Neeltgen Ariens , *Alblasserdam ±1610 .
Dochter van ? .


x 1633 (otr Alblasserdam 13-3-1633)
    Jan Jansen Multum , * 1611 , ~Alblasserdam 26-6-1611 , † >1675.
Kinderen:
 1. Pietertgie Jans Multum , † >1675 .
   Mogelijk geboren te Papendrecht.

  x <1665   Cornelis Ariensz Cranendonck , † Mijnsheerenland 1666.
      Zoon van Adriaan Pietersz (Arien Pietersz) Cranendonck en Beatrix Cornelisse Sneep .
   Voor notaris Christiaan Maaskant testeren in 1666 in Mijnsheereland: Corn. Adriaens Cranendonck, bouwman te Mijnsheerenland, en Pietertge Jans Multum.
   In 1666 testeren voor notaris Christiaan Maaskant: Corn. Adriaens Cranendonck, bouwman te Mijnsheerenland, en Pietertge Jans Multum. In datzelfde jaar vindt ook de boedelceel van het erfhuis van Cornelis Ariensz. Cranendonck plaats.

   Cornelis Ariensz Cranendonck alias Sneep.
   Hij trouwde (1) Ariaentje Jorisdr. en (2) Pietertje Jansdr. Multum.

  x   Aert Gijsbertsz Boer , * ±1645 .
      Zoon van Gijsbert Cornelisz Boer en Annetje Wijckentoorn .
   Otr. op 1-10-1667 in Mijnsheerenland.
   Aert Gijsbertsz. Boer, j.m. van Mijnsherenl., met Pietertie Jans, weduwe van Cornelis Ariensz. Cranendonck, van Papendrecht. Zij hadden een zoon Gijsbert.
   Mijnsheerenland, 1 december 1655:
   Vertichting en uitkoop in de goederen van Jan Jansen, gehuwd met Annetje Wijckentoorn, die eerst weduwe was van Gijsbert Cornelis Boer.
   Genoemd: Dirk Tonis sloter, gehuwd met Petronella Gijsberts Boer, Adriaan Cornelis Boer alias Adriaan Gijsen, oom en bloedvoogd van de 4 minderjarige kinderen van Gijsbert Cornelis Boer.
   Genoemd: Timotheus Gijsberts Boer, oud omtrent 20 jaar, Cornelis Gijsberts Boer, oud omtrent 16 jaar, Gidius Gijsberts Boer, oud omtrent 12 jaar en Aart Gijsberts Boer, oud omtrent 10 jaar.

   Mijnsheerenland, 10 mei 1668:
   Adriaan Ariens Lopicker in Mijnsheerenland verkoopt in het openbaar al de kleren van zijn overleden vrouw.
   Genoemd: Arien Cornelis v/d Waal, de vrouw van Pieter Ariens Penninck, Aart Gijsberts Boer, Jacob Waelinckse, Neeltje Ariens Lopicker, Van Dijk op ’t Hof, de wever Jacob Hendriks, de vrouw van Gerrit Andriesz. aan de Blaak, Cornelis Gleijnen, de weduwe van Arien
   Damiss Buijtendijk e.a.

   Aart en Egidius Gijsbert Boer worden op 22-3-1670 in Mijnsheerenland genoemd bij de verkoop van een huis[inge] erf etc. staande op het dorp Mijnsheerenland, alwaar Maritje Reijnen is overleden, mitsgaders de kleren, huisraad, inboedel, linne, tin koper, ijzerwerk etc. der overledene. Koper van het huis is Timotheus Gijsberts Boer voor
   340 gulden.

   Mijnsheerenland, 23 juli 1674: Aert Gijsberts Boer in Mijnsheerenland verkoopt voor 300 C.gulden aan Cornelis Gijsberts Boer, mede wonende aldaar, een huis, schuur, berg en erf met plantage in het dorp. Oost de erfgenamen van Aryen Bijl, zuid de landerijen van de weledele Ambachtsheer van Moerkercken, west Marige Cornelisdr. en noord de Heerenstraat.

