Neeltgen Leenderts , *Bodegraven ±1580 , † <11-1630.
Dochter van ? .


x
    Jan Heijndricksz Bosch , *Bodegraven ±1580 , † ±1652.
Kinderen:
 1. Marritjen Jans Bosch .

   Willem Cornelisz was getrouwd met Marritjen Jansz Bosch.


 2. Grietgen Jans Bos .

   Haar dochter Neeltje trouwde met molenaar Gerrit Janssen Blonck met had kinderen, die zouden erven van Grietje’s broer Hubert Jansz Bos.

  x   Jan Dircksz Gravesteijn .
   Zij hadden een dochter Neeltje.

   Jan Dirksz. Gravensteijn wordt op 8-8-1656 vermeld in de weeskamer van Bodegraven.

   Een Dirk Jansz. Gravensteijn wordt op 2-1-1672 vermeld in de weeskamer van Bodegraven.

  1 kinderen


 3. Hillitgen Jans Bos .


 4. Hendrick Jansz Bos , *Bodegraven ±1608 .

   Mogelijk had hij een zoon Jan, die op 23-11-1677 in de weeskamer van Bodegraven werd vermeld.


 5. ? Thijs Jansz Bosch , *Bodegraven ±1610 , † Bodegraven <4-1672 .

  x ±1640   Marrigje Maartens , *Bodegraven ±1610 , † Bodegraven <6-1672.

  8 kinderen


 6. Huijbert Jans Bos , *Bodegraven ±1612 , † ±1691 .
   Huijbert Jansz Bos is tussen de verkoop en overdracht overleden van een stuk land in de Noordzijderpolder, dat op 12-1-1692 werd getransporteerd. Het transport vond plaats door de kinderen van Maerten Jansz van Linschoten aan de erven van Huijbert Jansz Bos. Aan het land grensde in het noorden de Houtdijk aan de Hoogpolder en in het zuiden De Rijn.

   De erven van Huijbert Jansz Bos transporteerden op 9-5-1692 in Bodegraven een boerderij met 10 m. 4 h. land, gelegen in de Noordzijderpolder naast de Hoogpolder in het noorden, de Meijkerkerkweg in het westen en de Rijn in het zuiden. De kopers waren Gerrit en Jan Janse Clonck. Zij betaalden ƒ 3590.

   Op 19-3-1676 werden Jan Jansz van Hellem en Huibert Jansz Bos genoemd als voogden over de minderjarige kinderen Linschoten.

   Op 29-4-1676 in Bodegraven werd delen van een boerderij met tien morgen vier hond land in de Noordzijderpolder aan de Buitenkerk getransporteerd aan Huijbert Jansz. Bos.

   Op 26-9-1679 in Bodegraven verkocht Hubert Jansz Bos aan Stoffel Gerritsz Camericker en Pieter Pancken van der Hulm een huis en erf bij de boerderij van Willem Dircx van der Neut voor ƒ820. Het huis was gelegen tussen de Ommeloop in het noorden en de Rijn in het zuiden.

   Huijbert Jansz Bos kocht op 21-4-1682 in Bodegraven 1/5 deel van 10 m. 4 h. land in de Noordzijderpolder, Buitenkerk, met ten noorden de Oude Meije, ten westen de Kerkweg en ten zuiden de Rijn. Van het land was 1/5 deel al eigendom van hem. Huijbert Jansen Bos kocht op 14-8-1683 in Bodegraven het laatste 1/5 deel van hetzelfde land van Gerrit Jansen Blonck, korenmolenaar onder Zwammerdam.


 7. Kniertjen Jans Bos , *Bodegraven ±1615 , † <4-1676 .
   Op 19-3-1676 was in Bodegraven sprake van de erven van Kniertje Jans Bos. Huibert Jansz. Bos was hun voogd.

   Op 19-3-1676 was er in Bodegrave sprake van de erven van Maarten Jansz Linschoten en Kniertje Jans Bos. De erven waren Gerrit Sijmonsz Schoenmaker en Neeltje Maertens Linschoten. Voogden over de minderjarige kinderen Linschoten waren Jan Jansz van Hellem en Huibert Jansz Bos. De erven waren hypotheekgevers van een hypotheek op een boerderij met 15 morgen land in de polder Weijland en Meijepolder.

   Op 9-5-1692 werden genoemd: Jan Meertensse van Linschoten, Gerrit Sijmensse, schoenmaker, getrouwd met Neeltje Meertensdr. van Linschoten, Arrijs Ghijsen Stehouder, getrouwd met Grite Meertensdr. van Linschoten, vervangend Cornelis, Geertje en Marretje Meertens van Linschoten.

  x   Maerten Jansz van Linschoten , † <19-3-1676.

  5 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.