Neeltgen Philips , † 1639.
Dochter van Philips Maertsz Breur en Pleuntge Maertens .


×
    Ewout Cornelis Ockersz , † <20-10-1602.    
    Zoon van Cornelis Ockersz en Machteltgen Jansdr .
× ±1603
    Willem Adriaensz , † 1613.
× >1612
    Severt Jeroensz , † ±1637.    
    Zoon van Jeroen Severtsz en ?
× ? <1637
    Arent Cornelisz Cos , † >1662.    
    Zoon van Cornelis Aertsz Cos en Trijntge Vrancken .
Kinderen:
 1. ? Franck Arentsz (Vrancq Arents) Cos , † ±1679 .
  Vrancq Arents was getuige bij de doop van Arent Cornelisz .

   Bergschenhoek, 16-8-1653: Arent Cornelisz. Cos, won. in de ambacht van Hillegersberg, testeert. Hij institueert Cornelis Arents Cos, ende Trijntgen Arents Cos, mitsgaders Philips Arents Cos, ende Vrancq Arents Cos, sijn comparants 4 kinderen.

   Te H’berg op 9-11-1654 Zijn gekomen Philips en Vranck Arentsz Cos, mitsgaders Arien Cornelis Arien Reijmen, gehuwd met Crijntje Arents, erfgenamen van Cornelis Arentsz Cos, en hebben verkaveld.

   Vranck Arentss Cos, won. te Hillegersberg, werd op 28-2-1675 vermeld.

  × 1657   Lijsbeth Theunisse Tas , ~ 1636 , [] Rotterdam, Hillegersberg 10-4-1697.
  Lijsbeth Theunisse was getuige bij de doop van Maritje Leenderts Hartevelt (?) , de doop van Aeltje Jans Tas , de doop van Vranck Cornelisse Cos , de doop van Vranck Cornelisse Cos , de doop van Vranck Cornelisse Cos , de doop van Marijtie Cornelisse Cos , de doop van Theunis Ariens Tas .

      Dochter van Teunis Cornelisz Tas en Maertge Jans ( Ham) .
   Ondertrouw op 9-9-1657 in Zevenhuizen.
   Lijsbet Teunis Tas, weduwe van Pieter Janse ’t Baesje, aangegeven door Jan Vrancken Cos.

   Te Hillegersberg op 7-2-1682 zijn gekomen:
   - Pieter Jansz Baesje, gehuwd met Lijsbeth Teunisse tas, tevoren weduwe van Vrank Arentsz Cos, voor de ene helft,
   - Cornelis Vranck Cos, voor zichzelf, mitsgaders Arie Cornelis Arie Reijmen en Croenlis Arie Reijmen, als voogden over
   - Jan Vrancken Cos, nagelaten zoon van Vranck Arentsz Cos, voor de wederhelft en hebben verkaveld.

   Te Hillegersberg op 2-11-1697 zijn gekomen:
   - Jan Cornelisz Cos voor zichzelf voor ¼,
   - Laurens Jansz van Krimpen, gehuwd met Lijsbeth Jans ’t Baesge, idem voor ¼,
   - Cornelis Arien Reijmen en Leendert Cornelisz Hartevelt, testamentaire voogden van Lijsbeth Teunisse Tas, over de nagelaten minderjarige van Cornelis Vrancken Cos voor ¼, en
   - Maarten Cornelis van der Vliet en Dirk Dirksz van der Veen inde naam van Cornelis Hijbertsz Vermeer, wonende te Rotterdam, eerst voor zichzelf en nog in de naam van de verdere erfgenamen van Pieter Jansz ’t Baesge (volgens procuratie voor schout en schepenen van Hillegersberg dd. 23-10-1697) en nog de voornoemde
   - Maarten Cornelisz van der Vliet in de naam van Willem Michielsz van der Kemp (volgens procuratie dd. 12-10-1697) voor notaris Arnoldus Meisterus tot Rotterdam),
   gezamenlijke kinderen, kindskinderen en erfgenamen van Pieter Jansz ’t Baesge en Lijsbeth Teunisse Tas, hebben verkaveld.

