Martgen Leenderts (Merritgen Leenderts) , † <1624.
Dochter van Lenaert Koensz en Lijsbeth Hendricks .


x ±1590
    Cornelis Dirricxs Coornneef , *Poortugaal ±1560 , † ±1634.
Kinderen:
 1. Neeltge Cornelis Coornneef , *Poortugaal 1592 , ~Poortugaal 20-2-1592 , † >3-1649 .
  Get. bij de doop: Lijsbeth Leenderts .
  Neeltge Cornelis trad op als getuige bij de doop van Maertge Dircks Coornneef (?) .
   Doopget. Lijsbet Lenerds en Anneke Lenerds.

   Rotterdam, 3-1-1641: Neeltge Cornelisdr Coreneeff, weduwe van Willem Pietersz van der Weyde, en Cornelis Heyndricxz Pervaes, sluiten gemeenschap van goederen in hun voorgenomen huwelijk uit. Wel brengt Cornelis 500 gulden in en komen de lopende lasten en winsten voor Neeltges rekening. Sterft hij als eerste, dan krijgen zijn verwanten 300 gulden. Sterft zij als eerste dan krijgt haar man 2000 gulden.

   Rotterdam, 3-7-1657: Neeltgen Cornelis, wonende in Pootugael en vrouw van Cornelis Hendericksz Pervaes, vermaakt legaten aan haar kinderen Dirck Willemsz, Floris Willemsz en Maritgen Willemsdr. Haar goederen laat zij na aan haar ongetrouwde kinderen Pieter Willemsz en Cornelis Willemsz.

  x Poortugaal 5-9-1619   Willem Pietersz van der Weijden , † <11-1641.

   Poortugaal, 5-9-1619: Willem Pietersz. van der Weyden, wedr., tr. Neeltge Cornelis, j.d.

  x Rotterdam 3-1-1641   Cornelis Hendrickx Pervaes .
      Zoon van Hendrick Cornelisz Pervaes en Aerjaentge Jansdr (?).
   Otr. op 28-10-1640 in Poortugaal.

   Cornelis Hendricksz. Pervaes zal wsl. hebben geboerd op een boerderij, later was later bekend onder de naam ’Hoeve Buitenlust’, aan de Achterweg te Poortugaal. Cornelis was getrouwd met Neeltje Cornelisdr. Roobol, weduwe van de vorige boer, Willem Pietersz. van der Weijde.

   Poortugaal, 28-10-1640: Cornelis Hendriksz., j.g. uit Poortugaal, otr. Neeltje Cornelis, wed. van Willem Pietersz. VErweyde, van Poortugaal.

   Cornelis Pervaes was samen met ene Lijsbet Pieters op 9-6-1642 in Poortugaal getuige bij de doop van Neeltje, dochter van Arije smid.

   Cornelis Hendrickx trad op als getuige bij de doop van Lijsbet Hendrics Coornneef .

  5 kinderen


 2. Maartje Cornelisse Coornneef , * 1592 , ~Poortugaal 20-2-1592 , † Strijen <12-11-1620 .

   Maartje trouwde Jan Matthijsz Hoochstraete (+±1625), schoenmaker te Strijen. Hij hertrouwde met Sijtge Barthen, dochter van Bartholomeus en Barbara Pouwels. Zij hertrouwde weer met Pieter Gerritsz Wagenmaker.

   Poortugaal, 8-4-1649:
   Testament van Johannes, Pieter en Arien Cornelisz. Koorneef, volle broeders en jm, waarvan de jongste oud is omtrent 16 jr. Zij benoemen elkaar over en weer tot erfgenaam. De moeder van de drie broers is Ariaantje Dirks. Neeltje, Dirk, Hendrik en Leentje Cornelisse zijn hun halve broeders en zusters. Mathijs Jansz., zoon van Maartje Cornelisse, hun overleden halve zuster.

  x   Jan Matthijsz HoochStraete , † ±1625.

   Hij schoenmaker te Strijen. Hij hertrouwde met Sijtge Barthen, dochter van Bartholomeus en Barbara Pouwels. Zij hertrouwde weer met Pieter Gerritsz Wagenmaker.


 3. Dirck Cornelisz Coornneef , *Poortugaal ±1593 , ~Poortugaal 10-2-1593 .
   Dirk trouwde op 18-2-1624 in Poortugaal met Jannetje Dirks.
   De doopdatum van Dirk is níet zeker. Het betreft Diric, zoon van Cornelis Diricx, met als doopgetuigen Henric Gysen tot Capelle en Diric, schout van Capelle en Wijne.

   Te Poortugaal op 3-5-1648 comp. Dirk Cornelisz. Koorneef, wonende Poortugaal en geeft gifte aan Arien Cornelisz. Klootwijk van een custingbrief sprekende op Claas Marinusz. Reijnplaisier, metselaar, wonende Poortugaal, van ƒ125.

   Mogelijk is hij de Dirck Cornelissen die op 12-9-1627 in Poortugaal een zoon Cornelis liet dopen.

   Te Poortgal op 6-2-1636 comp. Pieter Ariensz. oude Schout voor zich zelf en procuratie hebbende van Grietje Hendriks, weduwe van Ewout Ariensz., zijn broer, en Cornelis Willemsz. Buijser, Cors Ariensz. Lems, Cornelis Rochusz. Lems, Jan Claasz. Kooijer, Arien Jansz. Verwis, Gabriel Hendriksz. vanwege zijn moeder Neeltje Leenderts, Gabriel Gerritsz., Arien Gerritsz. van Sinnen getrouwd hebbende Ariaantje Dirks, de weduwe van Cornelis Dirksz. Koorneef, Dirk Cornelisz. Koorneef, onze zoon voor zich zelf en als vervangende de andere kinderen en erfgenamen van zijn vader zal voorn en geven procuratie aan Willem Hendriksz. Hoogwerf, schout van Poortugaal, om in hun naamrecht te spreken tegen Johan van Beek, rentmeester van de Karthuizers binnen Utrecht.

  x Poortugaal 18-2-1624   Jannetgen Dircx , † >7-1638.
   Jannetgen Dircx was j.d. uit Poortugaal. Kinderen o.a. Maertge, Lijsbeth en Trijntie.

  4 kinderen


 4. Heijndrick Cornelisse Coornneef , * ±1595 , † >24-2-1655 .

   In 1654-1655 ontving Heyndrick Cornelisz Coorneef broden van de armmeester van Poortugaal.

  x Poortugaal 24-3-1624   Maertge Bastiaens , * ±1605 , † >29-5-1644.
   Maertge was j.d. wonende onder Hoogvliet.

  7 kinderen


 5. Lenerd Cornelisz Coornneef , *Poortugaal 1599 , ~Poortugaal 5-12-1599 .

  x Poortugaal 5-11-1628   Lijsbeth Gerrits , * ±1605 , † >1681.

  7 kinderen


 6. Pieter Cornelisse Coornneef , * 1599 , ~Poortugaal 5-12-1599 , † <5-1649 .
   Mogelijk al overleden vóór <08-06-1631.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.