Neeltje Cornelisdr (Neeltje Wever) , † >5-1687.
Dochter van ? .


x <7-1653
    Leendert Leenderts van Gemert , † ’s-Gravendeel ±1673.
Kinderen:
 1. ? Abraham Leenderts (Abram Leendertsz) van Gemert , [] ’s-Gravendeel 18-8-1718.

   Abraham had een zoon Leendert. De naam van zijn vrouw, Leendert’s moeder, is onbekend.

   Abraham van Gemert was begin 1715 voogd over het minderjarige kind van Lena Jacobsdr. van Gemert en haar overleden echtgenoot Arij Janse Vremt.

  x   NN. , † >10-1699.

   De naam van de vrouw van Abram en moeder van Leendert Abramsz. is onbekend.
   De vrouw van Abram Leendertsz. van Gemert was aanwezig bij een veiling op 4-11-1699 in ’s-Gravendeel.

  1 kinderen


 2. ? Jacobus Leenderts (Jacob Leenderts) van Gemert , [] ’s-Gravendeel 24-8-1720.
   Pro deo begraven.

   Jacobus van Gemert was op 24-4-1682 aanwezig bij een veiling van huisraad van wijlen de weduwe Grietje Leendertsdr. de Baet. Hij is dan dus meerderjarig en zal dus vóór 1700 geboren zijn.

   Jacobus van Gemert koopt op 14-2-1708 van Dirk Klaesse Pluijer een huis in Renooijshoek in ’s-Gravendeel en verkoopt dit kort daarna aan zijn zoon Pieter Jacobsz. van Gemert.

   Bij Jacobus van Gemert wordt in mei 1706, 1708, 1709 en 1710 telkens voor één jaar een kind uitbesteed dat Teuntje heet.

   Op 3-7-1711 helpen Jacobus en zijn zoon Leendert van Gemert mee om een koe dood te slaan en moeten daarom verschijnen voor de Hoge Vierschaar.

  x <2-1686   Maaijke Pieters Vermeulen , * ±1660 , [] ’s-Gravendeel 23-3-1740.
   Kinderen: Neeltje, Pieter, Leendert, Lena, Pleuntje en Jan.

   Maaijke Pieters in ’t Veld / Vermeulen.

   Maaike Pieters, de vrouw van Jacob van Gemert, is op 15-1-1686 aanwezig bij een veilig door erfgenamen van Annigje Pauwels, waar zij iets koopt.

   Bij de weduwe van Jacob van Gemert, genaamd Maaijke Pietersdr. Vermeulen, wordt van feb. 1729 tot jan. 1737, zoals enige jaren eerder, de dochter van Leendert Jacobsdr. van Gemert uitbesteed, genaamd Theuntje Leendertsdr. van Gemert.

  6 kinderen


 3. ? Jan Leenderts van Gemert , † >1722 .

   Op 23-11-1671 wordt een overeenkomst gesloten tussen mr. Leendert van Gemert en Cors Cornelisse Hertogh terzake het weiden van 2 koeien, waarvan één Jan Leendertsz. van Gemert toebehoort.

   Jan van Gemert is present op een veiling van goederen van wijlen [zijn broer] Arie van Gemert op 5-11-1721 in ’s-Gravendeel. Op 12-1-1723 in ’s-Gravendeel is hij nog aanwezig op een veiling van Jan van Meeuwen.


 4. ? Cornelia Leenderts (Neeltje Leenderts) van Gemert , [] ’s-Gravendeel 3-10-1725.
   Pro deo begraven.

   In 1723 is Kornelia van Gemert, wonende aan de Schenkeldijk, lidmaat te ’s-Gravendeel.

  x <1684   Adam Jacobs Weda , * ±1645 , [] ’s-Gravendeel 2-4-1690.
      Zoon van Jacob Aertsz Weeda en ?
   Cornelia Leenderts van Gemert en Adam Jacobsz. Weeda, echtelieden, wonende aan de Schenkeldijk, maken op 2-4-1690 hun testament. Hij is ziek, zij gezond. Adam heeft voorkinderen uit zijn huwelijk met Cornelia Lambrechtsdr. Voogden zijn Cornelis Pauwelsz. Hartigh en Huijgh Hermensz. Stoocker. Zij ondertekent met een merk.

   Op 6 maart 1680 werd Adam Jacobs Weeda genoemd als een arbeijder aan den Moockhoeckse Schenckeldijck op de lidmatenlijst van ’s-Gravendeel.

  1 kinderen


 5. ? Leendert Leenderts van Gemert .

  x   NN. , † <4-1671 (kraambed).

  4 kinderen


 6. ? Lena van Gemert , [] ’s-Gravendeel 24-7-1728.
   Impost pro deo onder De Mijl.

   Cornelis Ariensz. Bijl was de schoonvader van Lena’s nichtje Neeltje Jacobs van Gemert.
   Ingetje Jans wordt in augustus 1726 bij Lena uitbesteed en op 11-8-1727 wordt Ingetje Cornelis Bijl uitbesteed bij Lena en Cornelis Bijl.

  x >1695   Cornelis Ariensz Bijl , [] ’s-Gravendeel 21-2-1728.
   Cornelis Ariensz Bijl was weduwnaar van (1) Annigje Hubrechtsdr. van Groote Lindt en (2) Neeltje Jansdr. van Crimpen.
   Impost pro deo De Mijl.


 7. ? Arie Leendertsz van Gemert , [] ’s-Gravendeel 27-10-1721.

   In 1713 woonde Arie Leendertsz. in de Beverhoek in ’s-Gravendeel.

   Op 22-1-1704 werd Arie van Gemert gedaagd voor de Hoge Vierschaar van Strijen, omdat hij kaart speelde met Abraham Pieters, kleermaker Pieter Hendrix en Arie Pieters Stoocker.

  x <1693   Joosje Joosten van de Polder , † >4-1722.
      Dochter van Joost van de Polder en Janneke Jans van Tright .
   Op 15-11-1721 wordt uit de geabandonneerde boedel van Arie van Gemert zaliger en zijn weduwe Joosje van de Polder een veiling gehouden. Hun huis in Bevershoek wordt vervolgens op 9-4-1722 verkocht, waarna de rekening wordt opgemaakt door schout Simon van der Walle als curator op 23-5-1722.

   Arie van Gemert, gehuwd met Joosje Joosten van de Polder, treft op 29-9-1703 een akkoord met Coos Ariensz. Swanevelt inzake de nalatenschap van Janneke Jans van Trigt, moeder van Joosje Joosten. Deze Coos is getrouwd met Metje Jans van Nieuwel, die eerder weduwe was van Aelbert Jansz. van Tright.

  1 kinderen


Samengesteld door Joan Bos.
Voor meer informatie zie de introduktie of de FAQ.