Neeltien Laurens .
Dochter van Louris .


x Zevenhuizen 9-4-1645 (otr Zevenhuizen 26-3-1645)
    Teunis Cornelisz Tas , † >1682.

RECHTSBOVEN: Het dorp Zevenhuizen

Kinderen:
 1. ? Jan Teunisse Tas , *Zevenhuizen >1642 .
  Jan Teunisse trad op als getuige bij de doop van Neeltje Joppe Outshoorn .

   21-12-1708: Boedelscheiding Jan Teunisz. Tas te Zevenhuizen.

   Op 22-02-1714 wordt Jan Teunisz. Tas vermeld als broer van Ary Teunisz. Tas.

   Op 2-8-1716 wordt Jan Teunisz. Tas, won. te Hillegersberg, genoemd als broer van Claes Teunisz. Tas.

  x Zevenhuizen 10-1-1672   Grietje Cornelis van der Wilgh , *Rotterdam, Hillegersberg ±1650 , † >1716.
   Otr. op 17-12-1671 in Rotterdam, Hillegersberg.
   Jan Theunis Tas, jongeman van Sevenhuijse, ald. won. en Grietie Cornelis van der Wilg, jongedochter van Hilgersberg, ald. won., att. naar Sevehuijse. Attestatie om te trouwen afgegeven naar Sevenhuijse.

   Te Hillegersberg op 10-3-1684 zijn gekomen:
   - Cornelis Cornelisz van der Wilch en
   - Jan Teunisz Tas, gehuwd met Grietje Cornelisse van der Wilch, kinderen van Cornelis Cornelisz van der Wilch, ter eenre, mitsgaders
   - Dirk Maartensz Kruijk, gehuwd met Maartje Claesse van der Wilch,
   - Jan Pietersz van Tol, gehuwd met Annetje Claesse van der Wilch,
   - Jan Simonsz van Beemen, gehuwd met Aaltje Claesse van der Wilch,
   - Dirk Pietersz Sijderlaan en Cornelis Gerritsz Leeflang, als voogden over Cornelis Claesz van der Wilch, Grietje Claesse van der Wilch, kinderen van Claes Cornelis van der Wilch, ter andere zijde,
   tezamen kindskinderen van Trijntje Cornelisse, weduwe van Cornelis Bouwensz, en hebben verkaveld.

  3 kinderen


 2. Arij Theunisse (Arie Teunen) Tas , * 1648 , ~Zevenhuizen 29-11-1648 .
  Arie Teunen trad op als getuige bij de begrafenis van Huijgh Ariensz Schoonder , de doop van Aeltje Jans Tas .

   Capelle a/d IJssel, 18-10-1699: "Maertje Michiels, laatst weduwe van Joris Adriaensz de Groot, en eerder van Pieter Adriaensz Zeeuw te Cappelle, draagt het leen in twee gelijke delen over aan respectievelijk Arij Teunis Tas, als man van Aefje Joris, en Arij Arijensz Back, als man van IJefje Joris, een en ander volgens de boedelscheiding, dd. 4-10-1699 voor notaris Willem Romeijn van de goederen, nagelaten door Joris Adriaensz. Arij Arijensz Back is overleden op 31-1-1734 te Krimpen en liet aldaar een enige broer Pieter na.

   Te Hillegersberg op 27-8-1695 zijn gekomen:
   - Cornelis Leendertsz van Oosten, in de naam van zijn moeder Maartje Cornelisse Tas,
   - Abraham Teunisz Houttuijn, gehuwd met Liedewij Cornelisse Tas,
   - Job Cornelisz Olshoorn, gehuwd met Neeltje Teunisse Tas, en
   - Arie Teunisz Tas,
   tezamen kinderen en erfgenamen van Cornelis en Teunis Cornelisz Tas, en hebben verkaveld, volgens een brief dd. 31-3-1689.

