Neeltien Jacobs (Neeltgen Jacobs) , *Puttershoek ±1655 , † ±1703.
Dochter van Japik Gijssen (de) Smidt en Grietie Pieters (Geertie Pietersdr) .


x Puttershoek 12-10-1670 (otr Sint Anthoniepolder 19-9-1670)
    Jan Gijsberts Timmerman , * ±1638 , ~Sint Anthoniepolder 23-1-1639 , † ±1703.
Kinderen:
 1. Gijsbert Jans Timmerman , * 1672 , ~Sint Anthoniepolder 28-8-1672 , † ±1749 .

   Gijsbert, Arij en Barber Jans Verrijp, kinderen van Jan Gijsberts, zoon van Barber Ariens van der Swaen.

   Gijsbert Jansz Timmerman was boer en vlasboer in de Sint Anthoniepolder. In de periode 1727-43 was hij enkele malen schepen aldaar. Tussen 1731 en 1749 was hij heemraad van de polder Sint Anthoniepolder.

   Gijsbert werd lidmaat op belijdenis in de Sint Anthoniepolder op 5-4-1697.

  x <1694   Neeltie Jacobsdr , † >1692.
   Op 18-10-1693 lieten zij een zoon Arij dopen in de Sint Anthoniepolder.
   Overl. in òf ná 1693.

  1 kinderen


 2. Jacob Jansz Timmerman , * 1674 , ~Sint Anthoniepolder 7-10-1674 , † >1716 .
   Overl. in òf ná 1717.

   Op 3-4-1706 werd hij lidmaat op belijdenis in de Sint Anthoniepolder.

  x Dordrecht 7-5-1713   Margareta Elisabeth Ras .
   Otr. op 23-4-1713 in Dordrecht.
   Jacob Jansz. Timmerman, j.m. wonende bij de Lomberdebrugh te Dordrecht, met Margareta Elisabeth Ras, j.d. van Maastricht.
   Kinderen: Jan (2x) en Neeltje.

  3 kinderen


 3. Arijen Jansz Timmerman , * 1677 , ~Sint Anthoniepolder 19-9-1677 , † <1694 .


 4. Barbera Jans (Berber Jans) Timmerman , * 1680 , ~Sint Anthoniepolder 27-10-1680 , † >1764 .

  x Mijnsheerenland ±1713   Sebastijaan Leenderts (Bastiaen Leendertsz) Kooijman , * 1685 , ~Sint Anthoniepolder 1-10-1685 , † 1747.

  6 kinderen


 5. Margarita Timmerman , * 1685 , ~Sint Anthoniepolder 4-4-1685 .
   Wsl. overl. vóór 12-5-1686.


 6. Grietie Jans Timmerman , * 1686 , ~Sint Anthoniepolder 12-5-1686 , † ±1771 .
   Grietie is ongehuwd overl. tussen 23-6-1771 en 23-6-1772.

   Grietie werd lidmaat op belijdenis op 8-11-1725 in de Sint Anthoniepolder.

   S.A.P., 1-10-1757: Arij Timmerman, als procuratie hebbende van zijn zuster Grietje
   Timmerman, heeft op 19-4-1757 publiekelijk verkocht en transporteert bij deze aan Jacob
   Daane Visser wonende op Puttershoek 4 morgen 300 roeden zaai- en weiland gelegen onder Sint-Anthoniepolder.

   S.A.P., 6-4-1758: Grietje Jansdr. Timmerman, wonende binnen deze jurisdictie, heeft verkocht aan haar broeder Arij Timmerman, wonende onder Numanspolder, eerst een huis, schuur, keet met al het geboomte zowel op als onder het gangpad van de dijk op het dorp van Sint-Anthoniepolder mits dat de getransporteerde haar transportante haar leven lang gedurende bekwaam huisvesting zal moeten bezorgen. Nog 500 roeden boomgaard en boesemland met het drooghuisje daarop staande gelegen mede onder Sint-Anthoniepolder.


 7. Adriana Jans Timmerman , * 1689 , ~Sint Anthoniepolder 27-11-1689 .


 8. Adriaen Jansz (Arij Jansz) Timmerman , *Sint Anthoniepolder 1693 , ~Sint Anthoniepolder 18-10-1693 , [] Numansdorp 21-4-1764.
   Hij is begr. in de kerk van Numansdorp.

   Adriaen Jansz was bouwman in Groot-Cromstrijen onder Numansdorp.
   In 1729-30 was hij diaken van Numansdorp.

   S.A.P., 6-4-1758: Grietje Jansdr. Timmerman, wonende binnen deze jurisdictie, heeft verkocht aan haar broeder Arij Timmerman, wonende onder Numanspolder, eerst een huis, schuur, keet met al het geboomte zowel op als onder het gangpad van de dijk op het dorp van Sint-Anthoniepolder mits dat de getransporteerde haar transportante haar leven lang gedurende bekwaam huisvesting zal moeten bezorgen. Nog 500 roeden boomgaard en boesemland met het drooghuisje daarop staande gelegen mede onder Sint-Anthoniepolder.

   S.A.P., 8-9-1764: Jacob Bastiaansz. Beljer, Willem Geertsz. Blaak en Jacobus de Vries,
   als voogden over het minderjarige kind van wijlen Arij Timmerman, hebben op 30-6-1764 publiekelijk verkocht en transporteren bij deze aan Jan Jacobsz. Barendregt wonende binnen deze jurisdictie een huis, schuur, keten en het erf aan de dijk van het dorp alhier. Met conditie dat de eigenaar van dit getransporteerde huis het recht zal hebben om water te kunnen halen uit de Maas over het stukje land toebehorende de voorgemelde wijlen Arij Timmerman nabij dit getransporteerde.

  x   Ariaantje Andriesse van Eijsden , *Strijen ±1710 , † Numansdorp ±10-1-1748.
   Otr. op 14-3-1732 in Numansdorp.
   Arij Jansz Timmerman, j.m., geb. onder de Sint-Anthoniepolder, en won. onder Numansdorp, en Ariaantje Andriesdr. van Heisden, j.d., geb. onder Strijen en won. onder Numansdorp.
   Kinderen van Arie en Ariaantje: Neeltje (2x) en Maria (2x).
   Impost betaald van 6 gld. in Numansdorp op 10-1-1748.

   Wsl. een dochter van Andries Jacobs van Eijsden en Marietje Jacobs Doesburg. Er was ook nog een Andries Bastiaans van Eijschden gehuwd met Sijgje Jacobusse Vogelaar.

  x Numansdorp 29-1-1758   Annechie Gerrits Blaak , *Heinenoord ±1729 , ~Heinenoord 29-1-1730 , † Numansdorp ±9-12-1759, [] Numansdorp 10-12-1759.
      Dochter van Gerrit Jacobs Blaak en Geertje Jans Penning .
   Arie Timmerman, wedr. van Adriaantje van Pijsden, geb. te St. Anthoniepolder, en Annigje Gerrits Blaak, j.d., geb. te H.
   Impost betaald van 6 gld. te Numansdorp op 9 dec. en begr. in de kerk van Numansdorp op 10 dec. 1759.

  1 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.