Meeus .
Zoon van ? .


Kinderen:
 1. Cornelis Meeusz Capiteijn , † >1638 .

  4 kinderen


 2. Herman Meeusz ( Schuytenaer) , † ±1612 .
   Overleden tussen 1610 en 8-6-1613.
   Geboren naar schatting rond 1560.

   Herman Meeuz. was schipper en handelaar in landbouwgewassen te Puttershoek.

   Herman Meeusz. en Jacob Hermansz., schippers op Puttershoek, ontvingen 17 stuivers in 1595 omdat zij met de schuit van Dordrecht tot aan Puttershoek "in de haven alledair gebrocht hebben de molenroede in de oistmolen".

   Cornelis Lenertsz. Cracht aan de Blaak onder Mijnsheerenland verklaarde bij akte van 17-5-1608 aan schipper Herman Meeusz. op Puttershoek te zullen levern: 1 hoet ofwel 8 vaten koolzaad van Dordrechtse maat van zijn gewassen te lande in de zomer van 1608.

  x ±1590   Volckxen Corssen , † <1657.
   Kinderen: Herman, Neeltgen en Cors.
   Zij is overleden tussen 18-1-1634 en 1657.

   Mogelijk was zij een dochter van Kors Ariensz., inwoner van Puttershoek.

   Volxken Corssen op Puttershoek eiste op 11-1-1617 voor de Hoge Vierschaar van Zuid-Holland van Haar dorpsgenoot Bastiaen Ariens de betaling van 30 stuivers vanwege met haar zoon met hun schuit verdiend arbeidsloon.

   Op 20-5-1619 werd Volckxken Corssen, weduwe van Herman Meeusz., met haar zoon Herman Hermansz. genoemd in Zwijndrecht.

   Volckxen Corssen trad op als getuige bij de doop van Herman Hermansz , de doop van Lijsbet Pieters (Lijsbet Pieter Pleunedr) .

  3 kinderen


 3. Annitgen Meeusdr. , † ±1602 .
   Overleden tussen 26-3-1602 en medio 1603. Haar weduwnaar, Willem Gerritsz., hertrouwde met Teuntken BAstiaensdr.

   Blijkens een akte van 8-6-1613 was Cornelis Meusz. Cappiteijn als rechte en bestorven bloedvoogd van de kinderen van zaliger Annitgen Meusdr. bij Willem Gerardsz. in de plaats getreden van de gestorven Herman Meusz.

  x ±1595   Willem Gerardsz (Willem Gerritsz) van der Houff , † 1647.
   Zij hadden 4 dochters: Ariaentgen, Leentgen, Mariken en Soetgen. Eén van deze laatste twee dochters was voor 2 mei 1619 mogelijk getrouwd met Arien Lenertss. Visser, die op 2 mei 1619 te Papendrecht woonde.
   Overleden begin 1647, vóór 20 april.
   Geboren naar schatting rond 1560.

   Willem was een zoon van Gerrit en Leentgen Willemsdr., die eerst hertrouwde met ene Claes en daarna met Arijen Centen Steenbacker, die op 27-11-1639 in Ouderkerk a/d IJssel werd begraven.

   Willem hertrouwde rond 18-12-1603 met Teuntken/Thoontge Sebastiaen Maertensdr., dochter van Sebastiaen Maertensz., schepen en heemraad van de Sint Anthoniepolder, wiens schoonvader Jacob heette.

   Hij woonde op land van de Grafelijkheid onder Maasdam in 1595. Hij was waard op het dorp Maasdam van ca. 1597 tot ca. 1619. In 1619 pachtte hij land in de Sint Anthoniepolder. In 1608-9 was hij heemraad van Maasdam. Vanaf ca. 1620 was woonde hij in Nieuw-Cromstrijen.

   Als inwoner van Maasdam werd Willem op 11-11-1604 beboet in een schouw van wateringen in het Oudeland van Moerkerken.

  4 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.