Neeltje Cornelis Jan Roelofs , † <21-5-1644.
Dochter van ? .


x
    Jan Adriaen Jansz Dolck , † <10-2-1632.
Kinderen:
 1. Adriaentgen Jans (Ariaentgen Jansen) Dolck , *Capelle (NB) ±1610 .

  x Capelle (NB) 1-1-1632   Jan Adriaens Ockers , † <1659.

  5 kinderen


 2. Peter Jansen (Peter Jansen de Oude) Dolck , *Capelle (NB) ±1615 , † Capelle (NB) 1692 .
   Capelle, den 29 maar 1692:
   Erffdeelinge voor recht overgebracht bij Jan en Michiel Peetersen Dolck ende Aelbert Weghmans, Corporael onder het Regiment Cavallerij vande Heer Colonel Suijlenstijl, in houwelijck hebbende Janneken Peetersen Dolck, alle kinderen ende erffgenamen van zal. Peeter Janssen Dolck den ouden, verweckt bij Neeltjen Gielen, ende dat van alle de erffgoederen bijde voorsr: Peeter Janssen Dolck ende Neeltjen Gielen achtergelaten, soo ende gelijck hier naer volght.

   Peter trouwde op 6-5-1640 met Neeltje Michiels, ged. Capelle 23-9-1618, overl./begr. ald. 6-1-1679.

   Capelle, 25-10-1647: Erfdeling door Janneken Henricks, wed. Michiel Jan Claessen, met Cornelis Jan Claes, zwager, ter eenre en Henrick Michiels, Jan Gerits x Aentken Michiels, Wouter Joosten x Maeijken Michiels, Peeter Jans Dolck x Neeltken Michiels, Paulus Vreijsen als voogd van de moederlijke zijde en Jan Dircks van Nederveen, schout, als oppervoogd van de kinderen van Cornelis Michiell.

   Op 17-4-1650 in Capelle verkoopt Peeter Jans Dolck den Ouden x [Neeltje] Michiels [iets] aan Wouter Joosten, zijn zwager.

  x Capelle (NB) 6-5-1640   Neeltgen Michiels (Neeltgen Gijelen) ( Back) , *Capelle (NB) 1618 , ~Capelle (NB) 23-9-1618 , † Capelle (NB) 6-1-1679.
      Dochter van Michiel Jan Claessen (Michiel Jans Claesz) ( Back) en Janneken Henricks ( Back) .
   Otr. op 30-3-1640 in Capelle (NB).
   Peter Janse, j.m., en Neeltgen Gielen, j.d., beiden van en won. Cap.
   Kinderen: Jan, Michiel, Janneken, Neeltgen en Hendrick.

  5 kinderen


 3. Peter Jansen (Peter Jansen de Jonge) Dolck , *Capelle (NB) ±1625 , † ’s-Grevelduin-Capelle 21-5-1694 .

  x ’s-Grevelduin-Capelle 7-4-1652   Maria Ariensen (Maijcken Ariaens) van Tilborgh , *Capelle (NB) 1627 , ~Capelle (NB) 12-12-1627 , [] Capelle (NB) 29-4-1662.

  6 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.