-1737   Jan Timmers .
   Otr. op 10-5-1737 in Hooge Zwaluwe.
   Jan Timmer, j.m. van de Lage Zwaluwe, En Magteltje Huijge Booij, wede. van Pieter Middelhoek, wonende op de Lage Zwaluwe, zijn na drie huwelijkse voorstellingen ongehinderd gehad te hebben alhier op de Hoge Zwaluwe getrouwd Den 2 Juij 1737.

  9 kinderen


 2. Pieter Huijgen Booij , * 1689 , ~Gouderak 9-10-1689 , † <1772 .
  Get. bij de doop: Niesje Pieters .
   Den 9e Octobris. K. Pieter. O. Huijg Pietersz. Booij; Marritje Pieters. G. Niesje Pieters.

   Te Gouderak op 7 meij 1720 Compareerden
   - Pieter Middelhoeck, als getrout hebbende Maggeltje Boij,
   - Cornelis Admiraal, als getrout hebbende Lijsbet Huijgen Boij,
   - Abraham Huijgen Boij,
   - Frederick Arnoutse van Olten, als getrout hebbende Niesje Huijgen Boij,
   ijder voor twee elfde. Neeltje Huijgen Boij, weduwe van Jop Dienstenburch voor een elfde, alle kinderen ende
   erfgegenamen van Huijch Pieterse Boij.
   De welcke hebben verkogt aan haar Broeder Pieter Huijgen Boij, die mede twee elfde is competerende. Een huijs en erve, staande opt dorp van Gouderak, buijtendijks. Strekkende het huijs, erf en loots, van de dijk af, nootwaerts op tot de geslagen paal toe. Bel. ten oosten de geslagen paalen ende ten westen het Veerpadt.

  x Gouderak 10-1-1717   Neeltje Bouwen (van Eijkelen) , * ±1692 , ~Gouderak 8-2-1693 , [] Gouderak 29-4-1771.
      Dochter van Bouwen Jacobsz en Lena Daniels (Lena Damen) de Jong .
   Otr. op 18-12-1716 in Gouderak.
   Den 18 December alhier ondertrout: Pieter Huijgen Booij, j.m., en Neeltje Bouwens, j.d., Bijden van Gouderak, en alhier getrouwt, den 10 Januarij 1717.
   Neeltje Bouwens, weduwe van Pieter Booij, aangegeven door haar dochter Pieternella Booij: 3.0.-
   Doopgetr. Goossen Jacobsz, Aaltje Jacobs, Geertje Damen.

   Neeltje Bouwen trad op als getuige bij de begrafenis van Pieternella Pieters Booij , de doop van Huijg Frederiks van Holten .

  5 kinderen


 3. Abraham Huige Booij , * 1690 , ~Gouderak 5-11-1690 , † ±1692 .
  Get. bij de doop: Jacob Claesz van Aldenhoven en Leentje Pieterse Booij .
   Abraham. O. Hugo Pietersz. Booij; Marritje Pieters. G. Jacob Klausz.; Leentje Pieters.


 4. Elizabeth Huigens (Lijsbeth Huige) Booij , *Gouderak 1692 , ~Gouderak 20-4-1692 .
  Get. bij de doop: Jacob Claesz van Aldenhoven en Leentje Pieterse Booij .
  Lijsbeth Huige trad op als getuige bij de doop van Huijgh Pieterse Middelhoek , de doop van Marigje Frederiks van Holten , de doop van Pieter Pieters Middelhoek , de doop van Petronella (Pieternella) Booij , de doop van Marij Frederiks van Holten .
   Doopget. Jacob Klaasz, Leentje Pieters.

  x Gouderak 4-3-1714   Cornelis Goossensz Admiraal , *Moordrecht 1691 , ~Moordrecht 8-8-1691 .
      Zoon van Goosen Corneliszen Admiraal en Lijntje Hendriks van Meeuwen .
   Otr. op 8-2-1714 in Moordrecht.
   Den 9 Februarij alhier ondertrouwt: Cornelis Goossense Admiraal, j.m. van Moordregt, en Lijsbeth Huijgen Booij, j.d. van Gouderak; met attestatie van Moordregt ahier getrouwt, den 4 Maart.
   Zij hadden o.a. een zoon Huijgo en een dochter Marij.

   Cornelis was hoogstwsl. een zoon van Goossen Admiraal en Lijntje van Meeuwen.

   Ouderkerk a/d IJssel, 12-5-1719:
   - Neeltje Huigen, weduwe van Fop Diestenberg en
   - Frederik Aarnoutse x Niesje Huigen,
   - Pieter Middelhoek x Magteltje Huigen,
   - Cornelis Admirael x Lijsbeth Huigen, Pieter Huigen en Abraham Huigen,
   allen kinderen en erfgenamen van Huig Pieterse Boy, in leven won. Gouderak, Met Jan IJzaak, won. O/Y. de helft in een huis, erf, opde Moleplaats, de wederhelft is van Meerigje Janse, weduwe van Jan Feissen.