   Mijnsheerenland, 6 december 1699:
   Machteldje Jans Voorhof, wonende in Mijnsheerenland, maakt, ziekelijk te bedde liggende, haar testament. Zij legateert aan Sijtje Cornelisdr. en Annetje Dirks, dochters van haar broer en zuster van moeders kant. Tot haar universeel erfgenaam verkiest zij Timotheus Gijsbert Boer.
   Genoemd: Pieternella Gijsberts Boer, Cornelis Gijsberts Boer, Gideon Boer en Aart Gijsberts Boer, alle haar halve broers en zuster van moeders kant; Annetje Ariens Blom.

   Aert Gijsbertsz trad op als getuige bij de doop van Gijsbert Gideons Boer .

  2 kinderen


 2. Aechgie Jans Multum , † <1693 .
   Op 13-2-1693 hertrouwde Jan Govertsz. van ’t Hof met Aaltje Leendertsdr. Groen. Met zijn 2de vrouw liet Jan op 27-1-1697 in Mijnsheerenland een zoon Govert dopen.

  x   Jan Govertsz van ’t Hof , [] Zuid-Beijerland 23-10-1759.
   Zuid-Beijerland, 23-10-1759: Aangegeven het lijk van Jan Gov van ’t Hof. Pro deo Memorie.

   Een Gijsbert Goverts van ’t Hof wordt in 1681 in Mijnsheerenland genoemd, mogelijk een broer.


 3. Ariaentien Jansen Multum , ~Papendrecht 1639 , † 1711 .
  Ariaentien Jansen trad op als getuige bij de doop van Pietertjen Pieters , de doop van Cornelis Willems (de) Geus , de doop van Arjaantje Willems (de) Geus , de doop van Arjaantjen Jans (de) Geus .

   Arjaantjen Jans Mutum kwam op 27-10-1678 op attestatie van Papendrecht naar Maasdam.

   Arjaantje Jans Multum was op 10-2-1686 in Maasdam getuige bij de doop van Jaquelijna, dochter van Johan Ariensen Wesenhagen en Maijken Bastiaansen Boender.

  x Maasdam 30-10-1678   Wijngaert Cornelisse (Wingert Cornelisz) (de) Geus , * ±1633 , † 20-8-1712, [] Maasdam .
      Zoon van Cornelis Jans Geus en Grietghen Wijngaerden (Grietghen Wijngaert Bastiaenszdr) .
   Arjaantjen Jansdr. was j.d. van Papendrecht. Wijngert Cornelisz. was weduwnaar van Jacolijntgen Ariensdr. Wesenhagen met wie hij 8 kinderen had.
   Geb. 1632-35.

   Wingert was boer, arbeider en visser te Maasdam. Hij pachtte een visserij. Hij was kerkmeester in de periode 1659-61. In het rampjaar was hij heemraad. Verder was hij schout/stedehouder, diaken en ouderling.

   Wijngaert Cornelis schout, wonende op Maasdam, werd op 6-12-1677 in Mijnsheerenland vermeld.

   In de periode 1707-10 was hij turftonder van Maasdam, een baantje dat hem vanwege zijn hoge ouderdom en gebrek toebedeeld zal zijn, aangezien hij sedert 1702 door de diaconie werd bedeeld met geld, turf, tarwe, betalingen voor erfpacht, verponding en schoolgeld. Ook de doodskisten van hem en zijn vrouw werden door de diaconie van Maasdam betaald.

   In 1712 werd het huis waarin Wingert Cornelis Geus had gewoond geveild door de Maasdamse Diaconie en verkocht aan Jan Ariens en Aart van der Wier.


 4. Lijsbeth Jans Multum , ~Papendrecht 1640 .


 5. Arien Jans Multum , * 1642 , ~Papendrecht 15-6-1642 , † >1675 .

  x ? Alblasserdam 9-2-1678   Lijsbet Leendertsen ( Snoo) , * 1652 , ~Hendrik-Ido-Ambacht 25-2-1652 .

  6 kinderen


 6. Cornelis Jansen Multum , * ±1643 , ~Papendrecht 7-2-1644 .


 7. Lijsbeth Jansen Multum , * ±1647 , ~Papendrecht 2-3-1647 .


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.