Neeltge Cornelis Ockers , † >1624.
Dochter van Cornelis Ockersz en Machteltgen Jansdr .


x ±1575
    Plonis Leendertsz Solbol , † ±1599.
Kinderen:
 1. ? Cornelis Pleunen , † >1653 .

  x   Trijntje Philips , † <1663.

  x ? <1607   Maritge Michiels ( Codebij) , † <1607.
      Dochter van Michiel Feijsz Codebij en Neeltge Cornelisdr ( Kerckhoff) .

   Maritge Michiels was gehuwd met Cornelis Pleunen Jongegrooten.

   Op 14-8-1611 in Hillegersberg compareerden Jacob Cornelisz. Kerckhof in de naam van Neeltje Cornelisdr., weduwe van Michiel Feysz., die mits haar impotentie niet en mocht compareren en heeft verticht tegen Cornelis en Arien Michielsz., Cornelis Pleunen en Maritge Michielsdr., Willem Jansz. en Aeltge Michiels, Claes Pleunen en Cuniertje Chielen, alle kinderen van Michiel Feysz.

   Te Hillegersberg op 24-1-1639 werd een rekening opgemaakt van Feijs Cornelisz, zoon en mede-erfgenaam van Cornelis Pleunen tot Zevenhuizen als in zijn leven geweest grootvader en voogd van Neeltge Pleunen en [..] Pleunen, nagelaten weeskinderen van Pleun Cornelisz zaliger, daar moeder af is Maritge Pouwels, nu in de plaats van zijn vader gesurrogeerd voogd over dezelfde kinderen, in presentie van Pouwels Claesz, der kinderen grootvader en Dirk Jansz Keet, hun stiefvader.

  9 kinderen


 2. Hendrick Plonen .


 3. Neeltgen Plonen .

  x   Cornelis Jansz .

   Rotterdam, 17-4-1625:
   - Neeltge Cornelisdr, weduwe van Ploon Lenerts, aan de Rotte in Sevenhuysen bij de Meeren, geassisteerd door Heyndrick Michyels haar zwager, schenkt verschillende stukken land aan haar zoons en schoonzoon:
   - Cornelis Plonen,
   - Claes Plonen,
   - Hendrick Plonen,
   - Cornelis Jansz, man van Neeltge Ploonen haar dochter.
   De verschillende belendingen betreffen de personen: Lenert Lenerts Bogaert, Pieter Ockerts, Thymon Dircx,Claes Pietersz Breetvelt,
   Maerten Pietersz Breetvelt, Aryen Aryens Cappellenaer,
   Eeuwout Aryens Bijlwerff, de weeskinderen van Maerten Ploonen,
   Cornelis Cornelisz Tas, Gerrit Thonisz schout, Jan Claesz, Cornelis Claesz Rottecade, Oude Watering, Swallade gelegen bij de Oude Molen in de Swallaetse Polder en in de Swalla.


 4. Claes Pleunen , * ±1585 , † ±1631 .
   Overl. tussen l-4-1629 en l-4-1633.

   Op 14-8-1611 in Hillegersberg compareerden Jacob Cornelisz. Kerckhof in de naam van Neeltje Cornelisdr., weduwe van Michiel Feysz., die mits haar impotentie niet en mocht compareren en heeft verticht tegen Cornelis en Arien Michielsz., Cornelis Pleunen en Maritge Michielsdr., Willem Jansz. en Aeltge Michiels, Claes Pleunen en Cuniertje Chielen, alle kinderen van Michiel Feysz.

  x   Cuniertge Michielen (Kniertje Gielendr) Codebij , † ±1670.
      Dochter van Michiel Feijsz Codebij en Neeltge Cornelisdr ( Kerckhoff) .
   Kinderen: Pleun, Michiel, Neeltge en Maritge.

   Kniertje was een dochter van Michiel Feijsz. Codebij en Neelge Cornelisd. Kerckhof (1560-1611).

   Te H’berg op 1-4-1633 comp. Cuniertge Michielen, die weduwe was van Claes Pleunen, geassisteerd met Cornelis Michielen, haar broer en voogd in deze, ter eenre, en Pleun Claesz voor zichzelf en Cornelis Pleunen, als voogd van Michiel, Neeltge en Maritge Claesse, kinderen en erfgenamen van Claes Pleunen voorszegd. Zij hebben verkaveld.

  4 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.