Neeltgen Jorisse , † <1626.
Dochter van Joris Barentsz en Pietertgen Bastiaens .


x <7-1614
    Bastejaen Andriesse den Munter , * ±1590 , † <7-1676.
Kinderen:
 1. ? NN. , † <4-12-1705 .

   Van Pieter Sijbrantsz. Schoute en zijn vrouw stamt ook een geslacht Munter. Waarschijnlijk was zijn vrouw een dochter van Bastiaen Andriesz. Munter en Neeltgen Jorisdr.

  x   Pieter Sijbrantsz Schoute , † <4-12-1705.
   De nakomelingen van hun zoon Bastiaen namen de naam Munter aan.

   Hij was een zoon van Sijbrant Adriaensz en Bastiaentge Gorisse. Sijbrant was een zoon van Adriaen Jorisz, wonende te Katendrecht, en landeigenaar in de Hillepolder.

   Bastiaen Pietersz., schepen van Charlois, als getrouwd hebbende de dochter van Cornelis Andriesz. Soeteliff, genaemd Ariaentgen Cornelisdr., voor hem zelf en als procuratie hebbende van de voogden van de twee weeskinderen van Andries Cornelis en Geerit Cornelis, zonen van voornoemde Soetelieff, alsmede van de andere erfgenamen, deed op 5-8-1611 transport aan Adriaen Jorisz. [voorvader van de groep Schoute alias Munter], wonende te Katendrecht, en Pieter Adriaensz. Schouten, zijn zoon, wonende in Charlois, van 5½ hont land in Smeetsland in het ’groote block’, belend noord aan ’den smeetslansen dijck’.

   Bij een openbare verkoop in Charlois van de boedel van Mathijs Crijnen en Stijntje Bastiaanse, overleden echtelieden, in de periode 1624-25 wordt een Jan Pieterse Munter vermeld.

   Zie: Ons Voorgeslacht 2006, blz. 357.

  4 kinderen


 2. ? Arie Bastiaense (Arie Bastiaensz) Munter , † >2-1666 .
   Naar schatting rond 1620 geboren.

   Hij woonde aan de Oud-Beyerlandse Dijck nabij de Zinkweg, i.e.g.in de periode 1648-1659.

  x <3-1659   Ariaentje Engels , † ±1659.
   Overl. ca. 1659-60.

  x <8-1660   Aerjaentje Cornelis , † >1669.

  5 kinderen


 3. ? Arij Bastiaensz Munter , * ±1615 , † <1680 .

  x ±1640   Trijntje Huijgen , † >6-3-1680.

  4 kinderen


 4. ? Pieter Bastiaensz (de) Munter , * ±1615 , † >6-1668 .
   Geboren omstreeks 1615.

   Pieter Bastiaensz. (de) Munter woonde in Rhoon. Zijn schoonvader heette Pleun.

   Op de Charloisse rechtdag van 31-3-1645 eiste Pieter Bastiaensz Munter van de wagenmaker Robbrecht Aertsz den Boereen betaling van 35 gld. met interest, blijkens een bij Barent Jorisz Pors gepasseerde acte.

   Pieter Bastiaanse Munter werd met de huisvrouw van Bastiaen Andriesse Munter (zijn stiefmoeder Volckje Pleunen) genoemd in een de rekening van de insolvente boedel van Dirck Pleunen Brugman. De afwikkeling van de boedel van Dirck Pleunen Brugman en zijn overleden huisvrouw Lijntje Ariens Vette had in Charlois in 1659-60 plaats.

   In een akte van 3-9-1667 wordt Pieter Bastiaensen Munter genoemd als vader en voogd van de nagelaten weeskinderen van zijn overleden vrouw Aelbertje Pleunen, die mede-erfgenamen waren van hun oom Arij Pleunen Brugman.

   Op 4-7-1668 werd Pieter Bastiaens Munter samen met Pieter Ploonen van Charlois genoemd als voogd van de weeskinderen van Dirck Plonen, erfgenaam van Arijen Ploonen, in leven gewoond hebbende in de polder Eendracht van Beijerland. Pieter, Dirck en Arijen waren wsl. telgen van de Charloisse familie Burgman, mogelijk was Pieter’s vrouw een zus van hen.

  x <1655   Albertgen Pleunen (Aelbertje Pleunen) , * 1613 , ~Rijsoord (ZH) 10-3-1613 , † <9-1668.
      Dochter van Pleun Claesz (Ploon Claesz) en Saertgen Pieters Hofman .

   Pieter, Dirck, Arijen en Aelbertje waren wsl. telgen van de Charloisse familie Burgman, mogelijk was Pieter’s vrouw een zus van hen.

  3 kinderen


 5. ? Andries Bastiaens Munter , *Rotterdam, Charlois ±1623 , † ±1674 .
   Overleden 1673-1674.
   Op 6-8-1656 was Andries ca. 33 jaar oud en zijn eerste vrouw ca. 35 jaar oud.

   Andries was j.m. van Charlois. In 1645 woonde hij onder Klaaswaal. In 1672 woonde hij onder Moerkerken (Mijnsheerenland), waar hij in 1665 als "schamel arbeider" werd omschreven.

   Mijnsheerenland, 14 mei 1672: Andries Bastiaens de Munter, wonende op Maasdam, verkoopt voor 120 C.gulden aan Huijch Symons een huisje en erf aan de Blaakse dijk onder Moerkercken. Aan de ene zijde Jacob Aerts Leeuwenburg en aan de andere zijde de Blaakse dijk.

  x Mijnsheerenland 14-5-1645   Pleuntge Hermans , * 1620 , ~Heinenoord 13-9-1620 , † <1672.
   Otr. op 16-4-1645 in Oud-Beijerland.

   Dochter van Hermen Leendertsz en Marike Augustinus.

  x Cillaarshoek 27-9-1671   Cornelia Claesse Dorst , *Cillaarshoek ±1655 , † 1671.
      Dochter van Claas Jansz Dorst en Anneke Cornelisse Viskil (?).
   Otr. op 5-9-1671 in Mijnsheerenland.

   Cornelia Claesse Dorst, j.d., trouwde op 27-9-1671 in Cillaarshoek met Andries Bastiaense Munter uit Mijnsheerenland (Moerkerken), weduwnaar van Pleuntje Hermans.

  x Maasdam 4-5-1672   Annichje Ferdinanden , *Barendrecht ±1640 , † >1692.
   Otr. op 16-4-1672 in Mijnsheerenland.
   Andries Bastiaansen Munter, wed. van Cornelia Claas Dorst, won. onder Moerkerken, en Annigje Ferdinanden, wed. van Jacob Pietersen Koppen, won. op Maasdam.
   Zij kregen een zoon Bastiaan.

   Anneken Ferdinandus, dienstmeijt van Japhet Hendricx (in ’t Veld), verkreeg op 6-4-1661 attestatie van Ridderkerk naar Puttershoek.
   Op 17-4-1661 in Puttershoek werd Anneken Ferdinandus, j.d., lidmaat met att. van Ridderkerk.

   Annichjen Ferdinandus wordt op 30 mei 1676 genoemd bij een belending aan Sheerendijck in Maasdam.

   Annichje Ferdinanden trad op als getuige bij de doop van Cornelia , de doop van Pietertje Claesse Broecksitterd .

  1 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.