Meus Cornelisz .
Zoon van ? .


Kinderen:
 1. Marijken Meus , † <1628 .

  x   Adriaen Pietersz Hofman , *Puttershoek ±1570 , † <1627.

  x   Eerlandt Cornelisz , † <1598.

   Puttershoek, 17 mei 1597:
   Adriaen Pietersz. Hofman transporteert aan en t.b.v. Dierck Diercxz. Breeckvelt een huis met al het getimmerde daartoe behorende, staande buitende dijk van Puttershoek. Dit huis werd voordien bewoond door Eerlandt Cornelisz., voorsaetvan Adriaen Pietersz. Hofman, die met diens weduwe getrouwd is en dit huis eveneens bewoond had.
   De transportbrief wordt opgemaakt door de stedehouder (plaatsvervangend schout) Joris Cornelisz. en de heemraden Koen Adriaensz., Adriaen Joostensz., Gerrit Lenaertsz., Jasper Cornelisz., Cornelis Adriaensz. en Adriaen Jansz. Saren. Joris Cornelisz. en Koen Adriaensz.
   hangen hun zegel aan de originele akte.

  6 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.