Martgen Leenderts (Merritgen Leenderts) , † <1624.
Dochter van Lenaert Koenez en Lijsbeth Hendricks .


±1590
    Cornelis Dircks Coornneef , *Poortugaal ±1560 , † ±1634.
Kinderen:
 1. Neeltje Cornelisse Coornneef , * 1592 , ~Poortugaal 20-2-1592 , † >8-4-1649 .
  Doopgetuige: Lijsbeth Lenaerts .
   Doopget. Lijsbet Lenerds en Anneke Lenerds.

   Neeltje trouwde
   1) Poortugaal 28-10-1640 Cornelis Hendriks Pervaes,
   2) Poortugaal 5-9-1619 Willem Pietersz van der Weijden.


 2. Maartje Cornelisse Coornneef , * 1592 , ~Poortugaal 20-2-1592 , † Strijen <12-11-1620 .

   Maartje trouwde Jan Matthijsz Hoochstraete (+±1625), schoenmaker te Strijen. Hij hertrouwde met Sijtge Barthen, dochter van Bartholomeus en Barbara Pouwels. Zij hertrouwde weer met Pieter Gerritsz Wagenmaker.

   Poortugaal, 8-4-1649:
   Testament van Johannes, Pieter en Arien Cornelisz. Koorneef, volle broeders en jm, waarvan de jongste oud is omtrent 16 jr. Zij benoemen elkaar over en weer tot erfgenaam. De moeder van de drie broers is Ariaantje Dirks. Neeltje, Dirk, Hendrik en Leentje Cornelisse zijn hun halve broeders en zusters. Mathijs Jansz., zoon van Maartje Cornelisse, hun overleden halve zuster.

    Jan Matthijsz HoochStraete , † ±1625.

   Hij schoenmaker te Strijen. Hij hertrouwde met Sijtge Barthen, dochter van Bartholomeus en Barbara Pouwels. Zij hertrouwde weer met Pieter Gerritsz Wagenmaker.


 3. Dirck Cornelisz Coornneef , *Poortugaal ±1593 , ~Poortugaal 10-2-1593 .
   De doopdatum van Dirk is net zeker. Het betreft Diric, zoon van Cornelis Diricx, met als doopgetuigen Henric Gysen tot Capelle en Diric, schout van Capelle en Wijne.
   Dirk trouwde op 18-2-1624 in Poortugaal met Jannetje Dirks.

   Te Poortugaal op 3-5-1648 comp. Dirk Cornelisz. Koorneef, wonende Poortugaal en geeft gifte aan Arien Cornelisz. Klootwijk van een custingbrief sprekende op Claas Marinusz. Reijnplaisier, metselaar, wonende Poortugaal, van 125.

  Poortugaal 18-2-1624   Jannetgen Dircx , † >1-8-1638.
   Jannetgen Dircx was j.d. uit Poortugaal.


 4. Heijndrick Cornelisse Coornneef , * ±1595 , † >24-2-1655 .

   In 1654-1655 ontving Heyndrick Cornelisz Coorneef broden van de armmeester van Poortugaal.

  Poortugaal 24-3-1624   Maertge Bastiaens , * ±1605 , † >29-5-1644.
   Maertge was j.d. wonende onder Hoogvliet.

  6 kinderen


 5. Lenerd Cornelisz Coornneef , *Poortugaal 1599 , ~Poortugaal 5-12-1599 .

  Poortugaal 5-11-1628   Lijsbeth Gerrits , * ±1605 , † >1681.

  7 kinderen


 6. Pieter Cornelisse Coornneef , * 1599 , ~Poortugaal 5-12-1599 , † <8-4-1649 .
   Mogelijk al overleden vr <08-06-1631.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.