  6 kinderen


 2. ? Philip Arentsez (Phillips Arents) Cos , † ±1661 .
  Phillips Arents was getuige bij de doop van Cornelis Vrancke Cos .
   Overleden tussen 8-2-1661 en 12-02-1662.

   Te H’berg op 27-4-1648 wordt voor het laatst een rekening opgemaakt van Jan Ariensz Decker als geordonneerd voogd van Trijntge, Vranck en Philips Aerntsz Cos, nagelaten weeskinderen van Neeltge Philips, daar vader af is Arent Cornelisz Cos, mede present, mitsgaders Arien Cornelis Arien Reijmen gehuwd met Trijntge Ariens en Philips Arentsz zelf. Arien Cornelis Arien Reijmen gehuwd met Trijntge Aernts en Philips Aerntsz bedanken hun voogden.

  × Bleiswijk 30-1-1648   Maertje Cornelis (Maritge Cornelisse) , † <1664.
   Philips Arentss Cos , jongeman van Hillegersbergh, met
   Maertje Corneliss, jongedochter, wonend: Berckel.

   Rotterdam, 8-2-1661: Cornelis Francken Boer en zijn vrouw Neeltge Cornelisdr leggen een verklaring af op verzoek van meester Daeniel Hoogendirx, dijckgraeff en balliu van Schielant. Neeltge Cornelisdr verklaart dat zij in November van het vorige jaar gesproken heeft met Betie Cornelisdr, dochter van Cornelis Maertens Bleyswijck. Deze was toen dienstmaecht bij Phillips Aeryens Cos. Zij heeft gezien dat Betge Cornelisdr de vrouw van Cos, Maertge Cornelisdr is gevolgd in haar huis. Zij zijn het huis van Bleyswijck ingegaan en later weer vertrokken.

   Te H’berg op. 29-6-1663 Is gekomen Jacob Meesen van Alphen, weduwnaar van Maritge Cornelisse zaliger, ter eenre, en Vrank Cornelisz Berkel en Arien Engelen als omen en voogden over de nagelaten weeskinderen van Maritge Cornelisse zaliger voornoemd, geprocreëerd bij Philips Arents Cos, mede zaliger, geassisteerd met Arent Cornelisz Cos als grootvader en voogd van de voorszegde kinderen, en hebben involge de verbalen van de Hove van Holland d.d. 18-12-1662 verkaveld.

  1 kinderen


 3. ? Trijntie Arents Cos .
  Trijntie Arents was getuige bij de doop van Neeltje Vrancke Cos , de doop van Arent Cornelisz .

   Te H’berg op. 21-1-1644 Comp. Arent Cornelisz Cos, weduwnaar van Neeltge Philips zaliger, ter eenre, mitsgaders Cornelis Arentsz voor zichzelf en Jan Ariensz Decker als behuwdoom en geordonneerd voogd en Cornelis Pleunen als mede een behuwdoom van Trijntge, Philips en Vranck Arentsz, tezamen kinderen en erfgenamen van Neeltge Philips zaliger, ter andere zijde en hebben verkaveld.

  × <1649   Arien Cornelis Arien Reijmen .

   Te H’berg op 27-4-1648 wordt voor het laatst een rekening opgemaakt van Jan Ariensz Decker als geordonneerd voogd van Trijntge, Vranck en Philips Aerntsz Cos, nagelaten weeskinderen van Neeltge Philips, daar vader af is Arent Cornelisz Cos, mede present, mitsgaders Arien Cornelis Arien Reijmen gehuwd met Trijntge Ariens en Philips Arentsz zelf. Arien Cornelis Arien Reijmen gehuwd met Trijntge Aernts en Philips Aerntsz bedanken hun voogden.

