Neeltijen Jans (Neeltge Jan Dammasdr) , * ±1570 , † <7-1643.
Dochter van Jan Dammis en (Barbara) .


Sint Anthoniepolder 30-8-1593 (otr Ridderkerk 16-8-1593)
    Andries Mathijsz , † ±1594.    

    Zoon van Mathijs Maertensz ( Polderdijck) en Digna Adriaens (IJngetje Adriaen IJemansdr.) .
±1595
    Adriaen (van der Swaen) , * ±1565 .
Kinderen:
 1. Berbertje Ariensen (van der Swaen) , † >1641 .

  ±1625   Ghijsbert Adriaensz (Gijsbert Arijensz) Timmerman , † 1661.

  8 kinderen


 2. Teunis Adriaensz van der Swaen , † <1661 .

  <1647   Marighjen Benne .

  Sint Anthoniepolder 1647   Marighjen Leenderts (Marichie Leenderts Vrancken) , *Ridderkerk ±1625 , † 1695.

  3 kinderen


 3. Dammas Arijensz Oudeclem , † 1667 .
   Dammas testeerde te Strijen op 17-6-1667. Overleden vr 26-7-1667.

   Dammas was bouwman (boer) in de polder de Oude Klem onder Strijen. In 1635 bezat hij een huis op den Luchtenburgh te Strijen en in 1666 bezat hij een huis op het dorp in Strijen.

  Sint Anthoniepolder 30-11-1630   Roocxken Simons Gijsbertsen ( Smits) , *Rotterdam, Charlois ±1605 , † <1666.
      Dochter van Simon Gijsbertsz Smits en Wijventje Pieters (Wijvettie Pieters Damas) .
   Otr. op 10-11-1630 in Sint Anthoniepolder.
   Damas Arienzen, j.g. van Sint-Anthoniepolder, tr. Sint-Anthoniepoider 30-11-1630 (1e proclamatie 10-11-1630) Rooxken Simon Gijbrechtszendochter van Charloos, ook wonende te Sint-Anthoniepolder.
   Kinderen: Simon, Pieter en Jan.

   Op 18-11-1639 genoemd in het testament van haar moeder.
   Haar zoon Pieter liet in 1674 in Strijen een dochter Rookie dopen.

   Op 18-11-1639 comp. Wijventgen Pietersdr., weduwe van Simon Ghijsbertsz., wonende te Sint Anthoniepolder. Zij benoemt tot erfgenamen haarvier kinderen:
   - Roocxken Simonsdr. [getr. met Damas Aryensz. Oudeclem],
   - Bastiaentgen Simonsdr. [getr. met Cornelis Geerlofsz. van Roon],
   - Ghijsbert Simonsz. en
   - Neeltgen Simonsdr. [ongehuwd]
   en de kinderen van haar zoon Adriaen Simonsz.

  <1663   Antonetta Busser , † ±1663.
   Overleden tussen 27-11-1662 en 1665.

  Sint Anthoniepolder 20-2-1666   Ida Everts van der Linden , † ±1666.
   Overleden tussen 20-2-1666 en 15-6-1667.

  3 kinderen


 4. Aris Adriaensz , † 1670 .


 5. Marichie Adriaensdr. , † <1680 .
   Overleden tussen 12-3-1672 en 30-12-1679.

   Marichie trouwde op 11-8-1641 in de Sint Anthoniepolder met Gerrit Aertsz. Kettingh (Keth), weduwnaar van Strijen. Zijn eerste vrouw was Arijaentie Jansdr. Zijn ouders waren Aert Fransz. Ketting en Bastiaentje Ariensdr. Gerrit Aertsz. is overleden tussen 13-5-1654 en 20-11-1658. Hij was boer te Strijen.


 6. Dirck Adriaensz van der Swaen , † 9-9-1678 .

   Hij was boer te Sint-Anthoniepolder. Hij was ald. schepen in de periode 1658-1671.

   Op 3-4-1700 was er sprake van hun erfgenamen, kleindochters Cornelia en Dirckje Meerenburgh.

