Neeltien Cornelis , *Baelen (NB) ±1570 , † <6-1631.
Dochter van ? .


x Ridderkerk 19-12-1591
    Gerrit Leendertsz Snoo , † <1641.
Kinderen:
 1. Leendert Gerritsz Snoo , † Zwijndrecht, Meerdervoort, Volgerland ±1675 .

  x Hendrik-Ido-Ambacht 31-5-1637   Anneke Cornelisse (van den Nes) , *Groote Lindt ±1610 , † ±1654.

  x Dordrecht 14-11-1656   Anneke Cornelisse , * ±1610 , † <1677.
   Otr. op 2-10-1656 in Hendrik-Ido-Ambacht.
   Bescheid geg. te H-I-A om elders te mogen trouwen op 13-11-1656.
   Leenaard Gerritsen, wed. van Anneken Cornelisse, en Anneke Cornelisse, j.d. won. onder Hendrik-Ido-Ambacht, getr. te Dordrecht.

  11 kinderen


 2. Sijcken Gerarts (Sijtge Gerrits) Snoo , * ±1598 , ~Ridderkerk 11-2-1599 .
   Sijcken, dochter van Ge[r]art Leenderts Snoi en Neeltien Cornelisd., doopget. Teunis Pieterssen, Janneken Claes en Mariken BAstiaens.


 3. Cornelis Gerritsen Snoo , *Ridderkerk 2-2-1603 , ~Ridderkerk 16-3-1603 .

  x Ridderkerk 26-2-1634   Maeijcken Adriaens (Maertgen Arijen Ellerden) , *Ridderkerk 1601 , ~Rijsoord (ZH) 18-3-1601 , † <1657.

  x Rotterdam 1-1660   Neeltje Pieters Elders , * ±1605 .
      Dochter van Adrijaen Eldertsz (Arijen Ellerden) en Heijltgen Lenerts (Heijltijen Leenaerts) Besemer .
   Otr. op 12-12-1659 in Ridderkerk.

   Zij was een dochter van Arie Pietersz Elders en Heyltgen Leenderts Bezemer. Neeltje was weduwe van Joost Jansz Kamerman.

  3 kinderen


 4. Bastijaen Geerits Snoo , * ±1604 , † <6-1671 .
   Rotterdam, 9-3-1659: Bastiaen Gerritsz Snoo, 54 jaar, en Cornelis Arijensz Swart, 52 jaar, verklaren op verzoek van Pleun Quirijnen Huijser, dat zij als dorssers in de nagelaten boedel(bezittingen) van Quirijn Ariensz Huijser hebben gewerkt en dat alle familieleden van Neeltgen Gerrits, weduwe van Quirijn Adriaensz Huijser, eerst de een en dan de ander, zoals Gerrit Quirijnen Huijser, Leija Qurijnen Huijser en Quirijn Quirijnen Huijser, het koren, haver en bonen hebben verkocht.

   Bastiaen Snoos werd op 29-9-1630 lidmaat te Ridderkerk.

   Rotterdam, 10-6-1640:
   - Aechgen Dammisdr, weduwe van Gerrit Leenderts Snoo, ter ene zijde, en
   - Cornelis, Basteaen en Leendert Gerrits Snoo, zoons van Gerrit Leenderts Snoo, mede voor
   - Arijen N.N., man van Grietgen Gerrits, Sijtgen en Marritgen Gerrits, hun ongehuwde zusters, ter andere zijde,
   allen erfgenamen Gerrit Leenders Snoo, sluiten een overeenkomst over de nalatenschap.

  x <1636   Lijntgen Arijens , † >1649.
   Bastiaen Gerritsz Snoo en Lijntgen Arijens, echtpaar te Bolnes, benoemen elkaar tot erfgenaam op 18-3-1650 in Ridderkerk.

   Ridderkerk, 18-3-1650:
   Bastiaen Gerritsz Snoo en Lijntgen Arijens, echtpaar te Bolnes, benoemen elkaar tot erfgenaam.

  x <1671   Francina Meeus .
   Zij hadden een zoon Meeuwis.

   Rijsoord, 9-5-1671:
   Pleun Quirijnes Huijser, oud heemraad van Ridderkerk; Pieter Dircksz, wonende op ’t Huis ten Donck, oud 46 jaar; Huijgh Dircksz, oud 36 jaar, Wouter Pleune, oud 30 jaar; Teunis Dircksz, oud 30 jaar; Jan Leendertsz Huijser, oud 31 jaar en Francina Meeus, weduwe van Bastiaen Gerritsz Snoo, verklaren dat zij gezamenlijk ontboden waren ten huize van Neeltje Jacobs (weduwe van Sijmon Teunis Kranendonck) bij Roockie Cornelis op 8 mei 1671 die daar ziek op bed ligt. Als haar laatste wil geeft zij te kennen dat haar man, Jan Pietersz Hordijck, al haar goederen zal erven. Als voogden over haar eventuele na te laten kinderen benoemt zij haar broers Aert en Jacob Cornelis Leeuwenburgh.

  7 kinderen


 5. Grietge Gerrits Snoo , * <1625 .

   Rotterdam, 10-6-1640:
   - Aechgen Dammisdr, weduwe van Gerrit Leenderts Snoo, ter ene zijde, en
   - Cornelis, Basteaen en Leendert Gerrits Snoo, zoons van Gerrit Leenderts Snoo, mede voor
   - Arijen N.N., man van Grietgen Gerrits,
   - Sijtgen en Marritgen Gerrits, hun ongehuwde zusters, ter andere zijde,
   allen erfgenamen Gerrit Leenders Snoo, sluiten een overeenkomst over de nalatenschap.


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.