Neeltje Pietersdr , * 1566 , † <16-2-1647.
Dochter van ? .


× ±1590
    Pieter Pietersz Verdonck , * ±1565 , † ±1634.
Kinderen:
 1. Adriaan Pietersz (Arijen Pietersz) Verdonck , *’s-Gravendeel 1595 , † <1649 .
   b. tussen 17 JUL 1595 en 07 Okt 1595 in ’s-Gravendeel, ZH

   Vermeld op 6-10-1624: Arien Pietersz. Verdonck, oud 29 j., won. op ’s Gravendeel.
   Beroep: Landbouwer
   Beroep: Schepen van ’s-Gravendeel van 1637 tot 1648

  × ±1627   Ariaentgen Reijnen van der Linden , *’s-Gravendeel ±1590 , † 4-1659.
      Dochter van Rein Ariensz van der Linden en Teuntje (Thoontgen) .
   Uit een akte RA ’s-Gravendeel dd. 30.12.164X. blijkt dat Aryaentie Reyns van de Linden weduwe is en behalve 4700 Carolus gulden ook wagens, ploegen, paarden, konijnen, schapen en ander vee bezit.

  3 kinderen


 2. Lijsbeth Pieters Verdonck , *’s-Gravendeel ±1596 .

  ×   Adriaan Jansz Sneep , *’s-Gravendeel ±1594 , † ±1643.

  4 kinderen


 3. Leentge Pieters Verdonck , * ±1597 , † <16-3-1635 .

  × ±1626   Rochus Jansz Visser , *’s-Gravendeel ±1600 , † ’s-Gravendeel <3-1653.
      Zoon van Jan Willems Visser en Lintge Leenderts .
   Kinderen: Willem, Lijntje en Pieter.

   Rocus Jansz., visser van ’s Gravendeel, wordt in 1633 vermeld.

   Rochus hertrouwde, omstreeks 1640 met Annigje Stoffels, dochter van Stoffels Stoffels en Adriaentje Pieters. Zij hertrouwde (2) Arie Foppen en (3) Lieven Isaacks van der Stichel.

   Rotterdam, 19-4-1657: Pieter Rocusz Visscher, jongman van ’s-Gravendeel, van plan om naar Groenland te varen, en zijn zuster Lijntge Rocus Visscher, wonend te ’s-Gravendeel, benoemen elkaar tot universeel erfgenaam. De langstlevende moet 6 gulden betalen aan hun broer Willem Rocusz te ’s-Gravendeel, en 6 gulden aan hun halfbroers en halfzusters elk. Enz.

   Rochus Jansz., wrs. waterschipper te ’s-Gravendeel, werd op 30-8-1638 in Zwijndrecht vermeld.

   Rocus Jansz., won. op ’s Gravendeel, werd op 25-6-1646 ondervraagd.

   --
   Een Rochus de Visser van ’s-Gravendeel, mogelijk een kleinzoon van deze Rochus, was zeeman en voer uit in de periode 1715-1728.

  3 kinderen


 4. Jacob Pietersz Verdonck , * ±1600 .

   Jacob Pietersz. Verdonck, oud. ongev. 51, won. ’s Gravendeel, legde een verklaring af op 22-1-1651, samen met Arent Hendricxsz., oud ongev. 58 jaar, won. op ’s Gravendeel.

  ×   Ariaentje Reijnen .
   Kinderen: Pieter, Lijntje, Teuntje en Saartje.

  4 kinderen


 5. Sijtgen Pieters Verdonck , *’s-Gravendeel ±1610 , † ’s-Gravendeel ±1653 .

  ×   Arie Ariens Stam , * ±1607 , † <12-8-1642.

  2 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.