Neeltie Jacobs , *Cillaarshoek ±1640 , † >3-1687.
Dochter van Jacob .


x Sint Anthoniepolder 6-1-1669 (otr Cillaarshoek 21-12-1668)
    Sijmon Gijsberts Smits , * 1636 , ~Sint Anthoniepolder 30-8-1636 , † >1697.
Kinderen:
 1. Gijsbert Simonsen Smits , *Sint Anthoniepolder 1669 , ~Sint Anthoniepolder 6-10-1669 , † <1716 .

  x Maasdam 8-5-1695   Grietie Janse Blaeck , *Bonaventura 1666 , ~Maasdam 28-11-1666 , † Sint Anthoniepolder ±30-3-1741.

  6 kinderen


 2. Adriaen (Arij Sijmonsz) Smits , * 1671 , ~Sint Anthoniepolder 15-2-1671 , † ±1677 .
   Overl. tussen 7-6-1676 en 19-9-1677.
   Doopget. Pieter Damis en zijn vrouw Jannichie Jans.

   Arij Sijmons Smits maakte op 23-10-1716 in de Sint-Anthoniepolder een testament op. Erfgenamen waren Jacob Sijmons Smit,
   Pieter Sijmon Smits en de weeskinderen van Gijsbert Sijmons Smits. Zijn vader Sijmon Gijsberts Smits kreeg het vruchtgebruik. Hij mocht in nood de hoofdsom aanspreken.

   Daar zijn broers Jacob en Pieter op 27-3-1717 Arij’s huis transporteerden, was hij toen waarschijnlijk reeds overleden.
   Op 17-5-1717 was sprake van "geen wettige descendanten" van Arij Sijmons Smits.


 3. Aechie Sijmons Smits , * 1672 , ~Sint Anthoniepolder 11-12-1672 , † <1717 .


 4. Jacob Sijmons Smits , * 1676 , ~Sint Anthoniepolder 7-6-1676 , † 1735 .
  Get. bij de doop: Isaak Jacobs (?) .
   Overl. in 1735, vóór 26 sept.
   Doopget. Isaak Jacobs en Cornelia Jans.

   In de periode 1721-1735 was Jacob molenaar op de watermolen in de Sint Anthoniepolder.

   In de loop der jaren werd Jacob Smits diverse malen door de kerkenraad vermaand wegens dronkenschap.

  x ±1705   Teuntie Jans Roos , * 1674 , ~Sint Anthoniepolder 4-11-1674 , † >1735.
      Dochter van Jan Meeuwissen (Jan Meeuwisz) Roos en Adriaantje (Aerjaentie Thonisdr) van Capelle .
   Wsl. in of kort na 1705 zijn zij getrouwd. Kinderen: Jan en Arij.
   Op 4-8-1728 maakten zij een testament op in de Sint-Anthoniepolder, waarbij Teunis Jans Roos en Gijsbert Pieters Smits als voogden werden benoemd.

   Teuntie / Trijntie Jans Roos, echtgenote van Jacob Sijmons Smits, en Teunis Jans Roos, gehuwd met Anna Pieters Hartigsveld, waren op 12-5-1721, samen met Teunis Teunis van Cappel, haar stiefvader, en Hendrik Teunis van Cappel, zoon uit het tweede huwelijk van Anthonij Teunis van Cappel, erfgenamen van Arjaantje Teunis Post.

   Jacob Sijmons Smits weduwe werd genoemd op 7-3-1736 in de Sint-Anthoniepolder. Het huis van de wed. Jacob Smits werd op 12-12-1743 getransporteerd aan Arij Jacobs Smits.

   De weduwe van Jacob Simonsz. Smits ontving 72 gld. over het gehele jaar 1735 voor het bemalen en waarnemen van de molen.

  2 kinderen


 5. Arijen Simonsz Smidts , * 1677 , ~Sint Anthoniepolder 19-9-1677 , † 1717 .
   Kinderloos overl. tussen 19 feb. en 17 mei 1717.
   Bij zijn doop is als vader abusievelijk vermeld JAN Gijsberts, maar zijn moeder wordt wèl Neeltie Jacobs genoemd.

   Op 23-10-1716 testeerde de in de S.A.P. won. Arij Sijmons Smidts voor het gerecht op (zijn broers_ Jacob en Pieter Sijmons Smidts en op de weeskinderen van (zijn broer) Gijsbert Sijmons Smindts. Aan zijn vader Sijmon Gijsbertsen Smidts vermaakte hij het levenslange vruchtgebruik van zijn nalatenschap met de mogelijkheid dat hij deze in nood zou kunnen aanspreken. Tot voogden over de genoemde weeskinderen benoemde hij voornoemde Jacob en Pieter. Dit testament is op 4-11-1716 alweer teniet gedaan.

   Op 9-2-1717 testeerde Arij opnieuw, terwijl hij ziek te bed lag. Tot zijn erfgenamen benoemde hij weer Jacob en Pieter Smidts met de voorwaarde dat zij aan de weeskinderen van Gijsbert 60 gldr. zouden uitkeren en ondersteuning zouden verlenen ingeval vader Sijmon Gijsbertsen Smidts tot armoede zou komen te vervallen. Tot voogden benoemde hij Jacob en Pieter.


 6. Pieter Sijmons Smits , * 1679 , ~Sint Anthoniepolder 23-7-1679 .

   Pieter Simonsz. Smi(d)ts was vlasser in de Sint Anthoniepolder. Hij woonde aldaar op Het Gadt (in 1701). In 1712 was hij molenaar op de Oostmolen in het Oudeland van Moerkerken. Hij kreeg toen betaald voor een jaar maalloon en diverse andere werkzaamheden op en rond de molen.

   Jacob Sijmons Smits en Pieter Sijmons Smits transporteerden op 27-3-1717 in de Sint-Anthoniepolder een huis op het Swaenegat aan Bastiaan Jans Scheper. Het huis was bewoond geweest door Arij Sijmons Smits.

   Op 25-4-1729 werd het huis, naast dat van Bastiaan Jans Scheeper, van Arjaentje Bastiaans Weeda en haar tweede man Pieter Sijmons Smits aan Hendrik Arijens Smitshoek en BAstiaan Arijens Smitshoek getransporteerd voor 500 gld.

  x   Adrijaentie Bastiaenen Weeda , *Cillaarshoek 1671 , ~Cillaarshoek 11-10-1671 , † >1745.


 7. Jan Sijmonsen Smits , * ±1681 , ~Sint Anthoniepolder 18-1-1682 , † <1717 .


 8. Cornelis Simonsz Smits , * 1685 , ~Sint Anthoniepolder 5-1685 , † <1717 .


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.