Neeltgen Jacobse (Neeltje Jacobs) , * ±1605 , † ±1677.
Dochter van ? .
Neeltje Jacobs trad op als getuige bij de doop van Geertgen Adriaens (van) Beusekom (?) .


x ±1630
    Bastiaen Hendricksz Tuijtel , * ±1604 , † >1-12-1675.
Kinderen:
 1. Annegien Bastiaans ( Tuijtel) .
  Annegien Bastiaans trad op als getuige bij de doop van Neeltien Pieters Specksnijder (?) , de doop van Bastiaan Pieters Specksnijder , de doop van Pieter Pieters Specksnijder .

   Annigien Basteaanen, j.d. van Molenaarsgraaf, won. Schoonhoven, tr. op 25-3-1670 in Schoonhoven met Joris Goverts tot Molenaarsgraaf, won. Schoonhoven, wednr. van Marigien Bastiaans van Lopick met wie hij op 10-1-1649 in Molenaarsgraaf was gehuwd en een zoon Bastiaan had.

   Gorkum, 27-9-1699: "Neeltje Claas Huijsman x Gijsbert Wouterloo, wonende Molenaarsgraaf, verklaart op verzoek van Arien Sanderse jm. dat zij van haar buurvrouw Geertje Bastiaans, hvr. van Pieter Bastiaans Speksnijde, die een zuster was van Anneke Bastiaans hare zuster, met schrijende ogen had beklaagt over Jannetje Joris die swanger was" etc. De oom van Jannetje Joris was Hendrik Govertse.

  x ?? Schoonhoven 25-3-1670   Joris Goverts .
      Zoon van Govert Claasz en ?

   Schoonhoven, 9-3-1688: Joris Govertsz. en Annighje Bastiaens, egtelieden won. in Berchambaght, en Deliana Dircx, wede van Gerrit Leendertsse, won. alhier, alle van competente ouderdom,
   verclaeren ter requisitie van Cornelia Dircxe, won.tot Leckerkerck, legden een verklaring af over wat zich op 14-11-1686 in den avond in hun huijse was gebeurd. Get. Abraham van der Putte en Abraham Luffneu.

   Geerlof Jansz., won. binnen dese ambacht, JorisGovertsz., won. buiten Schoonhoven leggen een verklaring af over Geertje Goverts, wedu van Cornelis Huygen zalr., op 31-3-1693 in Schoonhoven.


 2. Hendrick Bastiaensz Tuijtel , *Molenaarsgraaf ±1630 , † 1712 , [] 29-4-1712.
  Hendrick Bastiaensz trad op als getuige bij de doop van Bastiaan Pieters Specksnijder , de doop van Pieter Pieters Specksnijder , de doop van Marijtje Cornelis de Graeff , de doop van Jannighje Cornelis de Graeff .

   Hendrick Bastiaens, bouwman, woonde te Molenaarsgraaf op weer 39.
   Gehuwd voor de kerk op 18-01-1660 te Molenaarsgraaf (ref.) met Jannichen Cornelis, 23 jaar oud, gedoopt (ref.) op 26-12-1636 te Oud Alblas, overleden ná 1708.
   Maakte samen met zijn vrouw een testament op 20-11-1708, kinderen: Jannetje, Cornelis, Truijtje, Neeltje en Ariaentje.

   Oud-Alblas, 25-5-1685: "Hendrick Bastiaensz Tuytel, als vader en voogt van zijn minderjarige kinderen bij Janneken Cornelis, Cornelis Pietersz, als getroudt hebbende Arjaentje Hendricksdr, een der kinderen; allen als erfgenamen van Cundertie Cornelisdr, dragen over aan Maerten Boon wonende te Groot-Ammers, een deel in een huys en erve op de noortsijde van Out-Alblas. 300,-".

   Op 20-10-1697 in Oud-Alblas was Hendrick Bastiaens Tuijtel samen met Arijaentje Hendrick en Lijntje Dircks de Graef getuige bij de doop van Marijtje Cornelis de Graeff, dochter van Cornelis Dircksz de Greaff en Jannichje Hendricks Tuijtel.

   Oud-Alblas, 20-11-1708: "Herber Rochusz van Houwelingh, schepen. Testament van Hendrick Bastiaensz Tuytel, gehuwd met Jannigje Cornelisdr Jongbloet. De langstlevende wordt erfgenaam. Hun kinderen: Neeltje Hendriksdr, getroudt met Pieter Pietersz Huyrman wonende te Giessen- Nieuwkerk; Jannigjen Hendriksdr, getroudt met Cornelis Dircksz van der Graeff wonende te Bleskensgraeff; Ariaentje Hendriksdr (overleden in Brantwijk), getroudt geweest met Cornelis Pietersz Swartbol, met kinderen; ieder van de drie krijgt 250 gulden, maar als de boedel minder dan 750 gulden waarde heeft, elk 1/3 daarvan. De zoon Cornelis Hendriksz mag beslist niets, omdat hij 10 of 12 jaar geleden al 250,- heeft gehad. Is de boedel echter meer dan 750 gulden waard, dan mag hij van die meerwaarde ook ¼ hebben".

  x Molenaarsgraaf 18-1-1660   Jannichen Cornelis , *Oud-Alblas 1636 , ~Oud-Alblas 26-12-1636 , † >1708.
      Dochter van Cornelis Cornelissen Jongbloet en Cundertgen Cornelis Bouman .
   Hendrick Bastiaans, j.m. van Molenaarsgrf, & Jannigie Corn., j.d. tot Oud-Alblas, sijn getrouwd 18 Januarij.
   Kinderen: Cornelis, Jannichje en Ariaantje.
   Doopdatum van de dochter van Cornelis Cornelissen, ook genaamd Jongbloet, en Cundertgen Cornelis Bouwman.