   Maertje Michiels, laatst weduwe van Joris Adriaensz de Groot en eerder van Pieter Adriaensz de Zeeuw te Capelle, draagt het leen de helft van 4½ morgen land gelegen in de Hoochdorpse polder [bij Capelle a/d IJssel] in twee gelijke delen over aan respectievelijk
   - Arij Teunen Tas, als man van Aefje Joris, en
   - Arij Arijensz. Back, als man van IJefje Joris,
   een en ander volgens de boedelscheiding van 4-10-1699 voor notaris Willem Romeijn van de goederen nagelaten door Joris Adriaensz.

   Op 18-10-1714 was in Hillegersberg sprake van wijlen Huijg Arijsz Schoonder, gehuwd met Maartje Teunisse Tas, waarbij ook Arij Huijgsz. Schoonder en Arij Teunisse Tas werden genoemd.

  x   Aefje Jorisse .
      Dochter van Joris Adriaensz de Groot en Maertje Michiels .
   Kinderen: Joris, Theunis en Neeltje.

   Zij was een dochter van Maertje Michiels en Joris Adriaensz de Groot.

  3 kinderen


 3. Nicolaus Theunisse (Claes Teunisz) Tas , * 1648 , ~Zevenhuizen 29-11-1648 .

   Op 24-2-1718 worden Jan, Arij en Claes Teunisz. Tas als broers vermeld.


 4. Neeltje Teunis Tas , *Zevenhuizen ±1655 .
  Neeltje Teunis trad op als getuige bij de doop van Aeltje Leenderts Hartevelt , de doop van Theunis Huijgen Schoonder , de doop van Neeltje Ariens Tas .

   Te Hillegersberg op 27-8-1695 zijn gekomen:
   - Cornelis Leendertsz van Oosten, in de naam van zijn moeder Maartje Cornelisse Tas,
   - Abraham Teunisz Houttuijn, gehuwd met Liedewij Cornelisse Tas,
   - Job Cornelisz Olshoorn, gehuwd met Neeltje Teunisse Tas, en
   - Arie Teunisz Tas,
   tezamen kinderen en erfgenamen van Cornelis en Teunis Cornelisz Tas, en hebben verkaveld, volgens een brief dd. 31-3-1689.

  x Zevenhuizen 14-3-1677   Jop Cornelisse Outshoorn .
   Jop Cornelisse Outshoorn, j.m. van Sevenhuijsen, en Neeltje Teunis [Tas], j.d. van Sevenhuijsen.
   Kinderen: Cornelis, Teunis, Neetje, Arij, Maria (2x) en Jacobus.

   Jop was wsl. een zoon van Corn. Jobbs Olshoorn en Maertie Lauris [Jongeneel], beide j.l. van Sevenhuijsen, die ald. op 17-4-1644 in otr. gingen en op 1-5-1644 trouwden.
   Bij de dopen van Jop’s kinderen waren o.a. de volgende getuigen aanwezig: Cornelis Joppe, Maartje Cornelis, Neeltje Cornelis, Aagje Cornelis en Krijntie Cornelis.

   --
   Een Lijsbeth Cornelisdr. van Outshoorn was gehuwd met Cors Cornelisz. van Elstgeest en zij zijn vermoedelijk de ouders van Gijsbert Cornesz. van Elstgeest uit Voorhout, die op 18-5-1651 in Noordwijk in otr. ging met Marige hendricksdr. van der Plas, dochter van Hendrick Lourisz. en Ouwe Maritge Leendertsdr. van der Plas.
   Zie: "Ons Voorgeslacht" 2010, blz. 59-61.

  7 kinderen


 5. Maartie Theunis Tas , *Zevenhuizen ±1660 , † 1739 , [] Rotterdam, Hillegersberg 5-11-1739.

  x Zevenhuizen 24-3-1687   Huijgh Ariensz Schoonder , * ±1655 , [] Rotterdam, Hillegersberg 5-5-1707.

  7 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.