   Te H’berg op 29-10-1653 Comp. Arien Cornelis Arien Reijmen gehuwd met Trijntje Arents, Philips Arentsz en Vranck Arentsz Cos, beiden voor hun zelf, en tezamen erfgenaam van Cornelis Arents Cos, hun zwager
   en broeder respectievelijk, en hebben verticht.

   Te H’berg op 9-11-1654 Zijn gekomen Philips en Vranck Arentsz Cos, mitsgaders Arien Cornelis Arien Reijmen, gehuwd met Crijntje Arents, erfgenamen van Cornelis Arentsz Cos, en hebben verkaveld.


 4. ? Cornelis Arents (Cornelis Aerntsz) Cos , † <1654 .
   Te H’berg op 29-10-1653 Comp. Arien Cornelis Arien Reijmen gehuwd met Trijntje Arents, Philips Arentsz en Vranck Arentsz Cos, beiden voor hun zelf, en tezamen erfgenaam van Cornelis Arents Cos, hun zwager
   en broeder respectievelijk, en hebben verticht.

   Te H’berg op 17-10-1644 werd een rekening opgemaakt van Jan Ariensz Decker als geordonneerd voogd van Trijntge, Philips en Vranck
   Aerntsz Cos, nagelaten weeskinderen van Neeltge Philips zaliger, daar vader af is Aernt Cornelisz Cos, mede present, mitsgaders van Cornelis Pleunen, hun behuwdoom, en Cornelis Aerntsz Cos, hun broeder.

   Te H’berg op 21-1-1644 Comp Arent Cornelisz Cos, weduwnaar van Neeltge Philips zaliger, ter eenre, mitsgaders Cornelis Arentsz voor zichzelf en Jan Ariensz Decker als behuwdoom en geordonneerd voogd en
   Cornelis Pleunen als mede een behuwdoom van Trijntge, Philips en Vranck Arentsz, tezamen kinderen en erfgenamen van Neeltge Philips zaliger, ter andere zijde en zij hebben verkaveld.


 5. ? Philips Willemsz .
   Pouwels Ariensz. wordt in 1613 in H’berg genoemd als oom en voogd van Trijntge, Ariaentge, Arien, Maritge en Geertge Willems, erfgenamen van Philips Willemsz.


 6. Cornelis Ewoutsz , *Zevenhuizen ±1597 .


 7. Ariaentge Willems , * >1600 .

   H’berg, 6-2-1626: Rekening van Pouwels Ariensz als oom en voogd van Ariaentge, Arien, Maritge en Geertge Willems, de vier jongste nagelaten weeskinderen van Willem Ariensz zaliger, in presentie van Severt Jeroensz, der kinderen stiefvader, mitsgaders Peije Ariensz, hun zwager, gehuwd met Trijntge Willems. (doorgehaald: Cornelis Ariensz, wonende op Wollefoppen).

   ?? Was Ariaentge Willems wellicht getrouwd met een Ewout en de moeder van Cornelis Ewoutsz., van Hillegersberg, overl. vóór 11-4-1635, tr. Kralingen NN. Jochums, j.d. van Kralingen, overl. voor 24-11-1628, die een dochter Annetje hadden ???????????????????


 8. Adriaen Willemsz (Arien Willemsz) , * >1600 .

   H’berg, 6-2-1626: Rekening van Pouwels Ariensz als oom en voogd van Ariaentge, Arien, Maritge en Geertge Willems, de vier jongste nagelaten weeskinderen van Willem Ariensz zaliger, in presentie van Severt Jeroensz, der kinderen stiefvader, mitsgaders Peije Ariensz, hun zwager, gehuwd met Trijntge Willems. (doorgehaald: Cornelis Ariensz, wonende op Wollefoppen).

   Rotterdam, 13-11-1635: Severt Jeroensz uit Wolffoppen, jurisdictie Hillegonsberch, laat de nakomelingen van Cornelis Severtsz, wijlen zijn zoon, 400 gld. na. De nakomelingen van wijlen Maertge Severtsdr, zijn dochter, 400 gld. Hij benoemt Maerten Severts en Arien Severts, zijn zonen, tot voogden over voornoemde afstammelingen.