   Jannichen Cornelis trad op als getuige bij de doop van Jannighje Cornelis de Graeff .

  4 kinderen


 3. Gerrit Bastiaensz Tuijtel , * ±1632 , † Noordeloos 13-7-1721 .

   Als lidmaat vermeld vanaf 1700 te Noordeloos. Gerrit was gehuwd met Leentje Cornelis, vermeld als lidmaat te Noordeloos vanaf 1700, overleden op 20-11-1723 te Noordeloos.

   In Molenaarsgraaf op 3-3-1667 comp. Grietie Bastiaens, wedu van wylen Eeuwout Pieter Pelt, geass. met Gerrit Bastiaensz., haer broeder, ter eenre, en Pieter Pieters Pelt de jonge en Joris Adriaensz. Vonck, bloetvoogden van de 4 nagelaten weeskinderen nml.: Merrechie Eeuwout out omtrent 6 jaer, Kundertie Eeuwouts out omtrent 5 jaer, Adriaentie Eeuwouts out omtrent 3 jaer. Eeuwout Eeuwoutsz. out omtrent ¼ jaer.


 4. Grietgen Bastiaens Tuijtel , * ±1635 .

  x ±1660   Ewout Pietersz Pelt , † 1666.

  4 kinderen


 5. Jacob Bastiaens Tuijtel , *Molenaarsgraaf ±1635 , † <1713 .

   Op 5-12-1712 is in Gorcum sprake van een deling van de goederen tussen Jan Jacobse, Pieter, Bastiaen en Jannichie Jacobs, als kinderen van Jacob Bastiaens en Marichie Pieters.

  x Molenaarsgraaf 20-3-1661   Marichien Pieters , *Giessen-Nieuwkerk ±1640 .
   Jacob Basteaans, j.m. tot Molenaarsgraaf, tr. Marigien Pieters, j.d. tot Giessen Nieuwkerk. Zij wordt níet bij de dopen genoemd.

   Marichien Pieters trad op als getuige bij de doop van Marrigien Pieters Specksnijder (?) .

  4 kinderen


 6. Martijntien Basteaanen Tuijtel , * 1641 , ~Molenaarsgraaf 23-6-1641 .
  Get. bij de doop: Janneke Hendricks (Jannegen Heijndricks) Tuijtel .
  Martijntien Basteaanen trad op als getuige bij de doop van Jannigien Pieters Specksnijder .
   Doopget. Claas Meertens, Jannigien Hendricxs.


 7. Geertien Bastiaans Tuijtel , *Molenaarsgraaf ±1645 , † >1699 .
  Geertien Bastiaans trad op als getuige bij de doop van Jannichie Jacobs (Jannigien Jacobs) Tuijtel .

   Molenaarsgraaf, 1668: Pieter Bastiaens, j.m. in Ammersgrave[??], & Geertie Bastiaens, j.d. in Molenaarsgraef, sijn getrouwt in Nieuwpoort den 17 januarij.

   Gehuwd voor de kerk op 17-01-1668 te Nieuwpoort (ref.) met Pieter Bastiaens SPECKSNIJDER/SPECK, jm. in Ammersgraaveland tr. 19-1-1668 Nieuwpoort met Geertien Basteaanen Tuijtel, jd. in Molenaarsgraaf.
   Kinderen:
   1) 12- 2-1668 Marrigien, get. Griettien Basteaanen, Marigen Pieters,
   2) 2-3-1670 Jannigien, get. Hendrick Goverts, Marstijntien Basteaanen,
   3) 12- 3-1673 Neeltien, get. Annigien Basteaanen,
   4) 8- 2-1682 Bastiaan, get. Arien Bastiaans SPECKSNIJDER, Hendrick Bastiaans,
   5) idem Pieter, get. Marrigien Bastiaans SPECKSNIJDER,
   Annegien Bastiaans Tuijtel.

   Gorkum, 27-9-1699: "Neeltje Claas Huijsman x Gijsbert Wouterloo, wonende Molenaarsgraaf verklaart op verzoek van Arien Sanderse jm. dat zij van haar buurvrouw Geertje Bastiaans hvr. van Pieter Bastiaans Speksnijde, die een zuster was van Anneke Bastiaans hare zuster, met schrijende ogen had beklaagt over Jannetje Joris die swanger was" etc. De oom van Jannetje Joris was Hendrik Govertse.

  x Nieuwpoort 17-1-1668   Pieter Bastiaens Speck(snijder) , *Ammers-Graveland 1645 , ~Groot-Ammers 26-2-1645 .
      Zoon van Bastiaan Bastiaans en ?
   Pieter Bastiaense Specksnijder, jm. uijt Ammers Graeflant, tr. 19-1-1668 in Nieuwpoort met Geertje Bastiaense Tuijtel, jd. uijt Molenaarsgraaf. Kinderen o.a. Neeltien en Bastiaan.

   In Brandwijk op 16-3-1682 comp. Pieter Bastiaans SPECK, won. op Molenaarsgraaf last en procuratie hebbende van de heer Migias
   Coxius, won. Schiedam, voor 1/3e part erfgenaam van zijn moeder Agatha Migiels weduwe van Jacob Coxius, trp. aan Margriete van HAaRLEM, weduwe van Justus Coxius een ½ mergen lant in 5 mergen? belend ten oosten Arien Ariens Baartman, de jonge en ten westen Cornelis Cornelisz Schep.

  5 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.