   Matijs Ariens Plaisier en Ariaentje Ariens van der Swaen, ’echteman en wijff’, testeerden op de langstlevende op 5-2-1687. Zij woonden in het dorp van Rhoon. Hij was ziek te bed liggend, maar zijn verstand wel machtig. Hij liet een zoon Abraham na, die op 12-10-1687 werd genoemd, toen hij bij zijn oom Pieter Willems ging wonen. Zie: "Ons Voorgeslacht" 2000.

  Rijsoord (ZH) 30-3-1642   Barbertje Leenderts van Driel , † ±1694.
      Dochter van Lenaert Foppenz van Driel en Marijcken Cornelisdr (Maertge Cornelisdr) .
   Otr. op 28-2-1642 in Dordrecht.
   Dirck was j.m. van de Sint Anthoniepolder. Barbertje was j.d. van Rijsoord.
   Overleden tussen 1694 en 1-2-1695.

   Barbertje was leenvrouw van Wassenaar te Oost-Barendrecht.

  1 kinderen


 7. Pleun Adriaensz (Ploen Arijense) van der Swaen , † >1679 .
  Ploen Arijense trad op als getuige bij de ondertrouw van Jan Gijsberts Timmerman .

   Pleun wordt genoemd met zijn broeders Teunis Arijensz en Dirck Arijensz en in aanwezigheid van zijn vrouw Maricken met haar broeders Fop en Cornelis Leendertsz van Drijel en Joris Jansz, zwager van Maricken en oom van Pleun.

   In Puttershoek werd Pleun aanvankelijk met de naam "Swanegat" aangeduid.

  Puttershoek 5-7-1643   Maergie Leenderts (Maertge Leenderts) van Driel , * ±1604 , ~Rijsoord (ZH) 16-1-1605 , † ±1653.
      Dochter van Lenaert Foppenz van Driel en Marijcken Cornelisdr (Maertge Cornelisdr) .
   Otr. op 21-6-1643 in Goudswaard.
   Via de vrouw van zijn broeder Dirck zal Pleun in contact zijn gekomen met haar zuster.
   Op 30-8-1652 testeerden de op Puttershoek wonende Pleun Arijensz. van der Swaen en zijn vrouw Maricken Leendertsdr. van Drijel, beiden gezond zijnde. Zij hadden toen samen n kind.
   Overleden tussen 30-8-1652 en 31-12-1653.

  2 kinderen


 8. Annitgen Andriesse (Annike Arisdr) , * ±1594 , † >1671 .
   Overleden n 12-3-1672.

   Anneke was een dochter van Andries Mathijsz., schepen van Sint Anthoniepolder, en Neeltge Jan Dammasdr.

   Op zoek van de in de Sint Anthoniepolder wonende Gerrit Huijgen legde Annitgen Arisdr., laatst weduwe van Cornelis Huijgen Bla[e]cq, op 4-1-1654 voor schepenen van Klaaswaal een verklaring af.

  ±1615   Cornelis Adriaensz Uijtte Polder .
   Zij zijn getrouwd vr 27-2-1619. Hun kinderen zijn jong gestorven.

   Cornelis was boer in Nieuw-Cromstrijen.
   Cornelis was een zoon van Adriaen Jacobsz., ’lijntmaker’ in de Sint Anthoniepolder, en Marige Jacobsdr.

  Sint Anthoniepolder 13-7-1634   Cornelis Huigsz Blaeck , *Sint Anthoniepolder ±1608 , † 1653.
      Zoon van Huig Pietersz Blaeck en Ploentgen Cornelisse ( Jonckint) .
   Otr. op 2-7-1634 in Sint Anthoniepolder.
   Annitgen was weduwe van Cornelis Adriaensz. Uijttepolder, boer in Nieuw-Cromstrijen, zoon van Adnries Jacobsz. en Maritge Jacobsdr.
   Uit haar 2e huwelijk met Cornelis Huijgsz had Annigen een zoon Cornelis Cornelisz. Blaeck.
   Overleden in 1653 tussen 11 maart en 18 december.

   Cornelis otr. Sint-Anthoniepolder zh 2 jul 1634 en tr. ald. 13 jul 1634 (grf) met Anneke Andriesd, geb. Westmaas zh ± 1608.

   Cornelis Huigsz trad op als getuige bij de doop van Beatrix Adrijaens Boertje .

  1 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.