Mercelis Janss .
Zoon van ? .


Kinderen:
 1. Judich Merceliss .

   Sprang, 7-12-1630: Dat voor ons gecomen ende gecompareert sijn Frans Janss Stammen x Heijlken Marcelis ende Claes Meertenss x Judich Merceliss ende namens Cuentken Mercelis, onmondich, kinderen van Mercelis Janss ende hebben overgegeven aen Willem Claes Bijsman. Er wordt betaald via een wilkeur.

  x   Claes Meertens .


 2. Cuentken Mercelis .


 3. Lijsken Marcelisdr , † <1629 .

  x   Andries Andriess .
   Zij hadden kinderen.

   In Capelle in 1628 compareerden Jan Geritss mede als voocht voor de weeskijnderen achtergelaten bij Adriaen Jan Geritss, broeder, geassocieert met Jan Toniss als toesiender, Henrick Henrickss x Elsken geritsdr en jan als voocht van het weeskijndt achtergelaten bij Adriaen Willemss ende Aenken Geritsdr, Corstiaen Aertss als voocht ende de voorss Jan als toesiender voor de weeskijnderen van Peter Aertss Smit ende Tonisken Geritsdr, alle erffgenamen van Adriaen Geritss Snijder, ter eenre ende Frans Janss Stam x Heijlken Marcelidr, Claes Mertenss x Judith Marcelisdr, Andries Andriess wednr Lijsken Marcelisdr en sijn kijnderen bij Lijsken, alle erffgenamen van Maeijken Marcelisdr die huijsvrou was van Adriaen Geritss Snijder ende mede noch als voor het weeskijndt van sijn huijsvrouwe suster achtergelaten bij Marcelis Janss ter andere sijden.


 4. ? Maeijken Marcelisdr , † <1629 .

  x   Adriaen Geritss Snijder .

   In Capelle in 1628 compareerden Jan Geritss mede als voocht voor de weeskijnderen achtergelaten bij Adriaen Jan Geritss, broeder, geassocieert met Jan Toniss als toesiender, Henrick Henrickss x Elsken geritsdr en jan als voocht van het weeskijndt achtergelaten bij Adriaen Willemss ende Aenken Geritsdr, Corstiaen Aertss als voocht ende de voorss Jan als toesiender voor de weeskijnderen van Peter Aertss Smit ende Tonisken Geritsdr, alle erffgenamen van Adriaen Geritss Snijder, ter eenre ende Frans Janss Stam x Heijlken Marcelidr, Claes Mertenss x Judith Marcelisdr, Andries Andriess wednr Lijsken Marcelisdr en sijn kijnderen bij Lijsken, alle erffgenamen van Maeijken Marcelisdr die huijsvrou was van Adriaen Geritss Snijder ende mede noch als voor het weeskijndt van sijn huijsvrouwe suster achtergelaten bij Marcelis Janss ter andere sijden.


 5. Heijltgen Marcelissen (Heijlcken Marselen) , *Sprang ±1595 , † Sprang 1636 .

  x Sprang 27-8-1617   Jan Woutersen (Jan Wouterss) Reus , † <1626.
   Otr. op 30-7-1617 in Sprang.
   Jan Woutersen, j.m. van Cap., en Heijltken Zeelen, j.d. van Sprang. Zij hadden 1 kind.

   Jan was een zoon van Wouter Willemss Reus.

   Op 8-1-1629 in Capelle compareerden Frans Janss Stam x Heijlken Marcelisdr., wed van Jan Wouterss Reus, ende Willem Wouterss ende mede vervangende ende hem sterckmaeckende voor Tonis Wouterss, sijnen broeder, alle erffgenamen van Wouter Willemss, heuren vader
   za. was, ende gaven over met eender vrijer gifte soo recht is Peter Adriaenss de Roij.
   Toegevoegd: Frans Jans is voldaan door de erffgenamen van Peter Adriaenss de Roij op 11-2-1645.

  x Sprang 15-2-1626   Frans Janssen (Frants Jansen) Stamme , *Capelle (NB) ±1585 , † <1663.

  4 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.