Meijnsken .
Dochter van ? .


×
    Bastiaen Pieters , *Streefkerk ±1540 , † Streefkerk >8-3-1612.
Kinderen:
 1. Ariaentgen Bastiaens , *Streefkerk ±1565 , † >5-8-1642 .

   Streefkerk, 26-7-1586: "Bouwen Huijgens van Ouderkerck met en Ariaentgen Bastiaens van Streefkerck zijn ondertrouwt gedaen den 26. Julij met bewilligingen van vrienden en zijn getrout na de drie Sondachschen geboden."

   Ariaentgen was getrouwd met Boudewijn Huijgen, metselaer. Bij de doopvermelding van kinderen van dit echtpaar wordt hij genoemd "Boudewijn die metselaer".

   Al Ariaentgen’s broers en zusters zijn bekend uit een transportacte van 5-8-1642 te Gorinchem, in welke acte haar kinderen en kindskinderen namens haar optreden c.q. vertegenwoordigd zijn, n.l. Claes, Bastiaen, Bouwen, Huijch, Meijnske, (x Aert Adriaensz.) en de weeskinderen van za. Petertgen Bouwens.
   Bastiaen is met zijn broer Bouwen getuige bij het huwelijk van zijn zuster Meijnsge, als het contract hiertoe wordt opgemaakt op 12-2-1627 te Dordrecht.

  × Streefkerk 26-7-1586   Bouwen Huijgen .
   "Bouwen Huijgens van Ouderkerck met Ariaentgen Bastiaens van Streefkerck zijn ondertrouwt gedaen den 26 Julij met bewilligingen van vrienden en zijn getrouwt na de drie Sondachschen geboden."

   Bouwen Huijgen (de) Metselaar

  6 kind(eren)


 2. Egbert Bastiaensz , *Streefkerk ±1575 , † Oud-Alblas >1628 .

  × ±1600   Hermken Hubrechts , *Streefkerk ±1580 , † Oud-Alblas .

  7 kind(eren)


 3. Sijtgen Bastiaens , *Streefkerk ±1575 , † <1645 .

   Sijtgen is een dochter van Bastiaen en Meijnsgen.
   Overl. tussen 1636 en 1644.

  × Streefkerk 21-2-1600   Pieter Roochuszn (Pieter Roken) , *Streefkerk ±1572 , † ±1644.
      Zoon van Rochus Walichsz en ?
   Den 21 Februarij [1600] is getrouwt Pieter Roken met Sijtgen Bastiaens, beijde van Streefkerck.
   Hun zoon Rochus ging de achternaam Bot gebruiken. Hun zoon Jan ging de achternaam Streefkerck gebruiken.

   Zijn vader is Rochus Walichszn. Mogelijk heette zijn moeder Daemke.

   Al in 1599 werd in Streefkerk een onbekend kind gedoopt van Pieter Roken.

   Pieter Roken trad op als getuige bij de doop van Claes Egberts (?) .

  4 kind(eren)


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.