   Op 7 meij 1720 in Gouderak compareerden:
   - Pieter Middelhoeck als getrout hebbende Maggeltje Coij,
   - Cornelis Admiraal als getrout hebbende Lijsbet Huijgen Coij braham Huijgen Coij,
   - Frederick Arnoutse van Olten als getrout
   hebbende Niesje Huijgen Coij; ijder voor twee elfde.
   - Neeltje Huijgen Coij, weduwe van Jop Dienstenburch voor een elfde;
   Zij zijn allen kinderen ende erfgegenamen van Huijch Pieterse Coij.
   De welcke hebben verkogt aan haar Broeder Pieter Huijgen Coij, die mede twee elfde is
   competerende. Een huijs en erve, staande opt dorp van Gouderak, buijtendijks. Strekkende het huijs, erf en loots, van de dijk af, nootwaerts op tot de geslagen paal toe. Bel. ten oosten de geslagen paalen ende ten westen het Veerpadt.

  9 kinderen


 5. Abraham (Abram Huijgen) Booij , *Gouderak 1694 , ~Gouderak 25-4-1694 , † >8-1773 .

  x Berkenwoude 1719   Neeltje Claasse Snoeij , *Berkenwoude 1696 , ~Berkenwoude 8-4-1696 , [] Gouderak 5-8-1755.

  11 kinderen


 6. Niesje Huigen Booij , *Gouderak 1696 , ~Gouderak 13-5-1696 .
  Get. bij de doop: Adriaantje Pieters .
  Niesje Huigen trad op als getuige bij de doop van Pieternella Pieters Booij .
   Doopget. Adriaantje Pieters, moeders zuster tot Ouderkerk.

   Streefkerk, 1718: 1 Voorst. 2 October. Aanget. in Gouderak.
   Frederik Aarnoutze, j.m. van Streefkerk, woonende te Molenaarsgrave, met
   Niesje Huigen Booij, j.d. van Gouderak.

  x Gouderak 23-10-1718   Frederik Aarnoutse van Holten , *Streefkerk 1695 , ~Streefkerk 25-4-1695 .
      Zoon van Aernout Gerrits (van Olten) en Fijtje Pieters Croon .
   Otr. op 30-9-1718 in Gouderak.
   Den 30 September alhier ondertrout: Frederik Aarnoutze, j.m. van Streefkerk, woonagtig op Molenaars-graaf, en Niesje Huijgen Booij, j.d. van Gouderak, alhier getrouwt, met attestatie van Streefkerk en Molenaars-graaf, den 23 October.
   1e voorstelling in Streefkerk op 2 okt.
   Frederik, zoon van Aernout Gerrits (zoon van Gerrit Fredericks) en Fijtje Pieters [Croon], doopget. Gerrit Frederickse, Tijs Pieters en Annigje Pieters.

   Frederick Aernouthsz van Houten/Holten/Olten.

   Ouderkerk a/d IJssel, 12-5-1719:
   - Neeltje Huigen, weduwe van Fop Diestenberg en
   - Frederik Aarnoutse x Niesje Huigen,
   - Pieter Middelhoek x Magteltje Huigen,
   - Cornelis Admirael x Lijsbeth Huigen,
   - Pieter Huigen en Abraham Huigen,
   allen kinderen en erfgenamen van Huig Pieterse Boy, in leven won. Gouderak, Met Jan IJzaak, won. O/Y. de helft in een huis, erf, opde Moleplaats, de wederhelft is van Meerigje Janse, weduwe van Jan Feissen.

   Te Gouderak op 7 meij 1720 Compareerden
   - Pieter Middelhoeck, als getrout hebbende Maggeltje Boij,
   - Cornelis Admiraal, als getrout hebbende Lijsbet Huijgen Boij,
   - Abraham Huijgen Boij,
   - Frederick Arnoutse van Olten, als getrout hebbende Niesje Huijgen Boij,
   ijder voor twee elfde. Neeltje Huijgen Boij, weduwe van Jop Dienstenburch voor een elfde, alle kinderen ende
   erfgegenamen van Huijch Pieterse Boij.
   De welcke hebben verkogt aan haar Broeder Pieter Huijgen Boij, die mede twee elfde is competerende. Een huijs en erve, staande opt dorp van Gouderak, buijtendijks. Strekkende het huijs, erf en loots, van de dijk af, nootwaerts op tot de geslagen paal toe. Bel. ten oosten de geslagen paalen ende ten westen het Veerpadt.

   Get. bij de doop: Gerrit Fredericks (van Olten) .

  8 kinderen


 7. Pieternelletje Booij , * ±1697 , ~Gouderak 12-1-1698 .
  Get. bij de doop: Leentje Pieterse Booij .
   Doopget. Leentje Pieters.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.