   Rotterdam, 24-6-1636: Severt Jeroensz en Neeltge Phillipsdr, wonend in Wolffoppen in Hillegonsberch, bevestigen hun codicil d.d. 13-11-1635 en vermaken hun leengoederen, zijnde 7 margen, aan hun kinderen en kleinkinderen, uitgezonderd de kinderen en kleinkinderen van Cornelis Severtsz en Maertge Severtsdr.

   Te H’berg op 16-8-1628 Comp Arien Michielsz en Willem Claesz (van der Bregge) als kerkmeesters, mitsgaders Jan Ariensz Decker en Simon Cornelisz Ruijchrock als heilige geest- en armmeesters dezes ambachts
   ter eenre en Jannetge Cornelisse, weduwe van Lenert Cornelisz, Cornelis Lenertsz de Boer, Cornelis Lenertsz Kerkhoff en Arien Lenertsz Dijcksman, alle drie voor zichzelf, Cornelis Lenertsz Coppelenaer en Pieter Jansz Klinkert nomine uxoris en allen in de naam van Pieter
   Lenertsz en nog Cornelis Lenertsz Kerkhoff in de naam van Lucas Jansz Coppert, als getrouwd geweest zijnde met Ingetge Lenerts, allen erfgenamen van Lenert Cornelisz voornoemd, mitsgaders Severt Jeroensz en Claeske Corsse, allen tezamen possesseurs van het merendeel van de woning.

   Capelle a/d IJssel, 9-3-1639:
   - Pieter Adriaen Peyez. na overdracht door Vranck Willemsz. en Adriaen Willemsz., mede namens
   - Trijntje Willemsdochter, gehuwd met Pye Adriaensz.,
   - Maritge Willemsdochter, gehuwd met Gerrit Michielsz. Levelang,
   - Geertge Willemsdochter, gehuwd met Dirc Jansz. en
   - Henrick Pleunen als voogd van het weeskind van wijlen Comelis Ewoutsz.;
   Zij zijn kinderen en erfgenamen van wijlen Neeltgen Philipsdochter, laatst weduwe van Severt Jeroensz., procuratie verleden op 6-3-1639 voor notaris Adriaen Haveker te Rotterdam, volgens octrooi d.d. 26-2-1639 aan haar verleend. Zij woonde te Wollefoppen en haar man Willem Ariensz. is in 1613 overleden, op 26-11-1613 had zij met diens oudste zoon Vranck en zijn nakinderen geaccordeerd dat zij en haar onmondige kinderen het leen zouden erven. Na een geschil is op 3 1-10-1615 bepaald dat de weeskinderen 200 karolus gulden zouden ontvangen en dat Vranck geen beesten op het land mag laten lopen. Hij heeft 2 zoons ouder dan 20 jaar, die na zijn dood het leen zouden willen aantasten, omdat zijn goederen met hypotheken zijn belast en daarom wordt dit nu verkocht.


 9. Maritge Willems , * >1600 .

   Maritge Willemsdochter, gehuwd met Gerrit Michielsz. Levelang, was een dochter van Neeltgen Philipsdochter.

   Er was ook nog een Maritge Willems, dochter van Willem Adriaensz., die op 16-9-1613 in H’berg wordt genoemd als de moeder van Arien en Cornelis IJsbrandsz.

  ×   Gerrit Michielsz Levelangh .

