Neeltje Cornelisse , *Oost-IJsselmonde ±1515 , † <1590.
Dochter van ? .


x ±1540
    Willem Goessen Arien (Willem Ghoosens) Romeijn , * ±1515 , † <1596.
Kinderen:
 1. Anna Willems (Annetje Willems) ( Romeijn) , † Ridderkerk ±1600 .

   Anna Willemsdr. Jonkint / Romeijn.

   Op 8 juli 1582 compareerden voor schout en heemraden van Ridderkerk:
   Anna Willemsdr. weduwe van wijlen Pijeter Bessemaer, ter eenre, en Wijllem, Jacob, Aeltgen en Marijgen Pieters alle vijer naergelaeten weessen van Pijeter Bessemaer Jacobs en dat met consent van haren recht bestorven bloetvoocht Lenert Besemaer Jacobs ter andere zijde. Zij maken een scheiding van de gemeenschappelijke boedel.
   Die bestond uit de volgende goederen:
   -5 morgen 1 hont land in Nieuw-Reijerwaard "in Cornelislantdijckge int "Huysweer" met ’t huis daer sij gegrontcavelt leyt van de Crommewech tot
   Wijllersdijckge toe, tussen de landen toebehorende het kijdt van Diemen mijt sijn consorten ghelegen an de oestsijde ende Heyltge Jaep Gijssen weduwe met
   haere consorten lant an de westzijde.
   -525 roe landt gemeen met de kerk van Ridderkerk van Willersdijckge off totte halflijve dwerssloet van Goessen Arijens lant.
   -1,5 mergen in Nieuw-Reijerwaard.
   -300 roe land genaamd den Troeff.
   -2,5 mergen land in Oud-Reijerwaard.
   -2 mergen land in Weeren (Veeren?) ambacht.
   - 1 mergen 40 roe in het nieuwe land van Oost-Barendrecht.
   -6 mergen 400 roe land en 11 hont 25 roe land in Oost-IJsselmonde.
   -van al dit land is de helft van de moeder en de andere helft van de kinderen.
   -14 mergen bruickwaers lant, voermeldens de huerselven.
   -de waegens, pluchgen, eegeden, haren, brijgge, bennen, karsen, schuppen, spaede, graeve, husraet, inborel, cijlver, haeve, lijnden ende tijnne.
   Het huurland met de inventaris en inboedel is geheel toebedeeld aan de moeder waarvoor zij haar kinderen 300 rijnse guldens moet uitreiken in gerede penningen of tegen de 15e penning. Ook het eigen land mag ze gebruiken, maar ze is verplicht om de kinderen tot hun mondigen dage, d.i. tot hun 14e jaar, te
   onderhouden. Voor het onderhoud van de kinderen krijgt ze 4 Lb vlaams per jaar en mag ze van de opbrengst van iedere mergen eigens land jaarlijks 7 Rhijnsguldens afkorten (dus 22 x7 = 154 guldens).

  x ±1560   Pieter Jacobsz Besemer , *Ridderkerk ±1530 , † Ridderkerk ±1572.
      Zoon van Jacob Ghijsbrechts (Jacob Gijse) Besemer en Heijltge Willems ( Jonckint) .
   Wijllem, Jacob, Aeltgen en Marijgen werden op 8 juli 1582 als hun kinderen genoemd.
   Overl. 1571-72.

   Hij was bouwman en heemraad te Ridderkerk.
   Hij was een zoon van Jacob Ghijsbrechts Besemer en Heyltgen Willemsdr Jonckindt.

   Bastyaen Arijens Pietersz., wonende tot Ridderkerk, verkoopt aan de vier onmondige weeskinderen van Pieter Jacobse Besemer een rente van 4 Lb vlaams ’s-jaers verzekerd op 1 mergen in Nieuw-Reijerwaard op 10 maart 1572 in Ridderkerk.

  x <1573   Bastiaen Bastiaensz .

  5 kinderen


 2. Pieter Willem Goossensz .

   Hij was boer, gegoed en landgebruiker te Ridderkerk en gegoed te IJsselmonde.

   Huijch Cornelis, als man en voogd van Aetgen Pietersdr., Ariaen Cornelis, als man en voogd van Angenietgen Pietersdr., en Pieter Hermans, als man en voogd van Neeltgen Pietersdr., transporteerden op 7-5-1595 te Ridderkerk aan hun oom Cornelis Willems Jonckint 16 hont zowel binnen- als buitendijks gelegen grienden met bijbehorende beteling in Oud-Reijerwaard en dit zoals Neeltgen Cornelisdr., weduwe van Willem Goosen Zaliger, en Goosen Willems zaliger, dit bij dode hadden nagelaten.

  3 kinderen


 3. Cornelis Willems Goosens (Jonckijnt) Romeijn , *Ridderkerk ±1545 , † Ridderkerk ±1609 .

  x ±1570   Marijcke (Maritgen Cornelis) Stuij , *Bleskensgraaf ±1550 , † Ridderkerk <5-1598.

  x Ridderkerk 24-5-1598   Mariken Adriaens .
   Otr. op 10-5-1598 in Ridderkerk.
   Cornelis Willemsen Jonckint van Ridderkerk en Mariken Adriaens van Ridderkerk, "dit huwelick is opgehouden voor het tweede gebodt [??]
   Beatris Adriaensdr. [??]."

   Mogelijk had zij een zuster Geertjen Adriaens, getrouwd met Dirck Jorissen, die op 24-10-1599 een zoon Cornelis lieten dopen, waarbij Cornelis Willemsen Jonckint, Daniel Foppen ende Neeltien Huge de doopgetuigen waren.

   Mariken Adriaens, hv. van Cornelis Willemsen, was samen met Allert Philipsen en Anna Teunis uit Hendrik-Ido-Ambacht op 17-10-1599 in Ridderkerk getuige bij de doop van Machteltien, dochter van Adriaen Adriaens en Barber Cornelisdr.

   Mariken Adriaens trad op als getuige bij de doop van Cornelis Cornelisz Romeijn .

  9 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.