Michiel Jan Claessen , † Capelle (NB) 3-9-1647.
Zoon van Jan Claessen .


x <1601
    Lijsken Geldens Paans , † <1607.
x <1611
    Janneken Henricks .
Kinderen:
 1. Cornelis Michiels .

  x ±1625   Peeterken (Peerken) ( Bruijnenbaert) , * ±1600 , † ±1637.

  5 kinderen


 2. Aentgen Michiels .

   Op 22-2-1659 wordt Jan Gentsen x Aentgen Michiels genoemd als één van de kinderen van Lijsken Geldens, zus van Engeltken Geldens.

   Capelle, 25-10-1647: Erfdeling door Janneken Henricks, wed/ Michiel Jan Claessen. met Cornelis Jan Claes, zwager, ter eenre en Henrick Michiels, Jan Gerits x Aentken Michiels, Wouter Joosten x Maeijken Michiels, Peeter Jans Dolck x Neeltken Michiels, Paulus Vreijsen als voogd van de moederlijke zijde en Jan Dircks van Nederveen, schout, als oppervoogd van de kinderen van Cornelis Michiell.

   Op 22-3-1659 in Capelle verkopen Jan Gentsen x Aentgen Michiels, Gerit Adriaens Smit x Lijsken Cornelis mede namens Adriaen Cornelis, Jan Cornelis en Jacob Cornelis, kinderen van Cornelis Michiels, Ghijsbert Cornelis Cleermaker, Adriaen Geldens als voogd van de twee kinderen van Gelden Tonis, Dirck Tonis Melen x Wouterken Tonis mede namens Jan Jacobs x Willemken Tonis, Adriaen Adriaens Mick x Tonisken Tonis, Willem Geemans x Aentgen Tonis en Jan Tonis, kinderen Lijsken Geldens, zus van Engeltken Geldens, aan Jan Adriaens de Ruijter. Betaald wordt via een wilkeur.

  x   Jan Geritsen (Jan Gerits) .


 3. Hendrick Michiels .


 4. Maijken Michiel Jan Claessen (Maijcken Michiels) , * 1616 , ~Capelle (NB) 4-9-1616 , † Capelle (NB) 15-3-1676 .

  x Loon op Zand 6-3-1639   Wouter Joosten Verhagen , * 1614 , ~Loon op Zand 20-3-1614 , † >1684.

  8 kinderen


 5. Neeltgen Michiels (Neeltgen Gijelen) , *Capelle (NB) 1618 , ~Capelle (NB) 23-9-1618 , † Capelle (NB) ±6-1-1679 .

  x Capelle (NB) 6-5-1640   Peter Jansen (Peter Jansen de Oude) Dolck , *Capelle (NB) ±1615 , † Capelle (NB) 1692.
      Zoon van Jan Adriaen Jansz Dolck en Neeltje Cornelis Jan Roelofs .
   Otr. op 30-3-1640 in Capelle (NB).
   Peter Janse, j.m., en Neeltgen Gielen, j.d., beiden van en won. Cap.
   Kinderen: Jan, Michiel, Janneken, Neeltgen en Hendrick.
   Capelle, den 29 maar1692: Erffdeelinge voor recht overgebracht bij Jan en Michiel Peetersen Dolck ende Aelbert Weghmans, Corporael onder het Regiment Cavallerij vande Heer Colonel Suijlenstijl, in houwelijck hebbende Janneken Peetersen Dolck, alle kinderen ende erffgenamen van zal. Peeter Janssen Dolck den ouden, verweckt bij Neeltjen Gielen, ende dat van alle de
   erffgoederen bijde voorsr: Peeter Janssen Dolck ende Neeltjen Gielen achtergelaten, soo ende gelijck hier naer volght.

   Peter trouwde op 6-5-1640 met Neeltje Michiels, ged. Capelle 23-9-1618, overl./begr. ald. 6-1-1679.

   Capelle, 25-10-1647: Erfdeling door Janneken Henricks, wed. Michiel Jan Claessen, met Cornelis Jan Claes, zwager, ter eenre en Henrick Michiels, Jan Gerits x Aentken Michiels, Wouter Joosten x Maeijken Michiels, Peeter Jans Dolck x Neeltken Michiels, Paulus Vreijsen als voogd van de moederlijke zijde en Jan Dircks van Nederveen, schout, als oppervoogd van de kinderen van Cornelis Michiell.

   Op 17-4-1650 in Capelle verkoopt Peeter Jans Dolck den Ouden x [Neeltje] Michiels [iets] aan Wouter Joosten, zijn zwager.

  5 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.