   Capelle a/d IJssel, 9-3-1639:
   - Pieter Adriaen Peyez. na overdracht door Vranck Willemsz. en Adriaen Willemsz., mede namens
   - Trijntje Willemsdochter, gehuwd met Pye Adriaensz.,
   - Maritge Willemsdochter, gehuwd met Gerrit Michielsz. Levelang,
   - Geertge Willemsdochter, gehuwd met Dirc Jansz. en
   - Henrick Pleunen als voogd van het weeskind van wijlen Comelis Ewoutsz.;
   Zij zijn kinderen en erfgenamen van wijlen Neeltgen Philipsdochter, laatst weduwe van Severt Jeroensz., procuratie verleden op 6-3-1639 voor notaris Adriaen Haveker te Rotterdam, volgens octrooi d.d. 26-2-1639 aan haar verleend. Zij woonde te Wollefoppen en haar man Willem Ariensz. is in 1613 overleden, op 26-11-1613 had zij met diens oudste zoon
   Vranck en zijn nakinderen geaccordeerd dat zij en haar onmondige kinderen het leen zouden erven. Na een geschil is op 3 1-10-1615 bepaald dat de weeskinderen 200 karolus gulden zouden ontvangen en dat Vranck geen beesten op het land mag laten lopen. Hij heeft 2 zoons ouder dan 20 jaar, die na zijn dood het leen zouden willen aantasten, omdat zijn goederen met hypotheken zijn belast en daarom wordt dit nu verkocht.

  3 kinderen


 10. Trijntge Willem Adriaensdr (Trijntge Willems) , *Rotterdam, Hillegersberg ±1602 , † >1638 .

  × Rotterdam 13-3-1624   Peije Ariensz Hoogerwaert , *Zoetermeer ±1602 , † <1681.

  6 kinderen


 11. Geertge Willems van der Kade , *Rotterdam, Hillegersberg >1605 .

   Geertge Willemsdochter, gehuwd met Dirc Jansz. was een kind van Neeltgen Philipsdochter.

   H’berg, 6-2-1626: Rekening van Pouwels Ariensz als oom en voogd van Ariaentge, Arien, Maritge en Geertge Willems, de vier jongste nagelaten weeskinderen van Willem Ariensz zaliger, in presentie van Severt Jeroensz, der kinderen stiefvader, mitsgaders Peije Ariensz, hun zwager, gehuwd met Trijntge Willems. (doorgehaald: Cornelis Ariensz, wonende op Wollefoppen).

   In 1669 woonde zij als weduwe onder Zevehuizen. In 1685-90 woonde zij aan het zuideinde van Zevenhuizen. In 1691 vertrok Geertge Willemsdr. met een akte van indemniteit van Zevenhuizen naar Nieuwerkerk a/d IJssel.

  × Zevenhuizen 31-10-1638   Dirck Jansz (van) IJsselmeer , † <1669.
      Zoon van Jan Ariens (van IJsselmeer) en ?
   Ondertrouw op 10-10-1638 in Zevenhuizen.

   Capelle a/d IJssel, 9-3-1639:
   - Pieter Adriaen Peyez. na overdracht door Vranck Willemsz. en Adriaen Willemsz., mede namens
   - Trijntje Willemsdochter, gehuwd met Pye Adriaensz.,
   - Maritge Willemsdochter, gehuwd met Gerrit Michielsz. Levelang,
   - Geertge Willemsdochter, gehuwd met Dirc Jansz. en
   - Henrick Pleunen als voogd van het weeskind van wijlen Comelis Ewoutsz.;
   Zij zijn kinderen en erfgenamen van wijlen Neeltgen Philipsdochter, laatst weduwe van Severt Jeroensz., procuratie verleden op 6-3-1639 voor notaris Adriaen Haveker te Rotterdam, volgens octrooi d.d. 26-2-1639 aan haar verleend. Zij woonde te Wollefoppen en haar man Willem Ariensz. is in 1613 overleden, op 26-11-1613 had zij met diens oudste zoon
   Vranck en zijn nakinderen geaccordeerd dat zij en haar onmondige kinderen het leen zouden erven. Na een geschil is op 3 1-10-1615 bepaald dat de weeskinderen 200 karolus gulden zouden ontvangen en dat Vranck geen beesten op het land mag laten lopen. Hij heeft 2 zoons ouder dan 20 jaar, die na zijn dood het leen zouden willen aantasten, omdat zijn goederen met hypotheken zijn belast en daarom wordt dit nu verkocht.

  1 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.